MISVATTINGEN#40Zelfbevruchting

  1. Mythe van zelfbevruchting ontkracht: Het wijdverbreide idee dat intersekse mensen zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen bezitten voor zelfbevruchting is onjuist.
  2. Externe geslachtskenmerken vaak normaal: Bij de meeste intersekse personen zijn de externe geslachtskenmerken niet uitzonderlijk. Er is nooit sprake van volledig functionele mannelijke en vrouwelijke interne en uitwendige geslachtsorganen.
  3. Foutieve interpretaties voor effectbejag: Soms benoemen gezondheidswerkers geslachtskenmerken bij intersekse personen verkeerd, zoals het presenteren van een vergrote clitoris als een kleine penis, vaak meer voor effectbejag dan gebaseerd op medische realiteit.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 40

Twee sets volledig werkende voort­plantings­organen? Vaak niet eens één volledige set.

Dat intersekse mensen compleet mannelijke en vrouwelijke reproductieve organen hebben, het liefst die gebruikt kunnen worden voor zelfbevruchtiging, is een hardnekkige mythe.

Deze misvatting komt eerder voort uit de fascinatie die sommige mensen hebben met seks, dan dat het iets met intersekse te maken heeft. Bij de meeste intersekse mensen is aan de externe geslachtsorganen sowieso weinig bijzonders te zien. Maar als dat wel het geval is, is er nog steeds geen sprake van een penis én een vagina zoals de meeste mensen zich die voorstellen. Er is in ieder geval geen sprake van volledige mannelijke en vrouwelijke reproductieve organen en zelfbevruchting is dan ook onmogelijk. Ook is het voor intersekse mensen niet mogelijk om zonder ingrijpende medische technologie kinderen te verwekken én kinderen te baren (zie ook 4141: Intersekse is niet hetzelfde als tweeslachtigheid.Het is een misvatting dat intersekse mensen tweeslachtig zijn.) – de meeste intersekse zijn al blij als ze kinderen kunnen verwekken óf baren (zie ook 2525: Ook intersekse mensen hebben een kinderwens.Het is een misvatting dat intersekse mensen onvruchtbaar zijn en geen kinderen kunnen krijgen.).1De externe geslachtsorganen van meisjes en jongens worden in een embryo uit hetzelfde type cellen ontwikkeld. Onder invloed van genen en hormonen ontwikkelen die cellen zich tot een penis met balzak of tot een clitoris en vagina. De eerste weken ontwikkelen embryo’s van jongens en meisjes zich volkomen identiek. In de achtste week komt er onder invloed van testosteron verschil in die situatie. Maar daarbij worden dezelfde cellen gebruikt: bij meisjes groeien die cellen uit tot een vagina, schaamlippen en een clitoris, terwijl ze bij jongens uitgroeien tot een balzak en een penis. Het is mogelijk dat een kind met XX-chromosomen een volledig mannelijk lichaam krijgt en dat een kind met XY-chromosomen een volledig vrouwelijk lichaam krijgt. Dat wordt sex reversal genoemd. Maar dat is zeldzaam. Vaker zal een lichaam geslachtsklieren ontwikkelen die bij het chromosomenpatroon passen en onder invloed van heel weinig of juist heel veel testosteron aan de buitenkant ‘vervrouwelijken’ (eigenlijk: vrouwelijk blijven), respectievelijk vermannelijken. Net als bij sex reversal zal het dan bij de geboorte niet opvallen dat het kind intersekse is.
Maar soms komt het voor dat bij kinderen met XY-chromosomen door een gebrek aan testosteron de balzak niet helemaal sluit of dat bij kinderen met XX-chromosomen door een teveel aan testosteron de schaamlippen juist wel aan gedeeltelijk aan elkaar groeien. Oppervlakkig bekeken kan het dan lijken alsof de baby een kleine penis én schaamlippen heeft. Het geslacht is dan niet eenvoudig vast te stellen omdat het gebrek of te veel aan testosteron ook invloed kan hebben op de toekomstige genderidentiteit[1].
Er zijn ook situaties waarbij zich juist geen penis of vagina ontwikkelt en, hoewel zeldzaam, soms kunnen twee penissen of twee vagina’s ontstaan. Het is ook mogelijk dat iemand zowel ovarieel (eierstok) weefsel als testiculair (zaadbal) weefsel heeft – ook dat is zeldzaam.

Sommige gezondheidswerkers stellen een clitoris die zij te groot vinden voor als een ‘kleine penis’. Dit lijkt eerder uit effectbejag te gebeuren dan dat er werkelijk sprake is van een penis.

Kortom, de klassieke menselijke hermafrodiet komt alleen voor in mythen en porno (zie ook 110110: Hermafrodiet is tegenwoordig een geuzennaam.Het is een misvatting dat intersekse mensen hermafrodieten zijn.).

Standpunt NNID

De penis en de clitoris zijn verschillende ontwikkelingen van hetzelfde lichaamsmateriaal

NNID gebruikt het woord hermafrodiet alleen voor intersekse mensen die dit woord als geuzenaam voor zichzelf gebruiken. Ook wordt de term soms gebruikt in de communicatie met gezondheidswerkers als onderdeel van de diagnose echt hermafroditisme.

Wat mensen zeggen


  • KOP
    Citaal.[a]
    — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
  1. Lee PA, Houk CP, Ahmed SF, Hughes IA. Consensus statement on management of intersex disorders. Pediatrics. 2006;118(2):e488-e500. https://doi.org/10.1542/peds.2006-0738