MISVATTINGEN#46DSD/Intersekse is pathologiserend

 1. Misvatting van DSD/intersekse: De combinatie van de termen DSD en intersekse wordt vaak gebruikt als compromis, maar dit suggereert ten onrechte dat ze hetzelfde concept vertegenwoordigen, terwijl ze in werkelijkheid verschillen en soms tegenovergestelde betekenissen hebben.
 2. Pathologisering van intersekse: Door DSD samen te voegen met intersekse, wordt intersekse onterecht gepathologiseerd, wat kan leiden tot stigma en discriminatie tegen intersekse personen.
 3. Kloof tussen medische en juridische perspectieven: Er is een aanzienlijke kloof ontstaan tussen de medische en juridische perspectieven op intersekse en DSD. Dit maakt dat de combinatieschrijfwijze DSD/Intersekse (of omgekeerd) voorkomen moet worden.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 46

DSD/Intersekse is geen onschuldige samenvoeging

Wat bedoeld is om geen zijde te kiezen en twee groepen tevreden te stellen, leidt tot verdere pathologiseren van intersekse mensen.

De woordconstructie DSD/intersekse is meestal bedoeld om gebruikers van beide termen tevreden te stellen, maar leidt feitelijk tot de indruk dat de gemedicaliseerde term en de mensenrechtenterm voor hetzelfde gedachtegoed staan (zie ook de opmerking over linguïstische relativiteit in 124124: Taal, en de ontwikkeling daarvan, is belangrijk voor de emancipatie van intersekse personen.Het is een misvatting dat taal niet belangrijk is.). DSD en intersekse betekenen niet hetzelfde en soms zelfs het tegenovergestelde[1]. De toevoeging van DSD aan intersekse is een pathologisering van intersekse personen – de VN Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health zegt dat deze reductie tot een ziekte, leidt tot stigma en discriminatie[3].

Inmiddels hebben de verschillen tussen DSD en intersekse een grote kloof doen ontstaan tussen de opvattingen in de gezondheidszorg en het internationaal recht. Deze kloof moet worden aangepakt zodat de kennis van ethiek en mensenrechten kan werken als transformerend middel om de medische praktijk te veranderen[2]. Hiermee kan alleen worden begonnen als niet telkens de indruk wordt gewekt dat het om één begrip gaat.

Standpunt NNID

De combinatieterm DSD/intersekse draagt bij aan de pathologisering van intersekse personen

De aanduiding DSD/intersekse moet niet worden gebruikt omdat beide begrippen een andere betekenis hebben en het gebruik in combinatie bijdraagt aan het pathologiseren van intersekse. Gebruik in situaties die betrekking hebben op beide termen de aanduiding intersekse en DSD.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. van der Have MJ. Het verschil tussen DSD en Intersekse: In 2006 nog een synoniem, in 2020 een wereld van verschil. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID, 3 juni 2020. Rapport Nr. 2020-02. ISBN 978-94-93106-02-4.
 2. Lundberg T. Knowing bodies: Making sense of intersex/DSD a decade post-consensus [PhD Thesis]. Oslo, Norway: Unversity of Oslo; 2017.
 3. Pūras D. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. United Nations, General Assembly, 28 March 2017. Rapport Nr. A/HRC/35/21.