MISVATTINGEN#10Derde sekse

 1. Internationale intersekseorganisaties zijn tegen een derde ‘geslachtshokje’ omdat dit stigmatiserend werkt en het binaire man/vrouw-onderscheid versterkt. Het liefst zien zij dat geslachtsregistratie geheel wordt afgeschaft.
 2. Intersekse personen verschillen onderling, maar zij hebben geslachtskenmerken die ook bij niet-intersekse personen voorkomen; er zijn geen unieke intersekse geslachtskenmerken.
 3. Intersekse is geen derde sekse, maar een overlapping van de twee bestaande seksen, wat aantoont dat de huidige geslachtsnormen niet in lijn zijn met biologische variabiliteit.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 10

Intersekse is geen ‘derde sekse’

Intersekse als derde sekse is een misvatting die regelmatig in kranten en tijdschriften opduikt. Intersekse is echter een overlapping van man en vrouw en niet een aparte categorie.

Internationale intersekseorganisaties

De internationale intersekseorganisaties zijn geen voorstanders van een derde ‘hokje’, maar zien liever dat de overheid stopt met geslachtsregistratie[2]. Er zijn verschillende argumenten tegen een derde sekse: niet alleen is het stigmatiserend omdat het ‘anders zijn’ wordt opgedrongen, maar het versterkt ook de dominantie van het man/vrouw-onderscheid doordat de ‘twijfelgevallen’ er tussenuit worden gehaald – iets dat vanuit zowel intersekse perspectief als een feministisch perspectief onwenselijk is omdat het emancipatie- en gelijkheidsdenken juist gericht is op het relativeren van het sekseonderscheid[1]. Maar misschien is het nog belangrijker dat er feitelijk geen sprake is van een derde geslacht.

Iedere intersekse persoon is anders, maar intersekse personen hebben allemaal als kenmerk dat de aanwezige (of juist afwezige) geslachtskenmerken ook bij niet-intersekse personen bestaan. Er bestaan geen specifieke intersekse geslachtskenmerken. Intersekse bestaat dankzij de geldende sociale constructies van man en vrouw en het onjuiste idee dat ieder geslachtskenmerk uniek is (of een specifieke vorm heeft) voor een van de sociale constructies man en vrouw (zie 9797: Sekse is, net als gender, een sociale constructie.Het is een misvatting dat sekse niet sociaal geconstrueerd is. voor de uitleg waarom sekse een sociale constructie is).

Daardoor is intersekse geen derde sekse, maar een combinatie van twee bestaande seksen. Die overlapping is veel groter dan vaak wordt aangenomen.

Standpunt NNID

Intersekse is geen ‘derde sekse’

Intersekse is geen derde sekse, het is het resultaat van het elkaar overlappen van de geslachten man en vrouw.

Wat mensen zeggen


 • Nog geen citaat
  He, wat jammer! Voor dit hoofdstuk hebben we geen passend citaat gevonden. We zoeken nog steeds deelnemers voor ons oral history-project Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Neem contact op met Miriam van der Have (info@nnid.nl) als je je verhaal wil delen. Misschien komt hier dan een citaat van jou te staan. a
  — NNID – 2023
 1. Helaas, dit hoofdstuk bevat nog geen citaten uit de praktijk.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. van den Brink M. Mag het een hokje meer zijn?: Ontwikkelingen rond sekseregistratie. Ars aequi. 2016(AA20160774):774-780.
 2. Third International Intersex Forum. Declaration of Malta – Public Statement by the 3rd International Intersex Forum, Valetta, Malta – English, 2013 [geraadpleegd 31 march 2021]. 1 dec 2013. URL: https://www.seksediversiteit.nl/gevorderd/malta-statement/.