MISVATTINGEN#82Niet normaal

 1. Definitie van ‘normaliserende’ behandelingen: Deze term verwijst naar medisch niet-noodzakelijke ingrepen, hormoonbehandelingen en/of psychosociale begeleiding om een geslacht toe te kennen of te verduidelijken. Het woord ‘normaliserende’ staat tussen aanhalingstekens omdat er geen universele norm voor geslacht en geslachtskenmerken bestaat en deze behandelingen het eigen, niet-herkende geslacht ontkennen.
 2. Misverstanden over ‘normaliseren’: Het gaat niet om het ‘normaal maken’ van iets abnormaals, maar eerder om het aanpassen aan maatschappelijke normen. De term heeft betrekking op de sociaal geconstrueerde normen van man en vrouw.
 3. Perceptie van ouders en behandelaars: Voor ouders en gezondheidswerkers lijkt een ‘normaliserende’ behandeling noodzakelijk voor maatschappelijke acceptatie, waarbij ze geloven dat het kind een maatschappelijk aanvaardbare identiteit krijgt. Dit perspectief negeert echter de mogelijke schade en ontkenning van de waarde van het eigen lichaam.
 4. Kritiek op ‘normaliserende’ behandelingen: Deze behandelingen worden bekritiseerd omdat ze lichamelijke verminking kunnen veroorzaken en de eigenwaarde van het lichaam ontkennen. Ze worden vergeleken met praktijken zoals meisjesbesnijdenis, gezien als een vorm van ongewenste lichaamsaanpassing.
 5. Alternatief gebruik van ‘normaliseren’: In plaats van mensen aan te passen om in maatschappelijke hokjes te passen, zou ‘normaliseren’ moeten gaan over het accepteren van diversiteit door de maatschappij. Dit betekent het afbreken van stereotiepe hokjes, waaronder die van intersekse, in plaats van mensen daaraan aan te passen. Intersekseorganisaties verzetten zich daarom tegen het idee van intersekse als een ‘derde geslacht’.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 82

Een ‘normaliserende’ behandeling is niet normaal

Een ‘normaliserende’ behandeling heeft niets te maken met normaal zijn of normaal doen. Het is een eufemisme voor een behandeling die uitgesteld kan worden en later zelfs als ongewenst kan worden ervaren.

De intersekseorganisaties gebruiken het frame ‘normaliserende’ behandeling waarbij het eerste woord tussen aanhalingstekens staat. Om uit te leggen wat met ‘normaliseren’ bedoeld wordt, moet eerst worden uitgelegd wat het niet betekent: ‘normaliseren’ betekent niet ‘iets dat abnormaal is normaal maken’. Eerder betekent het ‘iets dat buiten de normen van een maatschappij valt aanpassen zodat het wel voldoet aan die normen’. Het kernwoord is dus norm en niet normaal.1Wat voor gezondheid het verschil, en de relatie, tussen norm en normaal is, wordt uitgebreid beschreven in On the normal and the pathological van de Franse arts en filosoof George Canguilhem. Canguilhem komt niet tot een harde definitie van normaal en zegt “Apart genomen zijn het levende wezen en zijn omgeving niet normaal: het is hun relatie die hen zo maakt”[1]. Wat normaal wordt beschouwd, is veranderlijk en afhankelijk van maatschappelijke normen. ‘Normaliserende’ operaties worden uitgevoerd om een lichaam te laten voldoen aan de normen die de maatschappij hanteert. Omdat die normen sociaal geconstrueerd zijn, wordt in de definitie van intersekse gesproken over de normatieve sociale constructie van man en vrouw (zie 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is.).

Bekeken door de ogen van de ouders en behandelaars is een ‘normaliserende’ behandeling niet meer dan de prijs die betaald moet worden voor acceptatie door de maatschappij – de ‘normaliserende behandeling geeft het kind een identiteit die voor de maatschappij acceptabel is2Deze zienswijze wordt bevestigd door de Nederlandse ethicus Van Leeuwen: “De geslachtstoewijzing is een onderdeel van de procedure van de maatschappelijke erkenning van iemands bestaan. Zij of hij verkrijgt daarmee burgerschap.”[4], denken zij. Voor de personen die dicht bij het intersekse kind staan is de keuze volstrekt logisch en is het onvoorstelbaar dat een andere mogelijkheid bestaat. Buitenstaanders zien het probleem vaak wel: geen enkele identiteit is het waard dat daarvoor betaald moet worden met verminking en ontkenning van de waarde van het eigen lichaam. 3Deze alinea is grotendeels een parafrase van een tekst over meisjesbesnijdenis.[3] De gelijke strekking van beide teksten laat zien waarom de ‘normaliserende’ behandeling van intersekse beschouwd kan worden als een westers equivalent van meisjesbesnijdenis (zie 139139: Nnmb’s zijn de westerse variant van meisjesbesnijdenis.Het is een misvatting dat nnmb’s niets te maken hebben met meisjesbesnijdenis of jongensbesnijdenis.).

Definitie die NNID gebruikt

Een ‘normaliserende’ behandeling is een medisch niet-noodzakelijke operatie, hormoonbehandeling en/of psychosociale begeleiding die bedoeld is om een geslacht toe te kennen of te verduidelijken. Het woord normaliserende wordt tussen aanhalingstekens gebruikt omdat er a) geen norm voor het geslacht en geslachtskenmerken bestaat en b) de behandeling een ontkenning is van het aanwezige, maar niet herkende, geslacht.

In publicaties over DSD wordt het woord normaal het meest gebruikt in verband met fenotypisch (lichamelijk) geslacht. Over het algemeen is het uiterlijk het meest genoemde criterium om de normaliteit van geslachtsorganen te beoordelen. Het gebruik van normaliteit in relatie tot fenotypische sekse is problematisch omdat het, onder het mom van een ‘normaal’ uiterlijk en een ‘normaal’ leven, leidt tot langdurige medicalisering van intersekse lichamen.[2]

Gebruik zonder aanhalingstekens

Toch is normaliseren een goed bruikbaar woord, maar dan in de betekenis van door de maatschappij accepteren van diversiteit. Het gaat dan om het verwijderen van hokjes, inclusief het hokje intersekse, in plaats van het aanpassen van mensen om in een hokje te passen (zie 8: Hokje-opheffen8: Sekse is een spectrum, geen dichotomie.Het is een misvatting dat sekse een dichotomie is.). Dat is ook de reden dat de intersekseorganisaties tegen het idee van intersekse als derde sekse zijn (zie 33: Intersekse is geen onnodig ‘hokje’.Het is een misvatting dat intersekse mensen zichzelf in een onnodig ‘hokje’ stoppen.).

Standpunt NNID

‘Normaliserende’ operaties gaan over onhaalbare normen, niet over ‘iets normaal maken’

Normaliserende’ behandeling geeft de indruk dat a) de behandeling iemand normaal maakt en b) iemand na de behandeling aan de medische en sociale normen voldoet. Geen van beide zijn waar. Daarom kan de term ‘normaliserende’ behandeling beter niet worden gebruikt.

Wat mensen zeggen


 • Niet iets wat eruitziet of functioneert als volstrekt normaal
  Wij kunnen een heleboel knutselen, maar dat lost niet altijd alles op en ik maak niet iets wat eruitziet of functioneert als volstrekt normaal. We proberen zo goed mogelijk mensen op voor te bereiden dat ze niet van ons een soort tovenarij verwachten dat het nadien helemaal goed of helemaal normaal is. Dus het blijft dat daar begeleiding en hulp bij nodig is om om te gaan met, ja dat jij, dat of je genitaal wat anders is. Wat minder goed functioneert.[a]
  — Barbara Kortman, kinderuroloog – 2019
 1. Kortmann B. Genitale chirurgie bij DSD. “Ik kan niet toveren” (Transcript presentatie).  NVVS Najaarscongress 2019: Geslachtsvaratie en Seksualiteit: voorbij het binaire denken; 29 November 2019; De Reehorst, Ede: Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie; 2019.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Canguilhem G. On the normal and the pathological. Studies in the history of modern science. Dordrecht, Nederland: D. Reidel Publishing Company; 1978. ISBN: 978-94-009-9853-7 https://doi.org/10.1007/978-94-009-9853-7
 2. De Clercq E, Starke G, Rost M. “Waking up” the sleeping metaphor of normality in connection to intersex or DSD: a scoping review of medical literature. History and Philosophy of the Life Sciences. 2022;44(4):50. https://doi.org/10.1007/s40656-022-00533-8
 3. Van Der Kwaak A. Female circumcision and gender identity: A questionable alliance? Social Science & Medicine. 1992;35(6):777-787. https://doi.org/10.1016/0277-9536(92)90077-4
 4. van Leeuwen E. Ethische overwegingen bij de behandeling van stoornissen in de seksuele ontwikkeling. Tijdschrift voor kindergeneeskunde. 2008;76(3):148-151. https://doi.org/10.1007/bf03078195