MISVATTINGEN#25Vruchtbaarheid

 1. Vruchtbaarheid bij Intersekse: Intersekse betekent niet automatisch onvruchtbaarheid; er zijn verschillende manieren voor intersekse mensen om kinderen te krijgen.
 2. Voortplantingsresultaten: Uit Europees onderzoek blijkt dat 14% van de intersekse deelnemers kinderen heeft. Hiervan heeft 7% kinderen gekregen via geassisteerde voortplanting, 3,5% zonder assistentie, en 4% door adoptie.
 3. Verbeteren van Vruchtbaarheidskansen: Om vruchtbaarheidskansen te verhogen, is het cruciaal dat intersekse kinderen hun geslachtsklieren behouden. Gezondheidswerkers zouden meer moeten focussen op geassisteerde voortplantingstechnieken die geschikt zijn voor intersekse mensen.
 4. Geslacht en Voortplanting: Er moet acceptatie zijn dat sommige vrouwen spermacellen en sommige mannen eicellen aanmaken. De keuze tussen baren of verwekken moet biologisch mogelijk zijn en niet beperkt door genderidentiteit of -expressie.
 5. Kennisgebrek bij Gezondheidswerkers: Veel kinderurologen, endocrinologen en gynaecologen hebben onvoldoende kennis over de vruchtbaarheid van intersekse mensen, wat verbetering behoeft.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 25

Intersekse mensen kunnen (soms) kinderen krijgen

Intersekse betekent niet per se dat iemand onvruchtbaar is. Daarnaast zijn er ook voor mensen die wel onvruchtbaar zijn veel manieren om kinderen te krijgen.

Veel intersekse mensen kunnen geen eicellen of sperma (meer) aanmaken. Maar uit een omvangrijk Europees onderzoek blijkt dat 14% van de deelnemers (33,4 procent met een partner, gemiddelde leeftijd 32,4 jaar) een of meer kinderen heeft: 7 procent na geassisteerde voortplanting, 3,5 procent zonder geassisteerde voortplanting, en 4 procent via adoptie[4].

Uiteraard is het percentage van 14% erg laag. Om daar verandering in te brengen, is het belangrijk dat intersekse kinderen zo lang mogelijk hun geslachtsklieren houden en gezondheidswerkers hun aandacht van nnmb’s verschuiven naar geassisteerde voortplantingstechnieken die beter geschikt zijn voor intersekse mensen. Meer inzetten op vruchtbaarheid van intersekse personen betekent ook dat geaccepteerd moet worden dat sommige vrouwen spermacellen aanmaken en sommige mannen eicellen aanmaken.1Om deze reden zet NNID zich samen met Transgender Netwerk en COC Nederland in voor het in ouderschapswetgeving vervangen van vader en moeder door ouder. Dat doen we niet omdat de bestaande wetgeving zou zijn ingehaald door de biologische mogelijkheden, maar omdat de altijd al bestaande biologische realiteit van intersekse niet meer door gezondheidswerkers mag worden aangepast aan de wetgeving. Tot 2006 is vrouwen met AOS voorgehouden dat hun testes moeten worden verwijderd om kanker te voorkomen[1], terwijl al in 1976 bekend was dat dit niet waar is[3].  Het mag daarbij niet uitmaken welk gender een intersekse persoon heeft; de keuze tussen baren of verwekken wordt bepaald door wat biologisch gezien mogelijk is en mag niet worden beperkt door iemands genderidentiteit/-expressie. 2Al geruime tijd komt het voor dat trans mannen bij wie de baarmoeder niet is verwijderd kinderen baren en dat trans vrouwen met ingevroren sperma kinderen verwekken. Sinds de verplichting om geen kinderen meer te kunnen verwekken of baren uit de wetgeving is geschrapt, zijn de mogelijkheden voor trans personen om ouder te worden nog verder verbeterd. Het spreekt voor zich dat dit voor intersekse mensen niet anders kan zijn.

Op dit moment hebben veel kinderurologen, endocrinologen en gynaecologen onvoldoende kennis over de vruchtbaarheid van intersekse mensen[2].

Standpunt NNID

Ook intersekse mensen hebben een kinderwens

Jonge intersekse mensen en hun ouders moeten worden geïnformeerd over mogelijkheden om de vruchtbaarheid te behouden, het veiligstellen van sperma of eicellen, op intersekse mensen afgestemde geassisteerde voortplantingstechnieken en de toegang tot adoptie. Geconstateerde knelpunten moeten worden verholpen.

Wat mensen zeggen


 • Wel of niet volledig biologisch vrouw
  Ik heb uiteindelijk gekozen voor adoptie, met mijn ex-man heb ik twee kinderen geadopteerd uit Brazilië, een jongen en meisje. Ja, mooi. Als ik nu kijk met wat ik nu weet, weet ik niet of ik dat gedaan zou hebben. Maar dat is natuurlijk met meer dingen hoe je achteraf naar iets kijkt. Ook vanuit hunzelf denk ik– Voor mij was het een wens en die is wel in vervulling gegaan. Ja. […] Ik ben niet echt kinderloos, volledig geaccepteerd.

  Het enige, ik kan wel soms nog iets van – ik weet niet goed hoe ik het moet noemen – verdriet voelen dat ik niet een biologisch eigen kind heb. Dat ik dat niet heb kunnen ervaren in mijn buik, dat ik niet die herkenning heb gezien bij mijn kinderen, zoals ik nu bij mijn kleinkind en mijn dochter zie. Dan denk ik soms ook wel eens waarom. Gewoon een stukje verdriet, ja.[a]
  — Ellen Weisscher – 2023
 1. Weisscher E, van der Have MJ. Het verhaal van Ellen Weisscher – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106123
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Dunne P. Towards Trans and Intersex Equality: Conflict or Complementarity ? In: Scherpe J, Dutta A, Helms T, redactie. The Legal Status of Intersex Persons. Cambridge, UK: Intersentia; 2018. p. 217-240. https://doi.org/10.1017/9781780687704.014
 2. Finlayson C, Johnson EK, Chen D, Fechner PY, Hirsch J, Rosoklija I, et al. Fertility in Individuals with Differences in Sex Development: Provider Knowledge Assessment. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2022. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2022.02.004
 3. Lakoff G. Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind: Cambridge University Press; 1990.
 4. Słowikowska-Hilczer J, Hirschberg AL, Claahsen-van der Grinten H, Reisch N, Bouvattier C, Thyen U, et al. Fertility outcome and information on fertility issues in individuals with different forms of disorders of sex development: findings from the dsd-LIFE study. Fertility and sterility. 2018;108(5):822-831. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2017.08.013