MISVATTINGEN#35Intersekse is niet biologische te verklaren

 1. Zoektocht naar Biologische Verklaringen: Al meer dan een eeuw zoeken gezondheidswerkers naar biologische verklaringen voor de lichamen van intersekse personen, variërend van uiterlijke kenmerken tot genen en epigenetische factoren, zonder een definitief antwoord te vinden. Deze zoektocht reflecteert de neiging om sociale verschillen biologisch te verklaren.
 2. Gedeeltelijke Biologische Verklaring: Hoewel het biologisch te verklaren is dat mensen geboren worden met lichamen die niet passen binnen normatieve man-vrouw constructies, vormt dit slechts een deel van de definitie van intersekse. De doorleefde ervaringen van stigma, uitsluiting en discriminatie zijn niet biologisch te verklaren.
 3. Intersekse als Sociaal-Maatschappelijk Onderwerp: In zijn totaliteit is intersekse een sociaal-maatschappelijk onderwerp. De lichamelijke aspecten zijn misschien deels te verklaren, maar de volledige ervaring van intersekse overstijgt biologische verklaringen en moet vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief worden begrepen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 35

Intersekse is niet biologische te verklaren, DSD heel misschien wel

Al heel lang zoeken gezondheidswerkers naar biologische verklaringen voor de lichamen van intersekse personen. Vaak is er een genetische ‘verklaring’, vaker ook niet. Maar voor intersekse is geen biologische verklaring.

Al sinds het begin van de twintigste eeuw zoeken gezondheidswerkers naar biologische verklaringen voor de lichamen van intersekse personen. Daarbij zijn zij ‘afgedaald’ van uiterlijke kenmerken, naar gonaden, chromosomen, genen en epigenitische factoren. Maar nimmer werd het definitieve antwoord gevonden. Het antwoord is eigenlijk ook niet van belang.1De zoektocht doet onwillekeurig denken aan de zoektochten naar rassenverschillen[10], het homogen[12], het verschil tussen de hersenen van mannen en vrouwe [8], en het ‘transgendergebied’ in hersenen[13]. Uiteindelijk lijkt de zoektocht naar biologische verschillen vooral bedoeld om de sociale verschillen in stand te houden.

Het is misschien2Als een genetische verklaring bedoeld wordt, dan bestaat er voor een groot deel van de intersekse lichamen geen ‘verklaring’[1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 9 , 11]. Bij DSD-diagnostiek kan gemiddeld over de verschillende diagnoses in ongeveer 50%[2] tot 59%[7] van de geteste patiënten een moleculair bevestigde diagnose worden gesteld. biologisch te verklaren dat mensen geboren worden met een lichaam dat niet past binnen de normatieve sociale constructie van man en vrouw. Maar de gecursiveerde tekst is slechts een deel van de definitie van intersekse (zie 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is.). Het is niet biologisch te verklaren dat deze mensen doorleefde ervaringen hebben van de sociaal-culturele gevolgen zoals stigma, uitsluiting, en discriminatie. Anders gezegd, het lichamelijke deel kan wellicht (zie 3636: Geslachtschromosomen zijn niet bepalend voor iemands geslacht.Het is een misvatting dat geslachtschromosomen het geslacht bepalen., 3737: Mensen worden niet bepaald door hun geslachtsorganen.Het is een misvatting dat vrouwen mensen met een baarmoeder zijn (of dat mensen met een baarmoeder vrouw zijn). en 3838: Geslachtshormonen zijn niet geslachtsbepalend.Het is een misvatting dat hormonen geslachtspecifiek zijn.) verklaard worden, maar in zijn totaliteit is intersekse een sociaal-maatschappelijk onderwerp dat niet vanuit de biologie kan worden verklaard (zie ook 1111: Sekse is niet (alleen) biologisch.Het is een misvatting dat intersekse (alleen maar) biologisch is. en 9797: Sekse is, net als gender, een sociale constructie.Het is een misvatting dat sekse niet sociaal geconstrueerd is.).

Standpunt NNID

Voor de rechten van intersekse mensen is het onbelangrijk of intersekse biologisch te verklaren is

Voor het beleid van NNID maakt het weinig uit of intersekse biologisch verklaarbaar is. Zelfs als het zo zou zijn, is dat nog geen reden om het recht op lichamelijke integriteit en het recht op autonomie van jonge kinderen te schenden.

Wat mensen zeggen


 • KOP
  Citaal.[a]
  — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Achermann JC, Domenice S, Bachega TASS, Nishi MY, Mendonca BB. Disorders of sex development: effect of molecular diagnostics. Nature Reviews Endocrinology. 2015;advance online publication. https://doi.org/10.1038/nrendo.2015.69
 2. Ahmed SF, Achermann J, Alderson J, Crouch NS, Elford S, Hughes IA, et al. Society for Endocrinology UK Guidance on the initial evaluation of a suspected difference or disorder of sex development (Revised 2021). Clin Endocrinol (Oxf). 2021;95(6):818-840. https://doi.org/10.1111/cen.14528
 3. Ahmed SF, Alimusina M, Batista RL, Domenice S, Lisboa Gomes N, McGowan R, et al. The Use of Genetics for Reaching a Diagnosis in XY DSD. Sexual Development. 2022. https://doi.org/10.1159/000524881
 4. Arboleda V, Lee H, Sánchez F, Délot E, Sandberg D, Grody W, et al. Targeted massively parallel sequencing provides comprehensive genetic diagnosis for patients with disorders of sex development. Clinical genetics. 2013;83(1):35-43. https://doi.org/10.1111/j.1399-0004.2012.01879.x
 5. Baxter RM, Arboleda VA, Lee H, Barseghyan H, Adam MP, Fechner PY, et al. Exome Sequencing for the Diagnosis of 46, XY Disorders of Sex Development. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2014. https://doi.org/10.1210/jc.2014-2605
 6. Callens N. The past, the present, the future: Genital treatment practices in Disorders of Sex Development under scrutiny. Gent, België: Universiteit Gent; 2014. ISBN: 978-90-9028-080-6
 7. Gomes NL, Batista RL, Nishi MY, Lerário AM, Silva TE, de Moraes Narcizo A, et al. Contribution of Clinical and Genetic Approaches for Diagnosing 209 Index Cases With 46,XY Differences of Sex Development. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(5):e1797-e1806. https://doi.org/10.1210/clinem/dgac064
 8. Joel D. Male or Female? Brains are Intersex. Frontiers in Integrative Neuroscience. 2011;5:57. https://doi.org/10.3389/fnint.2011.00057
 9. Mallmann MR, Gembruch U. Clinical spectrum of female genital malformations in prenatal diagnosis. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2022. https://doi.org/10.1007/s00404-022-06441-3
 10. Smedley A, Smedley BD. Race as biology is fiction, racism as a social problem is real: Anthropological and historical perspectives on the social construction of race. American Psychologist. 2005;60(1):16-26. https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.1.16
 11. Vilain E. Genetics of Intersexuality. Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy. 2006;10(2):9-26. https://doi.org/10.1300/J236v10n02_02
 12. Walters SD. The Tolerance Trap: How God, Genes, and Good Intentions are Sabotaging Gay Equality. New York, NY, USA: New York University Press; 2014. ISBN: 978-0-8147-7057-3
 13. Zhou J-N, Hofman MA, Gooren LJ, Swaab DF. A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality. Nature. 1995;378. https://doi.org/10.1038/378068a0