MISVATTINGEN#92Voldoende kennis voor een Wettelijke Regulering

 1. De vraag of non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) wettelijk gereguleerd moeten worden, hangt niet af van verder onderzoek, maar van ethische overwegingen. De focus ligt op het uitstellen van dergelijke ingrepen tot het kind zelfstandig een geïnformeerde beslissing kan nemen, vrij van externe druk.
 2. De beslissing om nnmb’s uit te stellen tot een kind zelf kan beslissen, is gebaseerd op de bescherming van het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht, niet op de behandelingsuitkomst. Dit ethische standpunt wordt ondersteund door internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Raad van Europa, het Europees Parlement, en verschillende juristen en sociaal-wetenschappers.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 92

Onderzoek naar een regulering van nnmb’s is zinloos

Na 70 jaar nnmb’s en het gebleken onvermogen om het nut ervan aan te tonen, vragen gezondheidswerkers of er wel voldoende onderzoek is gedaan naar de effecten van een wettelijke regulering.

Het antwoord op de vraag of nnmb’s wettelijk moeten worden gereguleerd, is niet afhankelijk van onderzoek, maar van het ethische standpunt dat behandelingen die kunnen worden uitgesteld tot een kind zelf kan beslissen, inderdaad uitgesteld moeten worden:

 • tot het kind oud genoeg is om zelf een weloverwogen beslissing te maken,
 • zonder dat daarbij druk van anderen is (bijvoorbeeld ouders of gezondheidswerkers) om een besluit te nemen dat niet in het belang van het kind is.

Het gaat daarbij niet om de kwaliteit of de uitkomst van de behandeling, maar om de schending die een nnmb inhoudt van het recht op lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht [5 , 10]. Dit standpunt wordt gesteund door o.a. de Verenigde Naties[3 , 6 , 11], de Raad van Europa[8 , 9], het Europees Parlement[4] en tal van juristen[1 , 2] en sociaal-wetenschappers[7]. Ziek ook bijlage BB: Intersekserechten worden erkend door instanties en in verdragen.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat de rechten van intersekse mensen zijn..

Standpunt NNID

De Wettelijke Regulering is voldoende wetenschappelijk onderbouwd

Er is ruim voldoende wetenschappelijke en mensenrechtelijke onderbouwing om een einde te maken aan nnmb’s. Zeggen dat geen of onvoldoende informatie beschikbaar is, is een politieke vertragingstactiek die niet uitgaat van het belang van het kind.

Wat mensen zeggen


 • Zeer ernstige mensenrechtenschendingen
  Helaas is de mythe dat alle mensen tot een van de twee verschillende en gescheiden geslachten behoren diepgeworteld en draagt deze bij aan het stigma en zelfs taboe dat rust op intersekse.
  Dit heeft te maken met de zeer ernstige mensenrechtenschendingen die u hier vandaag bespreekt. Deze omvatten medisch onnodige operaties en andere invasieve behandelingen van intersekse baby’s en -kinderen; infanticide van intersekse baby’s; en wijdverspreide en levenslange discriminatie, inclusief in onderwijs, tewerkstelling, gezondheid, sport, toegang tot openbare diensten, geboorteregistratie en het verkrijgen van identiteitsdocumenten.
  Zulke schendingen worden zelden besproken en nog minder onderzocht of vervolgd. Het resultaat is straffeloosheid voor de daders, gebrek aan genoegdoening voor de slachtoffers en een voortdurende cyclus van onwetendheid en misbruik.[a]
  — Zeid Ra’ad Al Hussein1VN-Hogecommissaris voor de rechten van de mens  – 2015

 • Verbod onnodige medische of chirurgische behandelingen
  Op basis van internationale wetgeving en normen op het gebied van mensenrechten dienen Staten onnodige medische of chirurgische behandelingen tijdens de zuigelingen- of peuterjaren te verbieden teneinde de lichamelijke integriteit, autonomie en zelfbeschikking van de betrokken kinderen te waarborgen.[a]
  — Dainius Pūras2VN-Speciale rapporteur voor gezondheid – 2015
 1. Zeid Ra’ad Al Hussein. Opening remarks by Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights at the Expert meeting on ending human rights violations against intersex persons,  [Press release]. United Nations; 2015 [bewerkt 16 sept 2015; geraadpleegd 19 sept 2015]. URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16431&LangID=E#sthash.TTMfNnJr.dpuf.
 2. Pūras D. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. United Nations, General Assembly, 30 juli 2015. Rapport Nr. A/70/213.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Cannoot P. Let it be: het recht op persoonlijke autonomie van personen met intersekse/DSD. Tijdschrift voor Seksuologie. 2017;41(2).
 2. Cannoot P. Do parents really know best? Informed consent to sex assigning and ‘normalising’ treatment of minors with variations of sex characteristics. Culture, Health & Sexuality. 2020:1-15. https://doi.org/10.1080/13691058.2020.1785012
 3. Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Concluding observations on the seventh periodic report of the Netherlands*. CAT/C/NLD/CO/7. United Nations, 18 december 2018.
 4. European Parliament. Resolution of 14 February 2019 on the rights of intersex people (2018/2878(RSP)). P8_TA-PROV(2019)0128 ed. Brussels, Belgium: European Parliament, 2019.
 5. van der Have MJ. Het verschil tussen DSD en Intersekse: In 2006 nog een synoniem, in 2020 een wereld van verschil. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID, 3 juni 2020. Rapport Nr. 2020-02. ISBN 978-94-93106-02-4.
 6. Méndez JE. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Human Rights Council United Nations, Twenty-second session. Report. United Nations Human Rights Council, 02/01/2013 2013. ISBN A/HRC/22/53.
 7. Monro S, Carpenter M, Crocetti D, Davis G, Garland F, Griffiths D, et al. Intersex: cultural and social perspectives. Culture, Health & Sexuality. 2021:1-12. https://doi.org/10.1080/13691058.2021.1899529
 8. Muižnieks N. The Council of Europe Commissioner’s Human Right Comment: A boy or a girl or a person – intersex people lack recognition in Europe, The Council of Europe Commissioner’s Human Right Comment [Blog]. 2014 [geraadpleegd 15 juni 2014]. 9 mei 2014. URL: http://humanrightscomment.org/2014/05/09/a-boy-or-a-girl-or-a-person-intersex-people-lack-recognition-in-europe/.
 9. Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Resolution 2191 (2017) – Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people. Strasbourg: Raad van Europa, 2017.
 10. Reis-Dennis S, Reis E. The Irrelevance of Data to the Ethics of Intersex Surgery. Journal of Pediatric Ethics. 2021;1(4):162-164.
 11. UN Committee against Torture (CAT), UN Committee on the Rights of the Child (CRC), UN Committee on the Rights of People with Disabilities (CRPD), UN Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT), Mendez J, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, Pῡras D, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, et al. End violence and harmful medical practices on intersex children and adults, UN and regional experts urge – Intersex Awareness Day – Wednesday 26 October 2016, Geneva: OHCHR; 2016 [geraadpleegd 23 Nov 2016]. 24 Oct 2016. URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20739&LangID=E.