MISVATTINGEN#20Seksualiteit en gender

 1. Intersekse mensen hebben, net als niet-intersekse mensen, een seksuele oriëntatie en genderidentiteit. De psychoseksuele ontwikkeling omvat genderrol, genderidentiteit en seksuele oriëntatie.
 2. Intersekse mensen vragen zich relatief vaker af over hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Ze hebben ook vaker een lesbische, biseksuele, homoseksuele, of aseksuele oriëntatie, en komen vaker in situaties waarin ze hun genderrol willen veranderen.
 3. Historisch gezien werd het voorkomen van homoseksualiteit en genderincongruentie gebruikt als motivatie voor niet-noodzakelijke medische behandelingen bij intersekse personen, ondanks gebrek aan bewijs voor een verband tussen lichaamskenmerken en deze oriëntaties.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 20

Seksuele oriëntatie en genderidentiteit van intersekse mensen

Het is een misvatting dat intersekse los kan worden gezien van seksualiteit, gender-identiteit & -expressie. Bezorgdheid over seksualiteit en gender was de afgelopen zeventig jaar juist een belangrijke reden voor het verrichten van nnmb’s.

Seksualiteit en genderidentiteit

Net als alle andere mensen hebben intersekse mensen een seksuele oriëntatie en een genderidentiteit. 1Genderrol/genderexpressie, genderidentiteit, en seksuele oriëntatie komen samen in, wat gezondheidswerkers noemen, iemands psychoseksuele ontwikkeling[2]. Bij heel veel intersekse mensen komt de genderidentiteit overeen met het toegekende geslacht en heel vaak hebben zij een heteroseksuele oriëntatie. 2Heteroseksueel in relatie tot hun actuele genderidentiteit. Maar veel vaker dan bij niet-intersekse mensen stellen zij zichzelf vragen over de betekenis van hun genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Het is dan ook zo dat relatief veel intersekse mensen een lesbische, biseksuele, homoseksuele of aseksuele oriëntatie hebben[5]. Ook komen ontevredenheid met de actuele genderrol en het veranderen van genderrol aanmerkelijk vaker voor dan bij niet-intersekse mensen[1 , 2 , 12 , 14]. De afgelopen 70 jaar was het afwenden van homoseksualiteit en genderincongruentie een belangrijk drijfveer bij het uitvoeren van non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen[4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11]. Dat is opmerkelijk omdat al sinds de jaren 1930 uitgebreid werd gediscussieerd over het aangeboren zijn van homoseksualiteit[3 , 13] en een relatie tussen homoseksualiteit en lichaamskenmerken ontbreekt[15].

Standpunt NNID

Ook intersekse mensen hebben een seksuele oriëntatie en een genderidentiteit & -genderexpressie

Seksediversiteit kan niet los worden gezien van genderdiversiteit en seksuele diversiteit. Daarom werkt NNID met COC Nederland, Transgender Nederland (TNN), en Bi+ Nederland samen in de Alliantie Kleurrijk en Vrij. De alliantieleden werken samen met tal van andere organisaties die betrokken zijn bij de diversiteit van sekse, gender en seksualiteit, waaronder patiëntenorganisaties, lhbtiq+ organisaties, overheden, en bedrijven

Wat mensen zeggen


 • Seksualiteit als copingmechanisme
  Dat is dus een van de vragen die ik op een gegeven moment kreeg: ik heb Klinefelter, ik heb een heel laag testosteron, hoe komt het dat ik altijd hyper-seksueel actief ben geweest? Heel af en toe komt het voor, niet veel. De meeste Klinefelters komen heel laat tot bloei en hebben vaak na hun zestiende pas hun eerste seksuele ervaring. Dat was bij mij allemaal niet. Misschien is het hyper-seksueel actief, maar het kan net zo goed zijn dat ik juist, op die manier, gewaardeerd werd, en dat ik het daarom als coping heb gebruikt. [a]
  — Henk Brouwer – 2023

 • ‘Je hebt een XY-chromosoom, en dat is mannelijk’
  Ik heb nooit aan mijn vrouw-zijn getwijfeld, ik heb me altijd vrouwelijk gevoeld. Tot mijn zestiende heb ik daar eigenlijk nooit over getwijfeld. Maar ja, met de wetenschap dat het anders is –of niet eens dat het anders is, maar omdat er natuurlijk zo werd gezegd van: ‘Je hebt een XY-chromosoom, en dat is mannelijk– Dat hele ‘mannelijke’, dat was een soort ‘oeh!’ ‘Oh, dat mag niemand aan mij zien.’ En: ‘Van binnen klop ik niet en ik ben van binnen een man.’ Ik kon me daar helemaal niet mee identificeren, want ik voelde me heel vrouwelijk. Ik zag er ook heel vrouwelijk uit. Ik heb me altijd heel vrouwelijk gekleed. Ik gedraag me over het algemeen ook heel vrouwelijk, al ik vind ik dat nu wel weer interessant om te onderzoeken. [b]
  — Berthine van Dalen – 2023

 • Er zit veel meer omheen
  Ik denk [dat] meer psychologen [nodig zijn] die in het genderdiversiteitstukje zitten. Niet per se op het intersekse stukje alleen omdat ik ook denk dat het breder is dan dat. Het is niet per definitie vrouw of man zijn, maar er zit veel meer omheen, waar ook andere mensen binnen dat spectrum tegenaan kunnen lopen. Ik denk dat het goed zou zijn om daar meer mensen in op te leiden. Dat ze weten wat het is en dat ze bijvoorbeeld ook weten wat het doet met transgenders, en vragen op alle andere vlakken [c]
  — Nienke van Dijk – 2023
 1. Brouwer H, van der Have MJ. Het verhaal van Henk Brouwer – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106147
 2. van Dalen B, van der Have MJ. Het verhaal van Berthine van Dalen – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106185
 3. van Dijk N, van der Have MJ. Het verhaal van Nienke van Dijk – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Bennecke E, Bernstein S, Lee P, van de Grift TC, Nordenskjöld A, Rapp M, et al. Early Genital Surgery in Disorders/Differences of Sex Development: Patients’ Perspectives. Arch Sex Behav. 2021. https://doi.org/10.1007/s10508-021-01953-6
 2. Callens N, van Kuyk M, van Kuppenveld JH, Drop SL, Cohen-Kettenis PT, Dessens AB, Dutch Study Group on DSD. Recalled and current gender role behavior, gender identity and sexual orientation in adults with Disorders/Differences of Sex Development. Hormones and Behavior. 2016;86:8-20. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2016.08.008
 3. Carlston EG. “A Finer Differentiation”: Female Homosexuality and the American Medical Community, 1926-1940. In: Rosario VA, redactie. 2010 digital reprint ed. New York, NY, USA: Routledge; 1997. p. 133-154. ISBN: 0-415-91501-5
 4. Crissman HP, Warner L, Gardner M, Carr M, Schast A, Quittner AL, et al. Children with disorders of sex development: A qualitative study of early parental experience. Int J Pediatr Endocrinol. 2011;2011(1):1-11. https://doi.org/10.1186/1687-9856-2011-10
 5. Dessens A, Van Hoorde B. Genderontwikkeling en seksualiteit bij Differences of Sex Development. Tijdschrift voor Seksuologie. 2017;41(2).
 6. Dreger A. Galileo’s Middle Finger: Heretics, Activists, and the Search for Justice in Science. New York: Penguin; 2015.
 7. Fedele DA, Kirk K, Wolfe-Christensen C, Phillips TM, Mazur T, Mullins LL, et al. Primary Caregivers of Children Affected by Disorders of Sex Development: Mental Health and Caregiver Characteristics in the Context of Genital Ambiguity and Genitoplasty. Int J Pediatr Endocrinol. 2010;2010(1):690674. https://doi.org/10.1186/1687-9856-2010-690674
 8. Höffe O, Bauman-Hölze R, Boehler A, Bondolfi A, Ebneter-Fässler K, Foppa C, et al. On the management of differences of sex development – Ethical issues relating to “intersexuality”. Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics NEK-CNE, 2012.
 9. Ladee-Levy JV, Slijper FME, Drop SLS, J.C. M, R.J. S. Psychosociale gevolgen van ontwikkelingsstoornissen van de geslachtsorganen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 1986;130:1556-1559.
 10. Meyer-Bahlburg HFL. Will Prenatal Hormone Treatment Prevent Homosexuality? Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 1990;1(4):279-283. https://doi.org/10.1089/cap.1990.1.279
 11. Reis E. Intersex Surgeries, Circumcision, and the Making of “Normal”. Genital Cutting: Protecting Children from Medical, Cultural, and Religious Infringements: Springer; 2013. p. 137-147. ISBN: 9400764065
 12. Sircili MHP, Denes FT, Costa EMF, Machado MG, Inacio M, Silva RB, et al. Long-term followup of a large cohort of patients with ovotesticular disorder of sex development. The Journal of urology. 2014;191(5):1532-1536. https://doi.org/10.1016/j.juro.2013.10.037
 13. Steakley JD. Perscientiam adjustitiam: Magnus Hirschfeld and the Sexual Politics ofInnate Homosexuality. In: Rosario VA, redactie. 2010 digital reprint ed. New York, NY, USA: Routledge; 1997. p. 133-154. ISBN: 0-415-91501-5