MISVATTINGEN#19Genitaliën

 1. Intersekse gaat niet primair over genitaliën, chromosomen, genen of hormonen, maar om de sociale interacties en ervaringen van intersekse mensen.
 2. De focus van gesprekken binnen de intersekse gemeenschap ligt op een breed scala van maatschappelijke problemen, niet alleen op biologische kenmerken.
 3. De sociale gevolgen van intersekse zijn vaak ingrijpender dan de lichamelijke gevolgen, waardoor het belangrijk is om het gesprek daarop te richten.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 19

Intersekse gaat niet over genitaliën

Veel mensen denken dat intersekse een ander woord is voor genitaliën die niet eenduidig mannelijk of vrouwelijk zijn. Dat is een dubbele misvatting, want intersekse gaat a) niet over genitaliën en b) de genitaliën van intersekse mensen zijn prima zoals ze zijn en bovendien in bijna altijd duidelijk mannelijk of vrouwelijk.

Gefascineerd

De buitenwereld is meer gefascineerd door de genitaliën van intersekse mensen dan intersekse mensen zelf. Intersekse gaat echter niet over genitaliën.1 En ook niet over chromosomen, genen, of hormonen. De medische definitie van DSD is wel gebaseerd op genitaliën, chromosomen, genen, en hormonen 4242: DSD is duidelijk gedefinieerd, maar de voorbeeld-classificatie is, hoewel veel gebruikt, niet volledig..Het is een misvatting dat er meerdere definities van DSD zijn.. Het is zoals een kunstschilder misschien2https://quoteinvestigator.com/2016/10/20/turpentine/ ooit heeft gezegd: ‘wanneer kunstcritici samenkomen hebben zij het over inhoud, stijl, trend en betekenis, maar wanneer schilders samenkomen dan hebben zij het over waar je de beste terpentijn kunt krijgen’. Intersekse gaat vooral over hoe anderen omgaan met intersekse mensen. De sociale gevolgen zijn ingrijpender dan de lichamelijke gevolgen. Daarom hebben intersekse mensen die elkaar ontmoeten het over een grote diversiteit aan problemen die ze in de maatschappij tegenkomen. Soms gaat het gesprek over genitaliën, meestal over iets anders.

Standpunt NNID

Intersekse gaat niet over genitaliën

Het werk van NNID richt zich op de sociaal-maatschappelijke problemen waar intersekse personen mee te maken hebben. Dat heeft meestal niet met genitaliën te maken. Intersekse mensen die somatische of psychische problemen met hun genitaliën hebben, brengen wij in contact met ander organisaties. Veel klachten over genitaliën zijn het gevolg van operaties in het verleden. Om die reden zet NNID zich in om operaties waar mogelijk uit te stellen tot intersekse kinderen oud genoeg zijn om zelf te beslissen.

Wat mensen zeggen


 • Zonder mij ooit iets te vragen, over mijn lijf besloten
  Van baby af aan is mijn lichaam gemedicaliseerd, terwijl ik gezond geboren ben. De eerste operatie vond plaats toen ik één was, waarna er nog drie volgden. Allemaal omdat artsen mijn lijf wilden omvormen zodat het zou passen binnen het heteronormatieve en binaire denkbeeld van man en vrouw. Deze artsen hebben, zonder mij ooit iets te vragen, over mijn lijf besloten. Daardoor moet ik de rest van mijn leven hormonen slikken. Het zijn medisch onnodige ingrepen, waar ik geen toestemming voor heb gegeven. [a]
  — Sharan Bala – 2022

 • Te confronterend boek
  Ik heb een boek van Margriet van Heesch. Ik ben begonnen aan haar boek. Hoe heet dat boek ook alweer? Ik ben een jongetje of een meisje, of zoiets3van Heesch MA. Ze wisten niet of ik een jongen of meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties – Over het leven met en kennen van intersekse condities in Nederland [Proefschrift]. Vossiuspers, Amsterdam, Nederland: Universiteit van Amsterdam; 2015. ISBN: 978 90 562 97640. Ik heb het boek nog niet uitgelezen want dat was te confronterend. In dat boek las ik ook dat de dokters uit de jaren 50 ervan overtuigd waren dat als een vrouw niet volledig een vrouw is, of als een man niet volledig een man is, nooit gelukkig kan zijn. Dat is hoe ze erover dachten en daar is het beleid ook uitgekomen hoe ze er mee om zijn gegaan. Dat zegt mij ook dat het betekent dat ik nog ergens een emotie heb wat de situatie betreft. Ik heb daar wel grote stappen in gemaakt.[b]
  — Samantha Diaz – 2023
 1. Ouwerkerk S. Als je het mij vraag: Sharan Bala. NRC. 22 oktober/23 oktober 2022, Pagina O16 Sect. Opinie & Debat. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/21/van-baby-af-aan-is-mijn-lichaam-gemedicaliseerd-a4145927
 2. Diaz S, van der Have MJ. Het verhaal van Samantha Diaz – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106154
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma

Dit hoofdstuk bevat geen verwijzingen naar andere publicaties.