MISVATTINGEN#22Ervaringen, geen lichaamskenmerken

  1. Er is een wijdverbreide misvatting dat intersekse gedefinieerd wordt door lichamelijke kenmerken. In werkelijkheid is intersekse niet afhankelijk van zichtbare of meetbare ‘intersekse-kenmerken’.
  2.  De ware oorzaak van intersekse is de manier waarop de samenleving omgaat met mensen van wie het lichaam niet voldoet aan de normatieve sociale constructie van man en vrouw.
  3.  Intersekse is de doorleefde ervaring van deze mensen en staat los van de aan- of afwezigheid van bepaalde lichamelijke, hormonale, chromosomale of genetische kenmerken.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 22

Ervaringen van mensen, niet de lichamen van mensen

Door decennia van medicalisering denken zelfs veel intersekse mensen dat de oorzaak van intersekse in hun lichaam moet worden gezocht. Maar de enige oorzaak van intersekse, feitelijk hun ervaringen, is hoe de maatschappij met hun lichamen omgaat.

Kinderen van wie de sekse niet kan worden vastgesteld zijn intersekse, dat is waar. Maar er zijn veel meer kinderen aan wie wel een geslacht is toegekend en die toch intersekse zijn. Intersekse personen kunnen op diverse manieren lichamelijk verschillen van de maatschappelijke norm van man of vrouw, bijvoorbeeld hormonaal, chromosomaal, genitaal, en genetisch. Die verschillen en de oorzaak van die verschillen maken overigens geen onderdeel uit van de definitie van intersekse 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is.. Ook een eventuele diagnose maakt geen onderdeel uit van de definitie van intersekse. Het is de doorleefde ervaring uit de definitie die maakt dat zij intersekse zijn. In 9090: Om de interseksegemeenschap te kunnen begrijpen is doorlopend sociaalwetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.Het is een misvatting dat doorleefde ervaring hetzelfde is als ervaring. wordt uitgelegd wat dat begrip inhoudt.

Denken dat lichaamskenmerken de reden zijn waarom intersekse mensen gepest, buitengesloten, en gediscrimineerd worden (zie 105105: Intersekse mensen worden gepest, gediscrimineerd, en buitengesloten.Het is een misvatting dat intersekse mensen niet gepest, gediscrimineerd, buitengesloten, en aangevallen worden.), is even onjuist als denken dat rassendiscriminatie door huidskleur wordt veroorzaakt: de oorzaak ligt bij degenen die pesten, buitensluiten en discrimineren; zij kunnen het probleem oplossen door hun houding naar anderen te verbeteren.

Standpunt NNID

Intersekse mensen delen bepaalde ervaringen, niet lichaamskenmerken

De definitie van intersekse in hoofdstuk 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. gaat uit van de doorleefde ervaring van mensen, niet van hun genitaliën of andere geslachtskenmerken. Iedereen die voldoet aan die definitie is daarom intersekse.

Wat mensen zeggen


  • KOP
    Citaal.[a]
    — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma