MISVATTINGEN#53Ouders kúnnen niet beslissen

 1. Ouderlijke intentie vs. realiteit: Hoewel ouders van intersekse kinderen het beste willen voor hun kind, betekent dit niet dat ze altijd de juiste beslissing kunnen nemen. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk percentage van de personen die non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) onderging, achteraf liever geen cosmetische ingreep had gehad.
 2. Beschermingswens vs. rechten van het kind: Ouders willen hun kind vaak beschermen tegen toekomstige gêne, maar deze wens kan in strijd zijn met wat het kind op latere leeftijd voor zichzelf zou kiezen. Het is belangrijk om de beschermingsdrang af te wegen tegen het recht van het kind om eigen beslissingen te nemen.
 3. Beslissingscapaciteit onder druk: Onderzoek toont aan dat stress en druk, zoals financiële zorgen, een negatief effect hebben op de intelligentie en het vermogen van ouders om weloverwogen beslissingen te nemen.
 4. Invloed van gezondheidswerkers en heuristiek: De druk van gezondheidswerkers die ‘normaliserende’ behandelingen voorstaan en het ontbreken van adequate begeleiding kunnen ertoe leiden dat ouders beslissingen nemen op basis van impulsieve, niet-rationele overwegingen.
 5. Voordelen van uitstel van beslissing: Het overlaten van de beslissing aan het kind, wanneer het beslissingsbekwaam is, leidt waarschijnlijk tot meer rationele en weloverwogen keuzes, vrij van de heuristische biases en tijdsdruk die ouders ervaren.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 53

Het juiste wíllen doen is niet hetzelfde als het juiste kúnnen doen

Dat ouders het juiste willen doen, wil niet zeggen dat ze in staat zijn de juiste beslissing te nemen, dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Uit onderzoek blijkt dat een hoog percentage112% (CAH), 11% (XY DSD-Androgeeneffect), en 21% (XY DSD-geenAndrogeeneffect). van de personen die een nnmb heeft ondergaan, liever helemaal geen cosmetische medische behandeling had ondergaan[4]. Maar de Wettelijke Regulering zal vooral invloed hebben op de beslissingen die ouders nemen.

Ouders van intersekse kinderen voelden de behoefte om hun kind te behoeden voor mogelijke ‘gêne’ in de toekomst. Dat betekent niet noodzakelijk dat ze altijd goede beslissingen zullen nemen voor hun kind; hun wensen kunnen in strijd zijn met wat hun kind als jongere of volwassene voor zichzelf gekozen zou kunnen hebben. Het verlangen om te beschermen moet worden onderzocht en afgewogen tegen het recht van het kind om in de toekomst beslissingen te nemen. [8].

Het is ook de vraag of ouders kort na de geboorte in staat zijn belangrijke beslissingen voor hun kind te nemen.

Onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat zorgen en druk een negatief effect hebben op de intelligentie en daarmee op het vermogen een weloverwogen beslissing te nemen.2In Nederland is dit effect bekend van de tekst ‘Let op! Geld lenen kost geld.’ die sinds 2009 in kredietreclames wordt gebruikt, maar waarvan praktijkonderzoek geen kortetermijneffect op het gedrag van consumenten heeft vastgesteld [3 , 9]. Door mensen acuut met de flinke stress van een hoge rekening op te zadelen, bleek hun IQ 13 punten lager te zijn dan in een eerdere meting toen zij nog niet wisten van hun (niet werkelijk aanwezige) geldzorgen. Uiteraard waren deze mensen niet opeens minder slim, maar zij moesten een deel van de ‘bandbreedte’ van hun hersencapaciteit voor een ander probleem inzetten.[6 , 7].

Dit proces wordt bij ouders van intersekse kinderen nog versterkt door de druk die ouders kunnen ervaren door de standpuntinname van gezondheidswerkers die voorstander zijn van ‘normaliserende’ behandelingen[2] en het ontbreken van psychologisch en ethisch geïnformeerde begeleiding om kritische overwegingen aan te moedigen voordat zij toestemming geven voor een genitale operatie [1 , 8]. Op die manier worden ouders beïnvloed door de heuristische biassen zoals die door Daniel Kahneman en Amos Tversky uitgebreid zijn beschreven[5 , 10 , 11].

Kort gezegd: wat aan informatie aanwezig is, zal door tijdsdruk en zorgen door het brein worden genegeerd, waarna een meer impulsieve dan rationele beslissing wordt genomen. De beslissing overlaten aan het inmiddels beslissingsbekwame kind zal daarom tot een (meer) rationele beslissing leiden.

Standpunt NNID

Ouders kunnen niet beslissen over geslachtsbevestigende behandelingen

Beslissingen over geslachtsbevestigende behandelingen moeten niet door de ouders of gezondheidswerkers worden genomen en al helemaal niet in de periode vlak na de geboorte.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Alderson J, Skae M, Crowne EC. Why do parents recommend clitoral surgery? Parental perception of the necessity, benefit, and cost of early childhood clitoral surgery for congenital adrenal hyperplasia (CAH). International Journal of Impotence Research. 2023;35(1):56-60. https://doi.org/10.1038/s41443-022-00578-0
 2. Asch SE. Effects of Group Pressure Upon The Modification And Distortion of Judgments. In: Henle M, redactie. Documents of Gestalt Psychology. Berkely, CA, USA: University of California Press; 1961. p. 222-236.
 3. Autoriteit Financiële Markten. Let op! Geld lenen kost geld: Een onderzoek naar de effectiviteit van een waarschuwing in kredietreclames. Amsterdam: Autoriteit Financiële Markten, december 2016.
 4. Bennecke E, Bernstein S, Lee P, van de Grift TC, Nordenskjöld A, Rapp M, et al. Early Genital Surgery in Disorders/Differences of Sex Development: Patients’ Perspectives. Arch Sex Behav. 2021. https://doi.org/10.1007/s10508-021-01953-6
 5. Kahneman D. Thinking, fast and slow. New York, NY, USA: Farrar, Straus and Giroux; 2011.
 6. Mani A, Mullainathan S, Shafir E, Zhao J. Poverty Impedes Cognitive Function. Science. 2013;341(6149):976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041
 7. Mullainathan S, Shafir E. Scarcity: Why Having Too Little Means So Much. New York, NY, USA: Times Books / Henry Holt and Company; 2013. ISBN: 978-0-8050-9264-6
 8. Sanders C, Carter B, Goodacre L. Parents need to protect: influences, risks and tensions for parents of prepubertal children born with ambiguous genitalia. Journal of Clinical Nursing. 2012;21(21-22):3315-3323. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04109.x
 9. Tiemeijer W. Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden. Den Haag, Nederland: Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 2016. ISBN 9789462984233.
 10. Tversky A, Kahneman D. Rational choice and the framing of decisions. Journal of business. 1986;59(4, pt 2):S251-S278. https://doi.org/10.1086/296365
 11. Tversky A, Slovic P, Kahneman D, redactie. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 1982.