Discours

Discours is een groep uitspraken die een taal verschaffen om te praten over –een manier om de kennis weer te geven over– een bepaald onderwerp op een bepaald historisch moment. Discours gaat over de productie van kennis door middel van taal. Maar aangezien alle sociale praktijken betekenis met zich meebrengen, en betekenissen vorm geven aan en invloed hebben op wat we doen – ons gedrag – hebben alle handelingen een discursief aspect.

Discours2023-09-18T11:43:21+00:00

Incommensurabiliteit

Het uitgangspunt dat begrippen en normen die worden gebruikt in twee paradigma’s niet aan elkaar kunnen worden aangepast op een manier die de gelijktijdige beoefening van beide paradigma’s mogelijk maakt. Incommensurabiliteit is een begrip uit de wetenschapsfilosofie dat op verschillende wijzen en onafhankelijk van elkaar is uitgewerkt door Thomas Kuhn en Paul Feyerabend.

Incommensurabiliteit2023-09-19T13:48:27+00:00

Geprivilegieerd

Letterlijk: bevoorrecht. In de sociologie: bevoorrechte positie op basis van lidmaatschap van een dominante sociale groep.

Geprivilegieerd2023-09-18T20:59:11+00:00

etiologie

Leer van de (ziekte)oorzaken, onderdeel van de pathologie.  Afkomstig van het Griekse woord voor schuldig (aitios).

etiologie2023-09-18T20:40:01+00:00

Transitie

Sociaal, mentaal en/of fysiek proces dat een trans persoon doormaakt om te kunnen leven in het gewenste gender en/of de gewenste genderidentiteit. De administratieve wijziging van geslacht en/of geslachtsaanpassende behandeling kunnen onderdeel zijn van dit proces. Ook intersekse personen kunnen zo'n transitie doormaken; het is hun eigen keuze of zij zichzelf dan wel of niet als trans identificeren.

Transitie2023-09-19T09:48:39+00:00

Puberteitsremmers

Puberteitsremmers zijn medicijnen waarmee de lichamelijke veranderingen die het gevolg zijn van de puberteit worden uitgesteld. Intersekse kinderen en trans kinderen van wie het gender nog niet volledig vaststaat, hebben zo extra tijd om te beslissen of ze de secundaire geslachtskenmerken van een jongen of van een meisje willen krijgen.

Puberteitsremmers2023-09-18T21:04:38+00:00

Genderincongruëntie

Door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in de internationale classificatie van ziektes (ICD-11) gebruikt woord om ‘een duidelijke en aanhoudende ongelijkheid tussen het ervaren gender van een persoon en de toegewezen sekse’ klinisch aan te duiden. Het woord vervangt 'genderdysforie' dat een negatieve bijklank heeft door de betekenis van 'dys'.

Genderincongruëntie2023-09-18T20:50:20+00:00

Conditions Affecting Reproductive Development (CARD)

Letterlijk: Aandoeningen die van invloed zijn op de reproductieve ontwikkeling. De naam is bedoeld als alternatief voor DSD dat bedacht is door een aantal artsen en patiëntenorganisaties toen bleek dat Disorders of Sex Development in brede kring weerstand opriep. Het acroniem CARD is niet aangeslagen.

Conditions Affecting Reproductive Development (CARD)2023-09-18T20:36:03+00:00

Sociale factor

Factor die in een sociale situatie de gedachten en het gedrag van een betrokkene beïnvloedt.

Sociale factor2023-09-19T09:25:55+00:00
Ga naar de bovenkant