MISVATTINGEN#28Intersekse ≠ non-binair

 1. Non-binair is een vorm van genderdiversiteit en intersekse is een vorm van seksediversiteit. beide begripppen betekenen dus niet hetzelfde.
 2. Intersekse en non-binair delen een belangrijke overeenkomst: beide begrippen zijn te begrijpen als spectra met diverse mogelijkheden tussen twee uitersten.
 3. De meeste intersekse personen identificeren zich als man of vrouw, maar net als ieder ander kunnen intersekse mensen zich ook identificeren als non-binair.
 4. Het concept van een spectrum is cruciaal in het begrijpen van zowel sekse (geïllustreerd door intersekse) als gender (geïllustreerd door non-binair). Dit biedt een breder perspectief op de complexiteit van gender- en sekse-diversiteit.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 28

Niet alle intersekse mensen zijn non-binair

Is intersekse hetzelfde als non-binair? Het antwoord is: nee. Maar er is wel een interessante overeenkomst.

Non-binair is een vorm van genderdiversiteit en intersekse is een vorm van seksediversiteit. Intersekse mensen kunnen zich man, vrouw of non-binair voelen, net als andere mensen. De meeste intersekse mensen identificeren zich man of vrouw.

Toch is er een interessante overeenkomt tussen beide begrippen: het zijn spectra. Een spectrum heeft een beginpunt en een eindpunt met daartussen veel meer andere mogelijkheden. Bekend is het keurenspectrum waarbij tussen infrarood en ultraviolet alle denkbare kleuren hun eigen plaatsje hebben.

Zoals intersekse laat zien dat sekse een spectrum is, laat non-binair dat zien voor gender. In 2929: De meeste intersekse mensen zijn man of vrouw.Het is een misvatting dat intersekse mensen geen man of vrouw kunnen zijn. wordt dieper ingegaan op de betekenis van het spectrum voor sekse.

Standpunt NNID

Intersekse is niet hetzelfde als non-binair, maar kan wel samengaan

NNID maakt geen onderscheid naar gender en respecteert de voornaamwoorden die iemand verkiest.

Wat mensen zeggen

Zie ook de citaten bij 99: Intersekse betekent niet ‘tussen man en vrouw’.Het is een misvatting dat intersekse ‘tussen man en vrouw’ betekent. en 2929: De meeste intersekse mensen zijn man of vrouw.Het is een misvatting dat intersekse mensen geen man of vrouw kunnen zijn..


 • Je valt toch ergens wel een beetje in een soort grijs gebied
  [I]k identificeer me als vrouw en dat is prima, maar je valt toch ergens wel een beetje in een soort grijs gebied. Dus eh ja, voor mij is ook een relatie niet heel zwartwit per se. Dus dat kan met een vrouw, dat kan met een man, dat kan met een non-binair persoon. Ja, zolang het maar, eh, ja, leuk is of goed voelt. Ja, zo’n beetje.[a]
  — Lotte, 29 jaar – 2023

 • Dus ik voel me wel man,maar..
  Dus ik voel me wel man, maar ik ben het niet. […] Ja, dat is wel zo. Ja.[b]
  — Lars, 33 jaar – 2023

 • Toch wel echt gewoon vrouw
  Ik zeg toch wel echt gewoon vrouw. Ik vind niet dat ik niets ben, ik vind niet dat ik een man ben. Het is gewoon af en toe dat ik denk: oké, ik mis dat, dus dan voel ik me even geen vrouw. Maar dat ik daarna ook wel weer mezelf bij elkaar raap van: nee, godverdomme, je bent gewoon een vrouw, doe even normaal.[c]
  — Ellen, 18 jaar – 2023

 • Jezelf geen genderlabel opplakken
  Ik doe dat [jezelf een genderlabel opplakken] niet. Het proces wat ik beschrijf is vooral een intern proces. Wat het maatschappelijke aspect betreft. Wanneer het gaat om de interactie met andere mensen, maakt het voor mij niet uit of iemand mij een zij noemt of een hem. Dat maakt voor mij niets uit. Ik heb fases gehad dat ik op een bepaalde manier mannelijkheid uitstraalde. Soms werd ik dan als hij aangesproken of meneer. Dan zeggen ze: ‘Sorry mevrouw.’ Lang geleden deed het me wat. Nu heb ik zoiets van: ‘Het doet mij niets.’ Dus als iemand mij mevrouw noemt, doet mij niks. Als iemand mij met hij aanspreekt doet mij helemaal niks.[d]
  — Samantha Diaz – 2023
 1. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rutgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062
 2. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rutgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062
 3. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rutgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062
 4. Diaz S, van der Have MJ. Het verhaal van Samantha Diaz – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106154
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma