MISVATTINGEN#56Heel anders dan schisis

  1. Onjuiste Vergelijking: De vergelijking van non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) met schisis is incorrect omdat een grotere clitoris geen invloed heeft op de functie, in tegenstelling tot schisis, en nnmb’s kunnen worden uitgesteld.
  2. Sociaal vs. Medisch Perspectief: Intersekse wordt ten onrechte gezien als een medisch probleem dat ‘hersteld’ moet worden, terwijl het in werkelijkheid een sociaal onderwerp is, beïnvloed door de dichotomie van geslacht.
  3. Functionele Overwegingen voor Operaties: Artsen moeten functionele aspecten, zoals het vermogen tot plassen of menstrueren, alleen overwegen voor operaties als er daadwerkelijke problemen zijn.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 56

Uitstelbare genitale operaties zijn niet te vergelijken met schisis

De vergelijking van nnmb’s met schisis gaat mank omdat er niets mis is met een grotere clitoris en nnmb’s per definitie uitgesteld kunnen worden.

“Maar zou je een kind met een schisis1Schisis = gespleten bovenlip, bovenkaak en of het gehemelte. dan ook niet opereren?” Als argument wordt door sommige gezondheidswerkers aangevoerd dat intersekse ‘net als andere aangeboren aandoeningen gewoon hersteld kan worden’ en dat het onbegrijpelijk is, zo niet een teken van slecht ouderschap, als je dat niet doet. Via een ingezonden brief overkwam dat in 2003 ook de auteurs van een artikel in The Lancet. Hun antwoord is nog steeds correct:

“In tegenstelling tot bijvoorbeeld een gespleten gehemelte, heeft de anatomie van de genitaliën op zich geen invloed op de functie, aangezien een clitoris, ongeacht de grootte, in staat is tot bloedstuwing, aangename zintuiglijke input in het centrale zenuwstelsel en orgasme. We zijn ons niet bewust van enige andere functie van de clitoris dan seksueel genot.”[1]

Zij wijzen de auteur van de ingezonden brief er ook op dat de anatomie bij het opereren van intersekse kinderen niet wordt ‘hersteld’ maar ‘gemaakt’ (zie ook 5858: Met nnmb’s wordt een lichaam geconstrueerd, niet gereconstrueerd.Het is een misvatting dat sprake is van reconstructieve chirurgie.).[1]

Door intersekse te vergelijken met schisis wordt er al vanuit gegaan dat intersekse een medisch probleem is en wordt van daaruit verder geredeneerd dat een behandeling noodzakelijk is. Maar intersekse is een sociaal onderwerp dat geproblematiseerd is doordat sekse benoemd is tot een dichotomie en intersekse mensen daarvan uitgesloten zijn (zie ook 88: Sekse is een spectrum, geen dichotomie.Het is een misvatting dat sekse een dichotomie is.).

Verder is de stelling dat intersekse ‘net als andere aangeboren aandoeningen gewoon hersteld kan worden’ onjuist (zie 5757: Nnmb’s hebben een experimenteel karakter en zijn daarom geen normale medische behandelingen.Het is een misvatting dat nnmb’s medische behandelingen zijn., 6060: Geslachtsbevestigende operaties resulteren niet in ‘normale’ genitaliën.Het is een misvatting dat operaties ‘normale’ genitaliën opleveren., 6363: Intersekse is geen medische conditie die genezen moet worden.Het is een misvatting dat een kind na een nnmb niet meer intersekse is., 9090: Om de interseksegemeenschap te kunnen begrijpen is doorlopend sociaalwetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.Het is een misvatting dat doorleefde ervaring hetzelfde is als ervaring.).

Opmerkingen van artsen over ‘functionaliteit’, bijvoorbeeld plassen of menstrueren, gaan alleen op als een kind niet kan plassen of als een kind al voor het achtste levensjaar gaat menstrueren.

Standpunt NNID

Nnmb’s maken het voor een kind moeilijker, zo niet onmogelijk, een andere keuze te maken

Geslachtsbevestigende behandelingen moeten pas worden uitgevoerd als een kind oud genoeg is zelf te beslissen of die behandelingen gewenst zijn.

Wat mensen zeggen


  • Een sluitingsprobleem, net als een hazenlip
    Volgens De Gier moet je hypospadie zien als een “sluitingsprobleem”, net als een hazenlip.[a]
    — Robert de Gier, kinderuroloog – 2023
  1. Sedee M, Aerts L. Wel of niet ingrijpen in een jong intersekse lichaam? NRC. 17 juni 2023, Pagina 18-21 Sect. NRC Weekend. URL: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/16/komt-er-een-verbod-op-operaties-bij-intersekse-kinderen-artsen-maken-zich-zorgen-a4167395#/krant/2023/06/17/#218
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
  1. Minto C, Liao L, Woodhouse C, Ransley P, Creighton S. Clitoral surgery and sexual outcome in intersex individuals. The Lancet. 2003;362(9379):248. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13925-6