MISVATTINGEN#11Biologisch versus sociale constructie

  1. Intersekse gaat verder dan alleen biologie; het is een sociologisch begrip gebaseerd op maatschappelijke normen en categorieën.
  2. Intersekse ontstaat door maatschappelijke definities en normen rondom geslacht, waarbij sommigen buiten de traditionele man/vrouw-categorieën vallen.
  3. Intersekse betreft de ervaring van het leven met een bepaald lichaam, meer dan de lichamelijke variatie zelf.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 11

Sekse is niet (alleen) biologisch

Sekse lijkt makkelijk voor te stellen als een biologisch kenmerk, maar wie beter kijkt ziet dat de mens van de eigen sekse een ingewikkelde sociale constructie heeft gemaakt. Daardoor is het geslacht van mensen deels te verklaren als een biologisch kenmerk en deels als het resultaat van de sociale omgeving.

Intersekse is een sociologisch begrip

Uiteraard speelt biologie een belangrijke rol in hoe het lichaam van een intersekse persoon ontstaat. Maar intersekse is een sociologisch begrip dat bestaat omdat de maatschappij heeft bepaald wie wel in de categorie van de geïdealiseerde man of de geïdealiseerde vrouw past en wie daar niet in past. Bovendien is het een sociaal begrip vanwege de redenen waarom sommige mensen in de categorie intersekse worden gestopt (zie onder het kopje Nnmb’s komen niet voort uit haat jegens intersekse mensen in 88: Sekse is een spectrum, geen dichotomie.Het is een misvatting dat sekse een dichotomie is.). Dit wordt een sociale constructie genoemd. Zonder die constructie zou intersekse niet bestaan. Daarom is intersekse niet de lichamelijke (biologische) variatie zelf, maar de ervaring die gepaard gaat met het hebben van zo’n lichaam (zie ook 3535: Voor de rechten van intersekse mensen is het onbelangrijk of intersekse biologisch te verklaren is.Het is een misvatting dat intersekse biologisch te verklaren is. en de definitie van intersekse in 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is.).

Standpunt NNID

Sekse is niet (alleen) biologisch

Sekse is voor een deel biologisch en voor een deel sociologisch. Intersekse is een sociale constructie die ontstaan is doordat sekse voor een deel sociaal geconstrueerd is.

Wat mensen zeggen


  • Nog geen citaat
    He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan. [a]
    — NNID – 2023
  1. Helaas, dit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma

Dit hoofdstuk bevat geen verwijzingen naar andere publicaties.