MISVATTINGEN#61Levenslang negatieve gevolgen

 1. Ernstige gevolgen van nnmb’s: Non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) kunnen ernstige negatieve gevolgen hebben, waaronder klachten over het cosmetische en functionele resultaat van genitale operaties, verminderde genitale gevoeligheid, en seksuele problemen.
 2. Impact van ‘self-concealment’: Zelfverhulling of het bewust verbergen van intersekse status kan leiden tot psychische problemen zoals angst, depressie, eenzaamheid, en zelfs gedachten aan zelfdoding. Openheid over de eigen intersekse status wordt geassocieerd met minder psychische klachten.
 3. Schade door onnodige doktersbezoeken: Frequente, onnodige doktersbezoeken kunnen bij intersekse kinderen een onterecht gevoel van ernstige ziekte induceren, wat kan leiden tot langdurige psychologische schade en een verkeerd begrip van hun gezondheidstoestand.
 4. Overdiagnostiek en medische interventies: Overdiagnostiek, het stellen van correcte maar irrelevante diagnoses, kan leiden tot onnodige medische behandelingen en de daarmee gepaard gaande schade.
 5. Langdurige invloed op kwaliteit van leven: De combinatie van nnmb’s, geheimhouding, en onnodige medische controles kan een levenslange invloed hebben op de kwaliteit van leven van intersekse mensen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 61

Nnmb’s kunnen levenslang negatieve gevolgen hebben

Operaties, geheimhouding, en medische controles kunnen levenslang invloed hebben op de kwaliteit van leven van intersekse mensen.

Nnmb’s kunnen zowel vanwege de anesthesie als de operaties zelf ernstige negatieve gevolgen hebben (zie 5555: Operaties op jonge kinderen hebben ernstige gevolgen en zijn daarom onethisch als ze hadden kunnen worden uitgesteld.Het is een misvatting dat jong opereren geen nadelen heeft.). Maar ook (al dan niet impliciet opgelegde) geheimhouding en onnodig doktersbezoek kunnen leiden tot levenslange negatieve gevolgen.

Gevolgen genitale operaties

Uit onderzoek onder volwassenen blijken genitale operaties in de kindertijd te kunnen resulteren in klachten over het cosmetische en/of functionele resultaat van de operatie, over de gevoeligheid van het genitaal, pijn bij het vrijen, gebrek aan opwinding, gebrek aan zin in vrijen, waarbij meer of ernstiger klachten gemeld worden als de operatie ingrijpender is geweest[1 , 9 , 14] (zie ook 100100: Tevredenheidsonderzoek schetst een te positief beeld en tevredenheid is geen legitimering voor nnmb’s.Het is een misvatting dat de meeste kinderen tevreden terugkijken op een genitale operatie..

Gevolgen self-concealment

Hoewel de ‘klassieke’ geheimhouding door gezondheidswerkers inmiddels niet of nauwelijks meer geadviseerd wordt, heerst onder intersekse personen (maar ook bij gezondheidswerkers) vaak de gedachte dat informatie over het eigen lichaam en de medische behandeling beter niet met anderen kan worden gedeeld.1Zoals, bijvoorbeeld, verwoord in een rapport voor de Vlaamse overheid: “Er is in het algemeen een beperkte openheid over de conditie met anderen, inclusief collega’s op het werk en ruimere vriendenkring. Het gaat daarbij in de eerste plaats om een afweging tussen privacy en secrecy (het wordt niet per se als een geheim gezien, maar anderzijds is het ook gewoon een privé-aangelegenheid).” [2]. Het idee dat het ‘gewoon een privé-aangelegenheid’ betreft, staat haaks op onderzoek dat aantoont dat openheid naar anderen leidt tot minder psychische problemen[7]. Deze zelf-verkozen geheimhouding (self-concealment of zelfverhulling) wordt vaak gepresenteerd als een bijzonder soort van grensafbakening bij het bewaken van de eigen privacy[10].2Als ‘privacy’ omringd is met woorden als beschermen, waardigheid, persoonlijk, respect, opgeven, familie, ouders, privésfeer, garanderen, en anonimiteit, neemt de kans toe dat privacy gebruikt wordt als een pseudoniem voor schaamte. Anders dan het (moeten) bewaren van een geheim [8], draagt zelfverhulling bij aan een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid, angst, depressie, onaangepastheid, algehele psychische nood, eenzaamheid en lage eigenwaarde, vermoeidheid, lage zelf gerapporteerde levens­tevreden­heid, en gedachten over zelfdoding[6 , 17]. Meer dan bij schuldgevoelens is er een samenhang tussen schaamtegevoelens en het vaker denken aan wat verborgen moet houden; geheimhouding in combinatie met schaamtegevoelens is schadelijker dan geheimhouding in combinatie met schuldgevoelens [13]. Openheid (zelf-onthulling), daarentegen, is geassocieerd met minder angst en depressie bij intersekse personen. [7]

Gevolgen onnodig doktersbezoek

Behalve door de chirurgische nnmb’s zelf kan de gezondheid van een intersekse kind negatief beïnvloed worden door veelvuldige onnodige bezoeken aan gezondheidswerkers – het kind kan ten onrechte overtuigd raken dat er sprake is van een ernstige ziekte en kan daar levenslang nadelige gevolgen van ondervinden[11 , 12]. Onderzoeken die niet noodzakelijk zijn, resulteren in overdiagnose en behandelingen die niet noodzakelijk zijn[16] (zie ook 4848: Het stellen van een diagnose is niet altijd in het belang van de patiënt.Het is een misvatting dat een diagnose altijd in het belang van de patiënt is., specifiek voetnoot 173 op pagina 60 3Voetnoot 173 – hoofdstuk 4848: Het stellen van een diagnose is niet altijd in het belang van de patiënt.Het is een misvatting dat een diagnose altijd in het belang van de patiënt is.: Dit wordt ‘overdiagnostiek’ genoemd; er wordt een correcte diagnose gesteld die echter irrelevant is omdat een behandeling a) niet beschikbaar is, b) niet nodig is, of c) niet gewenst is. Overdiagnosticeren is een probleem omdat mensen onnodig tot patiënten worden gemaakt – dat leidt tot onnodig gebruik van zorg, onnodige kosten en behandelingen die schade kunnen veroorzaken.[4 , 5 , 15] Overdiagnostiek is gerelateerd aan medicalisering, maar is niet hetzelfde; medicalisering kan in theorie bijdrage aan een betere behandeling voor nieuwe patiënten, maar het is de vraag of de mogelijke voordelen opwegen tegen het individuele leed, de iatrogene schade of de sociale uitsluiting die er ook het gevolg van kunnen zijn.[3] en 6262: Onnodig doktersbezoek is ook een nnmb.Het is een misvatting dat onnodig doktersbezoek geen nnmb is.).

Standpunt NNID

Nnmb’s kunnen ernstige negatieve gevolgen voor het kind hebben

Niet noodzakelijke medische behandelingen kunnen ernstige negatieve gevolgen hebben voor kinderen. NNID wil een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen: dit soort behandelingen mogen pas worden uitgevoerd als een kind oud genoeg is zelf vrije en volledig geïnformeerde toestemming te geven.

Wat mensen zeggen


 • Veel vrouwen in Nederland slikken de pil
  Ze moet [na het verwijderen van de gonaden] bovendien haar leven lang hormonen slikken, en de langetermijneffecten daarvan zijn niet bekend. Uroloog Barbara Kortmann wil dat wel relativeren: “Veel vrouwen in Nederland slikken de pil, zonder dat ze daar grote gedachten over hebben, en die bevat een hogere dosering hormonen.”.[a]
  — Barbara Kortmann – 2023

 • Depressiviteit of negatieve gevoelens
  Ik denk dat depressiviteit of negatieve gevoelens wel in verband kunnen gebracht worden met het stukje gender of sekse omdat de maatschappij zo ingekleed is naar een bepaald beeld van mensen: dat een man zo moet zijn en een vrouw zo. Daar moet je je naar gedragen. Als je ervan afwijkt, dan kan je door die ervaringen jezelf gaan aanpraten dat je echt anders bent dan anderen. Dat je gaat denken: ik hoor er toch niet bij, ik ben toch niet goed genoeg, ik ben niet volwaardig man of vrouw.
  Dat is iets wat de maatschappij heeft gecreëerd. Het al zo jong aanleren hoe de mensheid eruitziet en dat je je daarnaar moet gaan gedragen, en [dat] je erachter komt dat je afwijkt van de norm, dat maakt je anders. Wat moet je daarmee? Je zit dan met zoveel vragen waar je misschien geen antwoord op kan vinden dat het soms wel kan leiden tot diep in de put zitten, omdat je dan de kwaliteit van leven niet meer ziet of dat je denkt van: wat is mijn roeping hier op aarde? Wat vinden mensen van mij? Als je zo in de put zit, dan vind ik dat soms wel heftig om te horen.[b]
  — Nienke van Dijk – 2023

 • De artsen hebben een gokje genomen over haar geslacht
  Moniek (moeder van een kind dat 9 jaar eerder geboren is met een onduidelijk geslacht en dat op 3-jarige leeftijd wordt geopereerd naar jongetje.):”De artsen hebben een gokje genomen over haar geslacht. Wan het was gewoon niet te zien. Helaas bleekt dat het foute gokje te zijn.” “Het [de operatie] was niet medisch noodzakelijk.” “En in de tijd dat ze opgroeide zeiden mijn man en ik tegen elkaar: ‘Nou, het zou zo kunnen zijn dat de artsen haar verkeerd benoemd hebben’. Ze was net zes jaar geworden en toen zei ze tegen mij: ‘Mamma, ik denk dat ik een meisje ben.’ Daar was ze heel stellig in.”[c]
  — Moniek – 2016
 1. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218.
 2. an Dijk N, van der Have MJ. Het verhaal van Nienke van Dijk – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023.
 3. Joosten O. Iedere week wordt er in Nederland een kindje geboren met een onduidelijk geslacht, Brandpunt [Brandpunt]. Hilversum, Nederland: KRO-NCRV; 2016 [geraadpleegd 22 mei 2016]. 26 april 2016. URL: http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/iedere-week-wordt-er-in-nederland-een-kindje-geboren-met-een-onduidelijk-geslacht/.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Almasri J, Zaiem F, Rodriguez-Gutierrez R, Tamhane SU, Iqbal AM, Prokop LJ, et al. Genital Reconstructive Surgery in Females With Congenital Adrenal Hyperplasia: A Systematic Review and Meta-Analysis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2018;103(11):4089-4096. https://doi.org/10.1210/jc.2018-01863
 2. Callens N, Longmans C, Motmans J. Samenvatting Intersekse/DSD in Vlaanderen. Gent, België: Centrum voor Cultuur en Gender, Universiteit Gent, & Transgenderinfopunt, Universitair Ziekenhuis Gent, 2017.
 3. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Anti-thalidomide strijdster Frances Kelsey (101 jaar) overleden, [Nieuwsbericht]. Utrecht, Nederland: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; 2015 [geraadpleegd 15 Jul 2016]. URL: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/08/14/anti-thalidomide-strijdster-frances-kelsey-101-jaar-overleden.
 4. Coon ER, Quinonez RA, Moyer VA, Schroeder AR. Overdiagnosis: How Our Compulsion for Diagnosis May Be Harming Children. Pediatrics. 2014;134(5):1013-1023. https://doi.org/10.1542/peds.2014-1778
 5. van Dijk W, Faber MJ, Tanke MAC, Jeurissen PPT, Westert GP. Medicalisation and Overdiagnosis: What Society Does to Medicine. International Journal of Health Policy and Management. 2016;5(11):619-622. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2016.121
 6. Friedlander A, Nazem S, Fiske A, Nadorff MR, Smith MD. Self-Concealment and Suicidal Behaviors. 2012;42(3):332-340. https://doi.org/10.1111/j.1943-278X.2012.00094.x
 7. van de Grift TC. Condition openness is associated with better mental health in individuals with an intersex/differences of sex development condition: structural equation modeling of European multicenter data. Psychological Medicine. 2021;53(6):2229-2240. https://doi.org/10.1017/S0033291721004001
 8. Kelly AE, Yip JJ. Is Keeping a Secret or Being a Secretive Person Linked to Psychological Symptoms? Journal of Personality. 2006;74(5):1349-1370. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2006.00413.x
 9. Köhler B, Kleinemeier E, Lux A, Hiort O, Grüters A, Thyen U, DSD Network Networking Group. Satisfaction with Genital Surgery and Sexual Life of Adults with XY Disorders of Sex Development: Results from the German Clinical Evaluation Study. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2012:577-588. https://doi.org/10.1210/jc.2011-1441
 10. Larson DG, Chastain RL. Self-concealment: Conceptualization, measurement, and health implications. Journal of Social Clinical Psychology: Science and Practice. 1990;9(4):439-455. https://doi.org/10.1521/jscp.1990.9.4.439
 11. Reynold G. The Stuttering Doctor’s ‘Monster Study’. The New York Times. 2003, Pagina.
 12. Silverman FH. The “monster” study. Journal of Fluency Disorders. 1988;13(3):225-231. https://doi.org/10.1016/0094-730X(88)90049-6
 13. Slepian ML, Kirby JN, Kalokerinos EK. Shame, guilt, and secrets on the mind. Emotion. 2020;20(2):323-328. https://doi.org/10.1037/emo0000542
 14. Tack LJW, Springer A, Riedl S, Tonnhofer U, Weninger J, Hiess M, et al. Psychosexual Outcome, Sexual Function, and Long-Term Satisfaction of Adolescent and Young Adult Men After Childhood Hypospadias Repair. The journal of sexual medicine. 2020;17(9):1665-1675. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.04.002
 15. US Food and Drug Administration. About the Office of Scientific Investigations, Silver Springs, MD, USA: US Food and Drug Administration; 2014 [geraadpleegd 15 Jul 2016]. URL: http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDER/ucm091393.htm.
 16. Welch HG, Schwartz L, Woloshin S. Overdiagnosed: making people sick in the pursuit of health. Boston, MA, USA: Beacon Press; 2011.
 17. Wismeijer A. Secrets and Subjective Well-Being: A Clinical Oxymoron. In: Nyklíček I, Vingerhoets A, Zeelenberg M, redactie. Emotion Regulation and Well-Being. New York, NY, USA: Springer New York; 2011. p. 307-323. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6953-8_19