MISVATTINGEN#41Tweeslachtig

  • Eén set geslachtsorganen bij intersekse mensen: Intersekse mensen hebben, net als anderen, slechts één set geslachtsorganen (en soms niet eens een volledige set). In tegenstelling tot tweeslachtige organismen zoals sommige slakken, kunnen intersekse mensen niet zowel mannelijke als vrouwelijke rollen in de voortplanting vervullen.
  • De barende man: In de media zijn er verhalen over mannen die kinderen hebben gebaard, maar dit betreft altijd trans mannen die biologisch nog steeds in staat zijn om zwanger te worden, vaak na het stoppen met testosteronbehandelingen. Deze zwangerschappen komen niet tot stand via zelfbevruchting.
  • Intersekse mannen met baarmoeder: Hoewel er intersekse mannen met een baarmoeder bestaan, is de kans dat zij zwanger worden klein, mede door mogelijke complicaties zoals een kleine baarmoeder of het uitblijven van de eisprong.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 41

Slakken zijn tweeslachtig, intersekse mensen niet

Intersekse mensen zijn net als andere mensen: zij kunnen niet naar keuze verwekken of baren. Intersekse mensen maar één set geslachtsorganen (en soms niet eens een volledige set). Anders dan slakken zijn intersekse mensen niet tweeslachtig.

In de biologie zijn enkele tienduizenden soorten organismen bekend die tweeslachtig zijn. Dit slaat echter op de wijze van voortplanting waarbij het organisme zowel mannelijke als de vrouwelijke geslachtsorganen bezit en daardoor de mannelijke én vrouwelijke rol in de voortplanting kan verrichten. Sommige organismen kunnen zich maagdelijk (dus zonder partner) voortplanten. Dit wordt parthenogenese (bij dieren) of apomixie (bij planten) genoemd.

Als intersekse mensen zich al kunnen voortplanten, is dit alleen in een mannelijke óf vrouwelijke rol (zie 4040: De penis en de clitoris zijn verschillende ontwikkelingen van hetzelfde lichaamsmateriaal.Het is een misvatting dat intersekse mensen een penis én een vagina hebben. en 2525: Ook intersekse mensen hebben een kinderwens.Het is een misvatting dat intersekse mensen onvruchtbaar zijn en geen kinderen kunnen krijgen.). Zij zijn daarom niet tweeslachtig.

De barende man

In de media wordt regelmatig bericht over mannen die een kind hebben gebaard. Dat zijn (tot nu toe) altijd trans mannen waarbij de eierstokken en baarmoeder niet zijn verwijderd. Als zij tijdelijk geen testosteron gebruiken kunnen zij weer vruchtbaar worden. De eerste man die zo een kind baarde was de Amerikaan Thomas Beatie in 2008. Beatie en zijn vrouw Nancy besloten dat hij zwanger zou worden omdat Nancy onvruchtbaar bleek te zijn. Hoewel hij juridisch een man was, was er geen sprake van zelfbevruchting: hij werd zwanger via kunstmatige inseminatie met donorsperma. Sinds Beatie zijn er tal van andere transmannen geweest die zwanger zijn geworden en kinderen hebben gebaard.[1]

Er bestaan intersekse mannen met een baarmoeder. Zij zouden in principe ook zwanger kunnen worden. Maar de kans is klein omdat, bijvoorbeeld, de baarmoeder klein kan zijn of geen eisprong plaats vindt.

Standpunt NNID

Intersekse is niet hetzelfde als tweeslachtigheid

Intersekse is geen vorm van tweeslachtigheid. Als zij dat willen moeten intersekse mensen geholpen worden de mogelijkheden die er zijn om kinderen te krijgen optimaal te benutten.

Wat mensen zeggen


  • De zwangere man
    Artsen hebben ons gediscrimineerd en weggestuurd vanwege hun religieuze overtuiging. Medewerkers in de gezondheidszorg hebben geweigerd om mij met een mannelijk voornaamwoord aan te spreken of om Nancy als mijn vrouw te erkennen. Receptionisten hebben ons uitgelachen. Vrienden en familie hebben ons niet gesteund; de meeste familieleden van Nancy weten niet eens dat ik transgender ben.[a]
    — Thomas Beatie – 2008
  1. Beatie T. Labor of Love: Is society ready for this pregnant husband?, Advocate Los Angeles, CA, USA: Pride Publishing Inc. /  Equal Entertainment LLC; 2008 [geraadpleegd 27 nov 2023]. 14 Mar 2008. URL: https://www.advocate.com/news/2008/03/14/labor-love.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
  1. Beatie T. Labor of Love: Is society ready for this pregnant husband?, Advocate Los Angeles, CA, USA: Pride Publishing Inc. / Equal Entertainment LLC; 2008 [geraadpleegd 27 nov 2023]. 14 Mar 2008. URL: https://www.advocate.com/news/2008/03/14/labor-love.