MISVATTINGEN#3Over hokjes

 1. Intersekse is een label door de maatschappij opgelegd, en de natuur bepaalt de variaties in geslacht, met maatschappelijke grenzen die deze variaties definiëren.
 2. Het benoemen van ‘intersekse’ is cruciaal voor empowerment, ondanks het risico van maatschappelijke controle.
 3. Intersekse is geen strikte categorie, maar een wetenschappelijke classificatie die kan evolueren; zulke classificaties helpen mensen gelijkgestemden te vinden.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 3

Intersekse is geen onnodig ‘hokje’

Is intersekse een onnodig hokje dat mensen buiten de maatschappij plaatst of is het hokje nodig voor de emancipatie van intersekse mensen?

Hokjes

Het idee dat de interseksegemeenschap zichzelf in een onnodige categorie plaatst en vervolgens discriminatie over zichzelf afroept door de aandacht op dat hokje te vestigen, is om vier redenen onjuist.

Ten eerste is de maatschappij begonnen om mensen in het ‘hokje’ intersekse te stoppen; intersekse mensen hebben daar niet om gevraagd. In 66: Niet iedereen kan zich intersekse noemen.Het is een misvatting dat iedereen zichzelf intersekse mag noemen. wordt uitgelegd dat, abortus en embryoselectie daargelaten, de natuur bepaalt of iemand geboren wordt met een lichaam dat niet binnen het sociaal-geconstrueerde beeld van man of vrouw past – maar ook dat die grenzen worden bepaald door de maatschappij. De Canadese socioloog Morgan Holmes, zelf een intersekse persoon, benadrukt de rol van de maatschappij door te spreken over intersexed persons[2].

Ten tweede moet het ‘hokje’ eerst benoemd worden voordat de mensen in het hokje kunnen emanciperen (‘eruit kunnen komen’). Dit staat bekend als de emancipatieparadox: het benoemen van een groep om daar rechten aan toe te kennen, draagt niet alleen bij aan empowerment van de groep, maar ook aan de controle over die groep[1].

Ten derde is intersekse geen hokje (of categorie) en ook geen identiteit. Het begrip is onderdeel van een taxonomie die noodzakelijk is om zowel de maatschappij als intersekse mensen via wetenschappelijk onderzoek beter te begrijpen. In de definitie van intersekse worden drie elementen gebruikt die kunnen zorgen voor het verdwijnen van het begrip intersekse 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is.. Elk van die drie elementen heeft te maken met deze taxonomie: als ons begrip van intersekse ver genoeg is geëvolueerd, zal intersekse zijn plaats in de taxonomie verliezen. Zie ook voetnoot 779 (pagina 210) voor wat de Amerikaanse seksuoloog Alfred Kinsey over het verschil tussen categorieën en taxonomie heeft gezegd.

Ten vierde, en dat is misschien wel de beste reden voor een grote diversiteit aan vrijwillige hokjes, heb je hokjes nodig om anderen te vinden zoals jij.

Standpunt NNID

Intersekse is geen onnodig ‘hokje’

Om te kunnen emanciperen, moeten mensen eerst in een hokje worden gestopt. Intersekse mensen zijn tegen hun zin door de maatschappij in een hokje gestopt: de definitie van intersekse 11: Definitie van intersekse.Het is een misvatting dat onduidelijk is wat intersekse is. biedt drie manieren om uit dat hokje te komen.

Wat mensen zeggen


 • Artsen plaatsen jou eigenlijk al buiten het hokje
  Je kunt er met niemand over praten, je mág er niet over praten en wordt dus geen begrip gekweekt. En je wordt dus eigenlijk door de artsen al buiten de maatschappij geplaatst. Artsen zeggen van ja, je voldoet niet aan het hokje man, vrouw…. we kunnen het fiksen, zeg maar niks, want anders kom je erbuiten. Dus de artsen plaatsten jou eigenlijk al buiten het hokje. Dus je wordt helemaal grootgebracht met de hokjesgedachte en dat je niet voldoet.[a]
  — Yara Jaidy van Essen– 2023

 • Je hoeft niets uit te leggen
  Bij de patiëntenvereniging. Dat is echt mijn safe haven. Ja, ik heb onwijs veel gehad aan die vereniging qua acceptatie ook, zeg maar, voor dat het me heeft geholpen voor mezelf om mijn diagnose te accepteren. Daar heeft het héél veel in betekend. Mijn manier is een beetje met mensen praten. Het is fijn dat ze hetzelfde zijn, je hoeft niets uit te leggen. Herkenning. In die zin.[b]
  — Elke, 27 jaar – 2023

 • Een soort maatje
  Waar ik wel veel aan heb gehad is 1-op-1 contact. Dus ik ben voordat ik hier ergens naar de vereniging ging, ben ik wel in contact gebracht met iemand die ook zoiets had als ik en toen heb ik daar een keer mee afgesproken en mee gemaild en zo. En dat hielp voor mij heel erg, van: je hebt niet gelijk een hele groep met dynamiek en mensen en problemen en mooie dingen, maar gewoon even één iemand met wie je kunt sparren. Ik denk dat een soort maatje, dat dat wel belangrijk is.[c]
  — Lotte, 29 jaar – 2023

 • Alleen de maatschappij kan hokjes afbreken
  Wij willen geen hokjes, we zijn allemaal mensen die willen leven. Die hokjes kunnen wij niet afbreken. Die kan alleen de maatschappij afbreken. De maatschappij kan zeggen: ‘We gaan niet meer praten over homo of lesbienne of intersekse, we zijn gewoon allemaal mensen.’[d]
  — Geert de Vocht – 2023

 • Mensen weten er niks van
  Maar de mensen begrijpen dat niet. De mensen weten er niks van. Op school wordt nog steeds geleerd van xx is een meisje, xy is een jongetje. Als mijn dochtertje er dan wat van zegt, dat het ook anders kan zijn, want zij wist dat al op de basisschool, dan zegt die gast: ‘nee, je hebt het verkeerd’. Er is geen kennis, totaal niet. Dus die hokjes zijn nog nodig. Maar die zouden straks niet meer nodig moeten zijn. En dat kan, denk ik, gebeuren als andere mensen het ook begrijpen. Nu ga je naar een hokje, omdat je daar herkenning vindt, begrip vindt, antwoorden vindt, zodat je langzaam aan stukjes van de puzzel kunt oplossen.[e]
  — Yara Jaidy van Essen – 2023
 1. Van Essen YJ, van der Have MJ. Het verhaal van Yara Jaidy van Essen – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106093
 2. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rurtgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062.
 3. Cense M, Marinus MA. Als seks(e) niet vanzelfsprekend is: Een levensloopperspectief op de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Nijmegen/Utrecht: Rurtgers / Stichting NNID, 16 februari 2023 2023. Rapport Nr. NNID Onderzoek 2023-01. ISBN 9789493106062.
 4. de Vocht G, van der Have MJ. Het verhaal van Geert de Vocht – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106116
 5. Van Essen YJ, van der Have MJ. Het verhaal van Yara Jaidy van Essen – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023. ISBN: 9789493106093
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. Brown W. Suffering the Paradoxes of Rights. In: Brown W, Halley J, redactie. Left legalism/left critique. Durham, NC, USA: Duke University Press; 2002. p. 420-434.
 2. Holmes M. Intersex: a perilous difference: Associated University Presse; 2008. ISBN: 1575911175