MISVATTINGEN#5Geslachtskenmerken

 1. Intersekse gaat primair over de doorleefde ervaring en niet enkel over variaties of verschillen in geslachtskenmerken. Het definiëren van intersekse op basis van lichamelijke kenmerken is een essentialistische benadering die de bredere socio-culturele context negeert waarin intersekse individuen worden gemarginaliseerd.
 2. Verwijzingen naar “misvormingen” zijn ongepast vanuit een mensenrechtenperspectief en dragen bij aan de problematische voorstelling van intersekse als een ziekte. Dit versterkt een dichotome kijk op geslacht en staat haaks op het begrip van seksediversiteit.
 3. Intersekse is geen inherent kenmerk van individuen, net zoals armoede of honger dat niet is. Het vertegenwoordigt veeleer de systematische uitsluiting door de maatschappij, vergelijkbaar met hoe armoede en hongersnood andere groepen uitsluiten.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 5

Intersekse gaat niet om variaties of verschillen in geslachts­kenmerken

Uit schaamte en in een poging om zo gewoon mogelijk te zijn, spreken mensen soms over variaties of verschillen in geslachtskenmerken terwijl ze intersekse bedoelen. Maar woorden als variaties en verschillen benadrukken juist de afwezigheid van ‘normaal zijn, want iedereen heeft andere geslachtskenmerken en daarom is het niet logisch om een groep af te zonderen van het geheel. Dit proces van afzonderen wordt ‘othering’ genoemd.

De woorden ‘geboren worden met een lichaam dat in de definitie van intersekse 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. betekenen niet dat intersekse kan worden vervangen door een begrip waar het woord geslachtskenmerken in voorkomt (bijvoorbeeld variatiations of sex charateristics). 1Verwijzingen naar ‘malformations’ (misvormingen), zoals in de ICD-10 en ICD-11 van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, zijn vanuit een mensenrechtenstandpunt nog minder geschikt. Afgezien dat in de ICD sprake van othering, worden intersekse lichamen ook als misvormd (en zo ook minderwaardig) voorgesteld. Het woord misvormd versterkt het beeld van sekse als een dichotomie 88: Sekse is een spectrum, geen dichotomie.Het is een misvatting dat sekse een dichotomie is. en staat haaks op het idee dat intersekse een onderdeel is van seksediversiteit 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is..Het suggereert ten onrechte dat intersekse een te genezen ziekte is 99: Intersekse betekent niet ‘tussen man en vrouw’.Het is een misvatting dat intersekse ‘tussen man en vrouw’ betekent.. Het gaat immers primair om de doorleefde ervaring, niet om het lichaam of om specifieke kenmerken van dat lichaam. Aanduidingen, maar ook definities, die verwijzen naar specifieke geslachtskenmerken zijn gebaseerd op essentialistische opvattingen over sekse en maken onzichtbaar dat er sprake is van een sociaal-culturele constructie waarin intersekse mensen worden buitengesloten. Daarnaast leiden woorden als variaties of verschillen tot othering; dergelijke woorden suggereren dat er een ‘origineel’ bestaat; origineel in de betekenis van ‘de oorspronkelijke, echte, en juiste vorm’ 163163: De Wettelijke Regulering moet vrij zijn van woorden die intersekse personen als een minderwaardige groep ten opzichte van de rest van de maatschappij presenteren.Het is een misvatting dat de woorden ‘stoornissen’, ‘verschillen’ of ‘variaties’ bruikbaar zijn in wetgeving of in onderzoek.

Intersekse is geen (geslachts)kenmerk van intersekse personen, net zoals armoede geen kenmerk is van arme mensen en honger geen kenmerk van mensen in hongersnoodgebieden. 2 Wel is het mogelijk intersekse te bekijken vanuit het perspectief van het lichaam. Zie ook 44: Er is maar één soort intersekse.Het is een misvatting dat er verschillende soorten intersekse zijn. onder het kopje Ook zijn er verschillende perspectieven op intersekse. Het zijn gevolgen van een maatschappij die een bepaalde groep mensen uitsluit. Zoals hongersnood mensen uitsluit van voedsel en armoede mensen uitsluit van welvaart, worden intersekse mensen uitgesloten van de volledige en onvoorwaardelijke toegang tot de geslachten man en vrouw zoals de maatschappij die hanteert.

Standpunt NNID

Intersekse gaat niet om variaties /verschillen in geslachtskenmerken

Sekse, gender, en intersekse zijn sociale constructies die niet beschreven moeten worden in essentialistische termen omdat dit leidt tot othering en uitsluiting.

Wat mensen zeggen


 • Je blijft over met een lichaam dat opeens anders is
  Ik heb ook in de voorbereiding van die vaginaplastiek geen enkele psychologische begeleiding gehad, niemand heeft ooit met me gesproken over hoe, wat, waarom. Het was gewoon: o, je wilt dit, laten we dat doen. Ik wist ook eigenlijk helemaal niet waarom ik het deed, behalve dat ik altijd het idee had gehad dat het moest. En het was heel zwaar, de operatie, heel heftig, hele zware ervaring. Daarna blijf je over met een lichaam dat opeens anders is en niemand vertelt je, niemand praat erover of niemand, er is geen begeleiding in, in dat anders zijn en dat lichaam dat opeens niet meer van jezelf is. En artsen zeiden: ‘Ja, maar geef het een paar jaar en dan ben je het wel gewend dat er nu een gat zit.’ Weet je wel, het was gewoon: je moet er even aan wennen. Maar eh, het was gewoon een, in het begin vooral een heel buitenaards iets dat daar dan gecreëerd was, alsof je een derde arm hebt gekregen en opeens zoiets hebt van: o, wat moet ik met deze derde arm? Ik heb geen idee. [a]
  — Azra, 36 jaar – 2023

 • Wie zegt dat jij penetratie moet?
  Ik heb heel erg de ruimte niet gevoeld [om af te zien van vagina oprekken met pelottetherapie]. En ik denk dat dat het probleem is. Daar had iemand bij moeten zijn, er is mij nooit gevraagd of ik een vagina wil. Ik heb altijd gedacht dat dat moest en pas later, ik denk dat dat drie jaar geleden was of zo, toen zat ik ook in therapie weer en toen had ik het daarover met vriendinnen en toen zei een vriendin ook: ja, wie zegt dat jij penetratie moet? Dat ik ineens dacht van: mijn god, dit zit zo in mijn hoofd ook dat dat dus moet. Ja, dat hoeft misschien helemaal niet, weet je wel. [b]
  — Lotte – 2023

 • Soms lukt dat wel en dan is het wel goed
  Als ik anderen zie, hoe ze zich helemaal kunnen loslaten of zo, dat ze geen pijn hebben of iets, dat is wel anders bij mij. Soms lukt dat wel en dan is het wel goed, maar dat is niet heel erg veel. Het is best raar. [c]
  — Jip – 2023

 • What the fuck, je hebt het over een mens
  Nou, en ook als het erover gaat, laten we het dan ook over de mens hebben en niet alleen maar over de lichamen. Daar word ik ook een beetje moe van, altijd maar dat hermafrodiet en huhuhuh en tweeslachtig. Dan denk ik: ja, what the fuck, je hebt het over een mens, ik noem jou ook niet éénslachtig, toch? Ja, daar word ik een beetje pissig om. [d]
  — Lotte – 2023

 • Bij de somatisch groep hoort geen psychologische hulp
  Omdat Lars al zeventien jaar was toen we erachter kwamen dat hij Klinefelter had, is ook hij hierover veel gaan lezen. Dat vond ik erg knap van hem. In deze tijd heeft hij ook gesprekken gehad met een maatschappelijk werker. Eigenlijk had hij echt psychologische hulp moeten hebben, maar die werd niet geboden. We hebben er zelfs om gevraagd, maar hij werd ingedeeld in de somatische groep en daar hoorde geen psychologische hulp bij. Ze vertelden hem vaak dat hij er maar over moest gaan lezen. Dit resulteerde soms in voor hem heftige, verdrietige ontdekkingen.[e]
  — Tamara, moeder van Lars (19 jaar) – 2020
 1. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rurtgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062.
 2. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rurtgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062.
 3. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rurtgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062.
 4. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rurtgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062.
 5. van Lisdonk J, van Ditzhuijzen J, Kelders Y, de Vries J. Tot mijn kind zelf kan kiezen: Ervaringsverhalen van ouders van kinderen met een vorm van intersekse/DSD. Utrecht, Nederland: 2020.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma

Dit hoofdstuk bevat geen verwijzingen naar andere publicaties.