MISVATTINGEN#52Binnen drie dagen

 1. Toewijzing, geen vaststelling: bij intersekse kinderen proberen multidisciplinaire DSD-teams binnen drie dagen een geslacht te bepalen, maar eigenlijk wijzen zij een gender toe. Dit proces is gebaseerd op een complexe beoordeling van genen, chromosomen, hormonen en lichaamskenmerken, waarbij het voorspellen van het toekomstige gender eerder een schatting is dan een exacte wetenschap.
 2. Onzekerheid en flexibiliteit: het voorspellen van het toekomstige gender is bijzonder uitdagend voor intersekse kinderen. Een onjuiste voorspelling is acceptabel als het geregistreerde geslacht eenvoudig kan worden aangepast en als er geen druk is om het kind te laten conformeren aan het toegewezen gender door geslachtsbevestigende behandelingen.
 3. Leeftijdsgrens voor behandelingen: gezien de complexiteit en onzekerheid bij het voorspellen van het gender bij intersekse kinderen, is het belangrijk om een minimumleeftijd vast te stellen voor geslachtsbevestigende medische behandelingen, om te voorkomen dat er onomkeerbare beslissingen worden genomen voordat het kind zijn of haar eigen genderidentiteit kan uitdrukken.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 52

Je kunt bij een baby een gender toewijzen, maar niet vaststellen

Hoewel dat wettelijk niet nodig is, proberen artsen bij intersekse kinderen binnen drie dagen een geslacht toe te kennen. Maar in feite wordt een gender toegewezen. Dat is veel meer ‘fingerspitzengefühl’ dan wetenschap.

Multidisciplinaire DSD-teams proberen binnen drie dagen1De periode van drie dagen die oorspronkelijk werd genoemd komt overeen met het aantal dagen waarbinnen een baby in Nederland moet worden aangegeven bij de burgerlijke stand (art. 1:19e lid 6 BW) en stamt uit de tijd dat alleen naar de uitwendige genitaliën werd gekeken [3]. Wie te laat aangifte doet, riskeert een boete van € 325 (art. 4.17 Wet Basisregistratie Personen (BRP)), maar bekeuren schijnt in de praktijk niet voor te komen. Voor intersekse kinderen is het mogelijk aan te geven dat het geslacht (nog) niet is kunnen worden vastgesteld [7]. het geslacht van een intersekse kind te bepalen[3 , 6 , 7 , 9]. Feitelijk bepalen artsen niet de sekse (geslacht), maar proberen zij op basis van genen, chromosomen, hormonen, lichaamskenmerken, en eventuele mogelijkheden tot voortplanting[2 , 5], het toekomstige gender te voorspellen; er wordt een gender toegewezen[4 ]. Van geen enkel kind kan het toekomstige gender met zekerheid worden voorspeld en voor intersekse kinderen geldt dat het gender aanzienlijk moeilijker te voorspellen is dan bij andere kinderen.2De Richtlijn Diagnostiek bij DSD uit juli 2017 stelt dat onderzoek naar genderidentiteit meestal pas goed mogelijk is vanaf een (ontwikkelings)leeftijd van acht jaar.[1] Dat soms een onjuist gender wordt voorspeld is niet erg als a) het geregistreerde geslacht zo eenvoudig mogelijk kan worden aangepast, en b) niet geprobeerd wordt met een geslachtsbevestigende behandeling het toegekende gender aan het kind op te dringen[8].

Juist omdat het bij intersekse kinderen moeilijker is om het toekomstige geslacht te voorspellen, moet een minimumleeftijd worden bepaald voor geslachtsbevestigende medische behandelingen (zie 152152: NNID vraagt een wettelijke regulering van geslachtsbevestigende behandelingen voor intersekse personen, geen algemeen verbod op geslachtsbevestigende behandelingen.Het is een misvatting dat de interseksebeweging een verbod wil op normaliserende behandelingen. voor meer informatie over zo’n leeftijdsgrens).

Standpunt NNID

Geslachtsbevestigende behandelingen vereisen de vrije en volledig geïnformeerde toestemming van de patiënt zelf

De internationale interseksegemeenschap vindt dat een kind het meest waarschijnlijke geslacht moet worden toegekend en dat geslachtsbevestigende behandelingen moeten wachten tot het kind daar zelf toestemming voor kan geven en zich een idee van het een eigen gender heeft ontwikkeld.3Dit is in 2013 vastgelegd in de Verklaring van Malta.

Wat mensen zeggen


 • Binnen drie dagen
  Ik zeg altijd: binnen drie dagen weten we of het een jongetje of een meisje is. En dan zeg ik erbij: u heeft negen maanden niet geweten wat het was, u zult nog enkele dagen geduld moeten hebben.’[a]
  — Tom Vulsma, kinderendocrinoloog – 2003

 • Binnen drie dagen
  In de meeste gevallen zijn binnen enkele dagen voldoende onderzoek uitslagen beschikbaar voor een geslachtskeuze-advies aan de ouders..[b]
  — Website Radboudumc – 2023

 • Binnen enkele dagen
  Alle uitslagen van de onderzoeken die uw kind afgelopen dagen heeft gehad bepalen samen welk geslacht kan worden toegewezen. Meestal zijn de onderzoeken binnen 3 dagen afgerond. Slechts zelden zullen aanvullende onderzoeken plaatsvinden die meer tijd nodig hebben om het geslacht van uw kind beter te kunnen bepalen.[c]
  — Website Nederlandse Vereniging voor Urologie – 2023

 • Genderidentiteit kan iemand alleen zelf aangeven
  Uit ervaringen die volwassenen met deze conditie aan mij toevertrouwden, weet ik dat zij allen als kind al wisten of ze zich mannelijk of vrouwelijk voelden. Artsen kunnen een aantal medische feiten op een rij zetten maar de genderidentiteit kan iemand alleen zelf aangeven. Er werd (en wordt ook nu nog) echter niet altijd naar deze kinderen geluisterd, met als gevolg dat deze personen gebukt kunnen gaan onder hun fout toebedeelde geslacht en hierdoor een verdrietig of gefrustreerd leven lijden. Voor mensen die dat overkwam, was dit zo zwaar dat sommigen ervoor kozen om hun leven te beëindigen. Dit mag nooit meer gebeuren! Dat is waar onze dochter en wij als ouders ons hard voor maken.[d]
  — Moeder van Janneke – 2020
 1. Snoeijen M. De derde sekse: de onzekere wereld van kinderen en mensen zonder een duidelijk geslacht. NRC Handelsblad. 10 mei 2003, Pagina 23 Sect. Zaterdag Bijlage. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2003/05/10/de-derde-sekse-7638321-a509825.
 2. Nederlandse vereniging voor Urologie (NVU). Stoornis in de geslachtsontwikkeling (DSD),  [patiëntenwebsite]. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU); 2023 [geraadpleegd 20 november 2023]. URL: https://www.allesoverurologie.nl/aandoeningen/stoornis-in-de-geslachtsontwikkeling-dsd/.
 3. Radboudumc – Experticecentrum Geslacht & Gender. Zorgpad – Pasgeborenen met een onduidelijk geslacht,  [Patiënteninformatie]. Nijmegen, Nederland: Radboudumc; 2023 [geraadpleegd 30 nov 2023]. URL: https://www.radboudumc.nl/expertisecentra/expertisecentra-zeldzame-aandoeningen/variaties-in-de-geslachtelijke-ontwikkeling/zorgpad.
 4. van Lisdonk J, van Ditzhuijzen J, Kelders Y, de Vries J. Tot mijn kind zelf kan kiezen: Ervaringsverhalen van ouders van kinderen met een vorm van intersekse/DSD. Utrecht, Nederland: 2020.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Bennecke E, Bernstein S, Lee P, van de Grift TC, Nordenskjöld A, Rapp M, et al. Early Genital Surgery in Disorders/Differences of Sex Development: Patients’ Perspectives. Arch Sex Behav. 2021. https://doi.org/10.1007/s10508-021-01953-6
 2. van Bever Y, Brüggenwirth H, Dessens A, Hennema S, Wolffenbuttel K, DeBaere E, et al. Diagnostiek bij Disorders/differences of Sex Development (DSD): Multidisciplinaire richtlijn (Februari 2017). 2017.
 3. Claahsen-van der Grinten H, van Kuyk E, Dessens A, Drop S, Otten B. De pasgeborene met een gestoorde geslachtelijke ontwikkeling. Tijdschrift voor kindergeneeskunde. 2008;76(3):105-111. https://doi.org/10.1007/BF03078188
 4. Dessens A, Van Hoorde B. Genderontwikkeling en seksualiteit bij Differences of Sex Development. Tijdschrift voor Seksuologie. 2017;41(2).
 5. Ravenswaay CMA, Otten B, Wolffenbuttel KP, Sikkema-Raddatz B, van Bever Y, Smeets D, et al. Genetisch onderzoek bij Disorders of Sex Development – Multidisciplinaire Richtlijn. VKGL, VKGN, NVK, 2010.
 6. Snoeijen M. De derde sekse: de onzekere wereld van kinderen en mensen zonder een duidelijk geslacht. NRC Handelsblad. 10 mei 2003, Pagina 23 Sect. Zaterdag Bijlage. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2003/05/10/de-derde-sekse-7638321-a509825.
 7. van Teeseling I. Tussenmensen: geen man en geen vrouw. Vrij Nederland. 2003 15 maart.
 8. Third International Intersex Forum. Declaration of Malta – Public Statement by the 3rd International Intersex Forum, Valetta, Malta – English, 2013 [geraadpleegd 31 march 2021]. 1 dec 2013. URL: https://www.seksediversiteit.nl/gevorderd/malta-statement/.
 9. de Visser E. Kiezen om te leven als man, als vrouw of allebei tegelijk. De Volkskrant. 22 mei 2010, Pagina onbekend.