MISVATTINGEN#24Niet iedereen is geopereerd


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 24

Niet iedereen is geopereerd, maar…

Niet alle intersekse kinderen zijn geopereerd, maar er kunnen andere trauma’s zijn.

Intersekse kent een grote diversiteit – maak daarom geen aannames over wat iemand heeft meegemaakt of welke gevolgen intersekse voor iemands lichaam heeft. Ook zonder operaties kunnen intersekse personen situaties hebben meegemaakt die zij als uitermate traumatisch zijn gaan ervaren. In alle gevallen is het aan de intersekse persoon zelf om te beslissen hoeveel daarover aan anderen wordt verteld.

Dit is een van de kortste hoofdstukken in Misvattingen over intersekse, desondanks is het niet het minst belangrijke hoofdstuk. De aanname dat intersekse altijd gepaard moet gaan een operatie, negeert dat er veel meer (be)handelingen bestaan waar intersekse kinderen mee te maken krijgen. Denk daarbij aan psychologische ‘hulp’ om het toegekende gender te aanvaarden en onnodige bezoeken aan artsen voor controles die niet noodzakelijk zijn. Ook het voorstellen van intersekse als een ziekte en iets waar je je voor moet schaamte, leidt tot trauma’s die makkelijk te voorkomen waren.

Standpunt NNID

De meeste intersekse mensen hebben gelukkig geen nnmb meegemaakt

De strijd tegen de non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) van jonge kinderen krijgt terecht internationaal veel aandacht, want beëindiging van nnmb’s is een eerste stap naar een maatschappij die intersekse personen niet meer uitsluit. Toch mag niet worden vergeten dat de ervaringen van de grote groep die niet op zeer jonge leeftijd is geopereerd, vaak net zo heftig zijn.

Wat mensen zeggen


  • KOP
    Citaal.[a]
    — Eva, 24 jaar – 2023
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma