MISVATTINGEN#26Transgender ≠ intersekse

 1. Transgender vs intersekse: Transgender gaat over genderidentiteit, terwijl intersekse betrekking heeft op biologische sekse.
 2. Verschillen en overeenkomsten: Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen in de belangen van transgender- en interseksegemeenschappen, zoals in hun standpunten over de minimumleeftijd voor geslachtsbevestigende operaties.
 3. Gedeelde standpunten: Beide groepen delen belangen in gebieden als wettelijke geslachtsregistratie, recht op lichamelijke integriteit, consent voor medische behandelingen, kinderrechten, en het zien van sekse en gender als een spectrum.
 4. Gedeelde ervaringen: Sommige intersekse personen kunnen transgender ervaringen hebben en omgekeerd, maar dit maakt intersekse personen geen subgroep van de transgender gemeenschap.
 5. Zelfidentificatie: Het is aan intersekse personen die hun toegewezen geslacht verwerpen om zelf te bepalen of ze zich ook als transgender identificeren.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 26

Transgender en intersekse zijn geen synoniemen

Sommige intersekse mensen hebben ook een trans-ervaring. En sommige trans mensen hebben ook een intersekse-ervaring. Maar dat maakt van trans en intersekse nog geen synoniemen.

De woorden geven het zelf al aan: transgender gaat over gender en intersekse gaat over sekse.1Intersekse is dus geen gender(identiteit). Er zijn raakvlakken tussen de wensen en eisen van beide groepen, maar er zijn ook belangrijke verschillen.2Bijvoorbeeld dat de transgemeenschap de minimumleeftijd voor geslachtsbevestigende operaties bij trans kinderen wil verlagen en de interseksegemeenschap de leeftijd voor geslachtsbevestigende operaties bij intersekse kinderen juist wil verhogen. Zij zullen samen moeten bedenken welke minimumleeftijd voor beide groepen aanvaardbaar is. De belangrijkste raakvlakken zijn dat beide groepen overbrugbare en zelfs grotendeels identieke standpunten hebben op de onderwerpen:

 • wettelijke geslachtsregistratie,
 • recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking,
 • consent voor medische behandelingen,
 • belangen van het kind / kinderrechten,
 • sekse en gender als spectrum[1].

Intersekse mensen en trans mensen hebben met elkaar gemeen dat alles wat de mensheid kan overkomen, ook hen kan komen. Dat betekent dat sommige intersekse mensen een trans-ervaring hebben en dat sommige transgender mensen een intersekse-ervaring hebben. Maar trans en intersekse zijn niet hetzelfde. Intersekse mensen vormen dus geen subgroep van trans mensen (en omgekeerd evenmin). Als een intersekse persoon het toegekende geslacht verwerpt, is het aan die persoon zelf om te bepalen of hij zich ook als trans persoon identificeert.

Standpunt NNID

Intersekse is niet hetzelfde als transgender

Sommige transgender personen zijn ook intersekse en sommige intersekse personen zijn ook transgender. Hoewel er belangrijke verschillen bestaan in wat de intersekse gemeenschap en de transgender gemeenschap wil bereiken, is nauwe samenwerking mogelijk en noodzakelijk.

Wat mensen zeggen


 • We zijn allemaal gewoon mensen
  Ik voelde niet per se gelijkenissen met de jongeren, die queer of transgender zijn. Dat is niet iets waar ik mij per se mee identificeer. Ik mis een bepaald raakvlak om privé zo een omgeving op te zoeken. […] Ik had niet per se de behoefte om contact te hebben met mensen die queer of transgender zijn. Qua mens zijn ze precies hetzelfde als de standaard hetero-persoon. Dat is voor mij precies hetzelfde. We zijn allemaal gewoon mensen, maar het heeft mij wel een duw in de rug gegeven om mijzelf te accepteren en daar een stapje in verder te zetten.[a]
  — Samantha Diaz – 2023

 • Een gok nemen
  In gesprekken die wij hebben moeten voeren in het ziekenhuis werd door een arts benadrukt dat twijfels over genderidentiteit wel vaker voorkomen bij kinderen die geboren zijn met een DSD. Wij hebben als ouders heel duidelijk aangegeven dat wij dit een onjuiste benadering vinden. Als een arts een gok neemt kort na de geboorte over een geslacht dan kun je toch later als de gok niet blijkt te passen niet praten over genderidentiteitstwijfels?

  Ik concludeer dat er nog een hele verandering in de houding van artsen nodig is.[a]
  — Moeder van Janneke – 2020
 1. Diaz S, van der Have MJ. Het verhaal van Samantha Diaz – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106154
 2. van Lisdonk J, van Ditzhuijzen J, Kelders Y, de Vries J. Tot mijn kind zelf kan kiezen: Ervaringsverhalen van ouders van kinderen met een vorm van intersekse/DSD. Utrecht, Nederland: 2020.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Dunne P. Towards Trans and Intersex Equality: Conflict or Complementarity ? In: Scherpe J, Dutta A, Helms T, redactie. The Legal Status of Intersex Persons. Cambridge, UK: Intersentia; 2018. p. 217-240. https://doi.org/10.1017/9781780687704.014