MISVATTINGEN#57Nnmb’s zijn geen medische behandelingen

 1. Definitie van Behandeling: Nnmb’s (non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen) voldoen niet aan de essentiële criteria van een medische behandeling; de doeltreffendheid van de behandeling is bewezen noch meetbaar.
 2. Gebrek aan Gestructureerde Kennis: Er is opmerkelijk weinig gepubliceerd over de technieken en uitkomsten van nnmb’s, wat aangeeft dat er geen gestructureerde kennisverzameling via gecontroleerde experimenten heeft plaatsgevonden.
 3. Decennialang Experiment: Nnmb’s worden al ongeveer 70 jaar uitgevoerd zonder overtuigend bewijs van hun effectiviteit. Dit wijst erop dat intersekse kinderen deel hebben uitgemaakt van een langdurig experiment.
 4. Niet Bewezen Doeltreffendheid: De doeltreffendheid, proportionaliteit, en subsidiariteit van nnmb’s zijn niet bewezen. Deze ingrepen schenden bovendien de rechten van kinderen.
 5. Noodzaak tot Beëindiging: Gezien het experimentele karakter en het gebrek aan bewezen voordelen, is het tijd om een einde te maken aan de praktijk van nnmb’s.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 57

Nnmb’s zijn geen medische behandelingen

Nnmb’s voldoen niet aan de basisvoorwaarden voor een medische behandeling. Het zijn ingrepen waarvan de doeltreffendheid, proportionaliteit, en subsidiariteit, niet zijn bewezen en die, wat nog belangrijker is, de rechten van kinderen schenden

Omdat dit document aansluit bij het gangbare woordgebruik worden nnmb’s ook hier aangeduid als een ‘behandeling’, maar een van de drie eisen om van een behandeling te kunnen spreken, is dat kennis wordt toegepast om hulp te verlenen aan een individuele patiënt – dit onderscheidt een behandeling van een experiment. Een andere eis is dat er een redelijke verwachting bestaat dat door het behandelen het beoogde effect optreedt, waarbij die verwachting gebaseerd dient te zijn op drie gronden: a) klinische ervaring, b) rationele ervaring, en c) gecontroleerde therapeutische experimenten waardoor het effect van de behandeling is bewezen en meetbaar is gemaakt.[5 , 6]

Ondanks dat al ongeveer 70 jaar nnmb’s worden uitgevoerd[7 , 8 , 12] en behandelmethoden elkaar blijkbaar om de paar jaar afwisselen (in 1997 waren alleen al voor hypospadie-operaties meer dan 300 technieken beschikbaar[2], die blijkbaar geen van alle perfect zijn1Zelf met recente technieken zijn de technieken niet perfect. Na een hypospadie-operatie meldde 38% van de deelnemers dat ze (zeer) ontevreden waren over het anatomische uiterlijk en 20% over de functie [4].) is er opvallend weinig gepubliceerd over de technieken en de uitkomsten. Er kan dan ook niet worden gezegd dat op een gestructureerde wijze via gecontroleerde therapeutische experimenten kennis is verzameld.

Als artsen zeggen dat verwijzen naar het verleden niet zinvol is omdat nu veel betere chirurgische methodes worden toegepast[1 , 9 , 10 , 11], moet geconcludeerd worden dat nooit sprake is geweest van een behandeling; intersekse kinderen maakten (en maken) de facto deel uit van een decennia durend experiment[9]. Hopen dat na 70 jaar plotseling wel kan worden aangetoond dat nnmb’s een goede bijdrage aan de gezondheidszorg zijn, is een vorm van magisch denken of op zijn best onrealistisch optimisme (zie ook 7777: Nnmb’s zijn gebaseerd op meningen, niet op wetenschappelijk bewijs.Het is een misvatting dat artsen bij gebrek aan EBM op hun ervaring mogen vertrouwen.).

Nnmb’s zijn nog steeds ingrepen waarvan de doeltreffendheid2Doeltreffendheid: de behandeling moet een oplossing voor een reëel probleem zijn., proportionaliteit3Proportionaliteit: de behandeling moet in verhouding staan tot het risico van de behandeling., en subsidiariteit4Subsidiariteit: de minst ingrijpende behandeling moet als eerste worden ingezet., niet zijn bewezen en die, wat nog belangrijker is, de rechten van kinderen schenden[3]. Als ouders kiezen voor een nnmb, kiezen zij de facto voor experimentele chirurgie op hun kind [9]. Het is daarom tijd een einde te maken aan dit langlopende experiment.

Standpunt NNID

Nnmb’s hebben een experimenteel karakter en zijn daarom geen normale medische behandelingen

Ook als kinderen oud genoeg zijn zelf te beslissen over geslachtsbevestigende behandelingen, moeten zij voorgelicht worden over het experimentele karakter van de behandelingen.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Berenbaum S, Meyer-Bahlburg H. Gender Development and Sexuality in Disorders of Sex Development. Hormone and metabolic research. 2015;47(5):361-366. https://doi.org/10.1055/s-0035-1548792
 2. Durham Smith E. The history of hypospadias. Pediatric Surgery International. 1997;12(2):81-85. https://doi.org/10.1007/bf01349969
 3. Feder EK, Dreger A. Still ignoring human rights in intersex care. J Pediatr Urol. 2016. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2016.05.017
 4. van de Grift TC, Rapp M, Holmdahl G, Duranteau L, Nordenskjold A, the dsd-LIFE group. Masculinizing surgery in disorders/differences of sex development: clinician- and participant-evaluated appearance and function. BJU international. 2022;129(3):394-405. https://doi.org/10.1111/bju.15369
 5. Have HAMJ, Meulen RHJ, Leeuwen E. Medische ethiek, derde herziene druk. derde ed. Houten, NL: Bohn Stafleu van Loghum; 2009.
 6. Have HAMJ, Meulen RHJ, Leeuwen E. Leerboek Medische ethiek, vierde herziene druk. vierde ed. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. ISBN: 978-90-313-9919-2
 7. van Heesch M. ’Do I Have XY Chromosomes?’. In: Holmes M, redactie. Critical Intersex.‘Queer Interventions’ series. Noreen Giffney, M. and O’Rourke, M.(series editors): Ashgate Press, UK; 2009. p. 123-145.
 8. van Heesch MA. Ze wisten niet of ik een jongen of meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties – Over het leven met en kennen van intersekse condities in Nederland [Proefschrift]. Vossiuspers, Amsterdam, Nederland: Universiteit van Amsterdam; 2015. ISBN: 978 90 562 97640
 9. Liao L-M, Wood D, Creighton SM. Parental choice on normalising cosmetic genital surgery. Bmj. 2015;351. https://doi.org/10.1136/bmj.h5124
 10. Melton L. New perspectives on the management of intersex. The Lancet. 2001;357(9274):2110. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)05240-5
 11. Mouriquand P, Caldamone A, Malone P, Frank JD, Hoebeke P. The ESPU/SPU standpoint on the surgical management of Disorders of Sex Development (DSD). J Pediatr Urol. 2014;10(1):8-10. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2013.10.023
 12. Reis E. Did Bioethics Matter? A History of Autonomy, Consent, and Intersex Genital Surgery. Medical Law Review. 2019(fwz007):1-17. https://doi.org/10.1093/medlaw/fwz007