MISVATTINGEN#6Keuze of niet

 1. Misvatting over Intersekse: Het is onjuist te denken dat iedereen willekeurig zichzelf ‘intersekse’ kan noemen; zowel voorwaarden als natuur bepalen dit.
 2. Voorwaarden voor Identificatie: Alleen diegenen die buiten de conventionele definities van man en vrouw vallen én de sociale gevolgen hiervan ervaren, kunnen zich als intersekse identificeren. Een medische diagnose is hiervoor niet noodzakelijk.
 3. Geen Vrije Keuze: Intersekse zijn is geen keuze; het is hoe iemand geboren wordt binnen de door de maatschappij vastgestelde genderconstructies.
 4. Sociale Constructie: De samenleving construeert en bepaalt wat als ‘intersekse’ wordt beschouwd door het vaststellen van normatieve genderrollen.
 5. Rechten en Erkenning: Belangrijker dan de labeldiscussie is het recht van elke persoon om de voorwaarden van hun belichaamde leven te bepalen, zoals onderstreept door filosofe Judith Butler. Het gaat om vrijheid zonder discriminatie, pathologisering of criminalisering.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 6

Niet iedereen kan zich intersekse noemen

Intersekse is geen keuze. Dat betekent dat alleen mensen die aan de definitie van intersekse voldoen 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. zich intersekse kunnen noemen. Echter, daarvoor is  een diagnose niet per se noodzakelijk, al was het maar omdat gezondheidswerkers vaak niet in staat zijn een diagnose te stellen.

Deze misvatting is tweeledig omdat gesuggereerd wordt dat a) er geen voorwaarden gelden en b) dat intersekse een vrije keuze is.

Voorwaarden om een man of vrouw te mogen zijn

De voorwaarden waarop iemand zich intersekse mag noemen, zijn zichtbaar in de definitie van intersekse 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is.. Iedereen die geboren is met een lichaam dat niet past binnen de normatieve sociale constructie van man en vrouw en daar de sociale gevolgen van ervaart, mag zich intersekse noemen. Andere mensen hebben geen reden om zich intersekse te noemen. Om zich intersekse te kunnen noemen hebben mensen geen medische diagnose nodig 4444: DSD is niet hetzelfde als intersekse.Het is een misvatting dat DSD hetzelfde is als intersekse., net zomin als een diagnose noodzakelijk is voor iemand die zich homo noemt, of hetero, of man, of vrouw. Intersekse mensen worden zo geboren.

Geen vrije keuze

Abortus en embryoselectie uitgesloten, bepaalt de natuur of iemand geboren wordt met een lichaam dat niet binnen het sociaal-geconstrueerde beeld van man of vrouw past. Maar die grenzen worden bepaald door de maatschappij. Als bij intersekse al sprake is van een keuze, dan is het de keuze van de maatschappij om wel of niet een normatieve sociale constructie van man en vrouw te hanteren. Op die manier is het de maatschappij die intersekse heeft geconstrueerd en het is de maatschappij die bepaalt wie intersekse is.

Of iemand zichzelf intersekse noemt is een vrijwillige keuze, of diegene tot de groep intersekse personen behoort is geen keuze. Een geslachtsbevestigende behandeling, uitgevoerd als nnmb of met vrije, volledig geïnformeerde toestemming, verandert dat niet 6363: Intersekse is geen medische conditie die genezen moet worden.Het is een misvatting dat een kind na een nnmb niet meer intersekse is..

Belangrijker dan de vraag of iemand zich intersekse ‘mag’ noemen, is de vraag of het voor de emancipatie iets uitmaakt als gender- en sekse-realiteit als ‘vaststaand’ wordt beschouwd. De Amerikaanse filosofe en feministe Judith Butler zegt hierover:

Het maakt niet uit of je je gender- en sekse-realiteit als vaststaand beschouwt of niet, iedereen moet het recht hebben om de juridische en linguïstische voorwaarden van zijn belichaamde leven te bepalen. Dus of men vrij wil zijn om te leven vanuit een “hard-wired” gevoel van sekse of een meer vloeiend gevoel van gender, is minder belangrijk dan het recht om vrij te zijn om dit te leven, zonder discriminatie, intimidatie, verwonding, pathologisering of criminalisering – en met volledige institutionele en gemeenschapssteun.[1]

Standpunt NNID

Niet iedereen kan zich intersekse noemen

Alleen mensen die aan de definitie van intersekse voldoen 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. kunnen zich intersekse noemen. Dat doen mensen trouwens niet gemakkelijk – jezelf bekend maken is een grote stap, ongeacht de term die je daarbij gebruikt – intersekse, dsd, of de naam van een diagnose.

Wat mensen zeggen


 • Als ze nog maar wel zien dat ik een vrouw ben
  IBij mij was in ieder geval het coping mechanisme het zorgen dat mensen eigenlijk niets aan je merken. Dus je zo vrouwelijk mogelijk gedragen, zodat mensen nergens over gaan twijfelen in plaats van dus zelf te kiezen van: ik ben het eigenlijk hier niet mee eens, ik kies voor iets anders of zo. Dat was helemaal niet dat dat behoorde tot de mogelijkheden. Dus ik hield ook heel erg vast aan: als ze nog maar wel zien dat ik een vrouw ben. [a]
  — Imre, 31 jaar – 2023

 • Ik ga wel even op mijn telefoon
  Dat ik echt moest slikken, dat ik dacht: oké, blijven zitten, ik ga wel even op mijn telefoon. Dat ik dacht: ik ben er wel, maar eigenlijk ben ik er ook niet, dus ik hoop niet dat de leraar nu een vraag aan me stelt. Ja, dat, omdat het gewoon ongemakkelijk was en ook gewoon moeilijk en kwetsbaar, omdat ik echt moeite met dat onderwerp had.[b]
  — Maaike, 29 jaar – 2023

 • Ik vind het soms lastig om het te gebruiken
  Wat ik het fijnste vind om te gebruiken is het woord MRK of MRKH. Eigenlijk ben ik meer naar MRKH gegaan omdat dat internationaler is. Het woord intersekse gebruik ik niet heel veel. Ik val eronder en ik vind het soms lastig om het te gebruiken. Ik heb heel veel geprobeerd om het uit te leggen aan anderen. Toch hoor ik daarbij en voel ik me de laatste tijd daar wel steeds meer bij horend.[c]
  — Ellen Weisscher – 2023
 1. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rurtgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062.
 2. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rurtgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062.
 3. Weisscher E, van der Have MJ. Het verhaal van Ellen Weisscher – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106123
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Williams C. Gender Performance: An interview with Judith Butler, The Conversation Project Houston, TX, USA: transadvocate.com; 2014 [geraadpleegd 12 aug. 2021]. 28 nov 2015: The Conversation Project. URL: http://radfem.transadvocate.com/gender-performance-an-interview-with-judith-butler/.