MISVATTINGEN#109Over non-binair zijn

 1. Scheidingslijn Sekse en Gender: Intersekse betreft biologische sekse, terwijl non-binariteit over genderidentiteit gaat, waarbij traditionele mannelijke en vrouwelijke normen worden verworpen.
 2. Non-Binariteit Toegankelijk voor Iedereen: Iedereen kan zich identificeren als non-binair, onafhankelijk van of ze transgender zijn of niet, en streven ernaar om als mens gezien te worden, niet strikt als mannelijk of vrouwelijk.
 3. Geen Rol van Opvoeding of Behandeling: Er is geen bewijs dat opvoeding of medische behandelingen de genderidentiteit van een persoon als trans of non-binair beïnvloeden.
 4. Veranderende Percepties bij Jongeren: De toename van jongeren die zichzelf als non-binair identificeren kan voortkomen uit een evoluerende kijk op gelijkheid tussen de geslachten en afkeer van op sociale constructies gebaseerde geslachtsverschillen.


Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

HOOFDSTUK 109

Intersekse en gender

Sommige intersekse mensen zijn non-binair en anderen niet. De diversiteit in de interseksegemeenschap is groot, dat geldt ook voor genderidentiteit en genderexpressie.

Intersekse gaat over sekse, non-binariteit gaat over gender. Om non-binair te zijn, hoef je niet intersekse te zijn – iedereen, ook mensen die zich niet als transgender beschouwen, kan non-binair zijn. Iemand die non-binair is, verwerpt de sociale constructie van mannelijk en vrouwelijk. Anders gezegd: iemand die non-binair is wil primair worden gezien als mens, niet als mannelijk of als vrouwelijk.

Het is niet aangetoond dat opvoeding of medische behandelingen iemand trans of non-binair kunnen maken of dit juist kunnen voorkomen. Als er al een verklaring nodig is waarom tegenwoordig meer jongeren dan vroeger zichzelf als non-binair beschouwen, dan is het waarschijnlijker dat jongeren mensen ‘van het andere geslacht’ gelijkwaardiger beschouwen en geen behoefte hebben om verschillen die op sociale constructies gebaseerd zijn te benadrukken.

Standpunt NNID

De interseksegemeenschap kent een grote diversiteit in genderidentiteit & genderexpressie

Sekse en gender zijn beide een spectrum met eindeloos veel mogelijkheden. De meeste intersekse mensen identificeren zich als mannelijk of vrouwelijk en een deel, groter dan in de rest van de samenleving, identificeert zich als non-binair of anders. NNID accepteert en steunt intersekse mensen ongeacht hoe zij zichzelf identificeren.

Wat mensen zeggen


 • School: man en vrouw, daar zit niks tussen
  Waar het op neer komt, is dat je op school leert dat er geslachtskenmerken zijn die passen bij een man, of een vrouw. En daar zit niks tussen. Dat klopt niet. Geslachtskenmerken komen op heel veel verschillende manieren voor. Intersekse gaat over hoe de maatschappij reageert als je met zo’n lichaam geboren wordt, en wat je dan ervaart.[a]
  — Annelies, 35 jaar – 2020

 • Dat kan ik nu steeds meer begrijpen
  Als kind dacht ik: hoe kan het dat zij zich zo voelen en wat maakt dat zij zich zo voelen? Nu ik ook meer met het onderwerp bezig ben en het zelf ook meer omarmd heb, kan ik me wel voorstellen dat mensen transgender zijn of non-binair zijn of alles wat daarin past. Dat kan ik nu steeds meer begrijpen. Toen ik nog wat jonger was dacht ik: oké, maar wat maakt dat je dat bent. En nu denk ik: oké, ik snap jullie wel, want je hoeft je ook niet per se altijd volledig man of vrouw te voelen. Je kan er ook een beetje tussenin zitten. Dus ja, ik heb er alleen maar meer waardering voor.[b]
  — Nienke van Dijk – 2023
 1. Houtveen A. Podcast #6 “Mensen hebben over het algemeen geen idee wat intersekse is”, Komt een mens bij de dokter [Podcast]. Utrecht: Alliantie Gezondheid op Maat; 2020 [geraadpleegd 8 juli 2023]. juli 2020. URL: https://www.komteenmensbijdedokter.nl/knowledge/podcast-6-mensen-hebben-over-het-algemeen-geen-idee-wat-intersekse-is/.
 2. van Dijk N, van der Have MJ. Het verhaal van Nienke van Dijk – Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen. Seksediversiteit in Nederland en Vlaanderen, van der Have MJ, reeksredactie. Nijmegen, Nederland: Stichting NNID; 2023.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma