MISVATTINGEN#16Hebben of zijn

 1. Intersekse is iets dat je hebt, niet iets dat je bent; dit onderscheid is taalkundig belangrijk.
 2. Terwijl “ik ben intersekse” als predicatief bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, is het de verkorte vorm van “ik ben een persoon met een doorleefde intersekse ervaring”.
 3. Het belangrijkste is zelfidentificatie; intersekse personen kunnen kiezen hoe ze zichzelf aanduiden, of het nu “ik heb intersekse” of “ik ben intersekse” is.
 4. Intersekse personen hebben het recht om te kiezen hoe ze zichzelf beschrijven, waarbij zowel ‘hebben’ als ‘zijn’ correct zijn.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 16

Intersekse is een doorleefde ervaring die mensen kunnen hebben, niet zijn

Intersekse is een doorleefde ervaring. Wie die doorleefde ervaring heeft, is een intersekse persoon. Intersekse is geen zelfstandig naamwoord, maar het is begrijpelijk dat mensen zeggen ‘ik ben intersekse’.

Taalkundig

Dit is lastig uitleggen, want iemand kan intersekse zijn in de betekenis van ‘hij is een intersekse persoon‘, maar niet in de betekenis van ‘hij is een intersekse’ 1515: Intersekse is een bijvoeglijk naamwoord .Het is een misvatting dat intersekse een zelfstandig naamwoord is.. Het is een vaak terugkerende discussie: is intersekse iets dat je bent (identiteit) of iets dat je hebt? Het korte antwoord is dat intersekse iets is dat je hebt. Dat blijkt uit 1515: Intersekse is een bijvoeglijk naamwoord .Het is een misvatting dat intersekse een zelfstandig naamwoord is. waarin wordt uitgelegd dat intersekse geen zelfstandig naamwoord is. Weliswaar is het ongebruikelijk om te zeggen ‘ik heb intersekse’, maar de definitie in 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. laat zien dat het wel zou kunnen: ‘ik heb een doorleefde ervaring van…’

Ik heb intersekse’ wordt niet vaak gebruikt omdat bij intersekse veel nadruk wordt gelegd op de persoon (zie 150150: Mensenrechten zijn in wetgeving vastgelegd.Het is een misvatting dat mensenrechten niet in wetgeving zijn vastgelegd. over mensenrechten). Om duidelijk te maken dat intersekse de mens niet ‘definieert’, wordt intersekse in de teksten van NNID altijd gevolgd door een zelfstandig naamwoord dat beter beschrijft om wie het gaat: intersekse kind, intersekse vrouw, intersekse man.

In ‘ik ben intersekse’ is intersekse een predicatief gebruikt bijvoeglijk naamwoord. Het is de ietwat luie vorm van ‘ik ben een intersekse persoon/man/vrouw/kind’. Dat is weer de korte vorm van ‘ik ben een persoon met een doorleefde intersekse ervaring. Als het bijbehorende zelfstandig naamwoord voor de hand ligt, gebruiken veel intersekse mensen die korte vorm om zichzelf aan te duiden – maar niet in de betekenis van ‘ik ben een intersekse’.

Maar eerlijk gezegd is dit meer een taalkundig probleem dan een praktisch probleem: het staat intersekse mensen vrij om zich aan te duiden zoals ze zelf willen en vanuit dat perspectief zijn ‘ik heb intersekse’ en ‘ik ben intersekse’ allebei juist. In beide gevallen betekent het ‘ik ben eigenaar van mijn lichaam en ik ben goed zoals ik ben’.

Standpunt NNID

Intersekse is een doorleefde ervaring die mensen kunnen hebben, niet zijn

Intersekse is een doorleefde ervaring is die je hebt. Intersekse is een bijvoeglijk naamwoord dat zowel predicatief als attributief gebruikt kan worden 1515: Intersekse is een bijvoeglijk naamwoord .Het is een misvatting dat intersekse een zelfstandig naamwoord is.. Daarom kan iemand wel een intersekse persoon zijn, maar geen intersekse (laat staan interseksueel).

Wat mensen zeggen


 • Ik heb het en ik ben het
  Ik ben Klinefelter. Ik heb het en ik ben het. [a]
  — Henk Brouwer – 2023

 • Het past allebei bij mij
  [H]eel veel mensen vragen: ben je dan, of heb je intersekse? Ik zeg altijd: ‘Ik heb intersekse.  Het is wel iets wat ik heb, maar het maakt dan wel weer wie ik ben. Het past allebei bij mij ofzo. Ik merk ook wel dat ik er niet altijd een eenduidig antwoord op weet te vinden. [b]
  — Nienke van Dijk – 2023
 1. Brouwer H, van der Have MJ. Het verhaal van Henk Brouwer – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106147
 2. van Dijk N, van der Have MJ. Het verhaal van Nienke van Dijk – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Van Gennep A. Les rites de passage: Étude systématique des rites. Classiques des sciences sociales. Paris, France: Éditions A. et J. Picard; 1909 [1981].
 2. Van Gennep A, Kimball ST. The Rites of Passage. Chicago, IL, USA: The University of Chicago Press; 1960. ISBN: 0-226-84849-3
 3. Turner V. Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage. The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. London, UK: Cornell University Press; 1967. p. 93-111. ISBN: 0-8014-9101-0