Mensen met een mondkapje zitten in een park op een bank anderhalvemeter van elkaar.

Beeld: kzenon

Covid-19 en intersekse

Nu de overheid een tijdschema heeft gegeven voor het opheffen van de intelligente lockdown van Nederland, vraagt NNID extra aandacht voor de bescherming van intersekse mensen.

Levensbedreigend

Iedereen kan COVID-19 krijgen, maar voor sommige mensen zijn de gevolgen ernstiger dan voor andere mensen. Jongeren hebben vaak weinig klachten, terwijl ouderen een grote kans lopen aan het coronavirus te sterven. Maar er is ook een groep jonge mensen die extra kwetsbaar is. Intersekse mensen behoren beslist tot de extra kwetsbare groep, ongeacht of ze jong of oud zijn. Zij kunnen tal van gezondheidsproblemen hebben die gelijktijdig met intersekse optreden waardoor Covid-19 levensbedreigend is. Als de maatschappij weer is ‘opgestart’ blijven deze intersekse mensen extra kwetsbaar voor Covid-19.

Ontbreken reguliere zorg

Ook als zij geen COVID-19 hebben is het een gevaarlijke tijd voor veel intersekse mensen. Medische zorg waar zij van afhankelijk zijn, is beperkter of niet beschikbaar. Bij het opstarten van de reguliere zorg heeft intersekse over het algemeen geen hoge prioriteit. Het is bekend dat een erg grote groep intersekse mensen ‘lost to follow-up’ is – daarmee wordt bedoeld dat zij geen contact meer hebben met artsen, zelfs als geneesmiddelen en controles voor hen van belang zijn. Het ontbreken van de reguliere zorg zal mogelijk nog verder bijdragen aan ‘lost to follow-up’.

Sociale isolatie

De meeste Nederlanders hebben zelf kunnen ervaren dat sociale onthouding zwaar is. Anderhalve meter afstand houden, zoveel mogelijk thuisblijven, gesloten scholen, sportgelegenheden, restaurants, schouwburgen en kerken. Het zijn maatregelen waarvan iedereen hoopt dat ze zo snel mogelijk kunnen worden beëindigd. Maar door ervaringen met stigma, discriminatie, en trauma hebben relatief veel intersekse mensen ook buiten de coronacrisis al te maken met sociale isolatie. Als de meeste beperkende maatregelen zijn opgeheven, zal COVID-19 nog steeds een risico vormen voor intersekse mensen. Omdat zij zichzelf zullen willen beschermen, is de kans groot dat hun sociale isolement groter zal zijn dan voor de coronacrisis.

Zondebok

In kringen van complotdenkers worden intersekse personen sinds eind februari 2020 voorgesteld als duivels die bewust via IVF gemaakt worden om heteroseksualiteit te laten verdwijnen. Daarbij is inmiddels ook een link met het coronavirus gelegd. Dat de term intersekse bekender is geworden, heeft blijkbaar tot gevolg dat intersekse personen als zondebokken worden gebruikt. Nu is dit iets waar meer minderheden mee te maken hebben, maar het is ook iets dat we niet mogen negeren omdat het tot zondebok maken leidt tot meer discriminatie en fysieke onveiligheid.

Toenemende discriminatie

Onderzoek van de Europese Commissie heeft aangetoond dat mensen eerder bereid zijn intersekse personen te discrimineren dan dat zij homoseksuele personen zouden discrimineren. In de discussie over sociale onthouding wordt regelmatig meer belang toegekend aan de economie dan aan het leven van kwetsbare personen (‘dor hout snoeien’). Dit is een ernstige vorm van discriminatie die de morele waarden die de basis vormen van onze samenleving ondermijnt. Omdat hun gezondheidsproblemen niet voor anderen waarneembaar zijn, kunnen intersekse personen zich hier alleen tegen beschermen door zichzelf af te zonderen.

Samenvattend

Samenvattend ziet NNID dat in de nabije toekomst voor intersekse mensen meer aandacht moet worden besteed aan de toegankelijkheid van op mensenrechten gebaseerde gezondheidszorg en aan het opheffen van het sociale isolement zonder dat de gezondheid van intersekse mensen daarbij in het gevaar komt. Daarnaast blijft het bestrijden van discriminatie belangrijk.

Wij roepen iedereen op om intersekse mensen te steunen door de samenleving open én veilig te houden. Ook NNID zal zich hier voor inzetten. Wij hebben ons jaarplan voor 2020 aangepast zodat we op een veilige manier intersekse mensen ‘bij elkaar’ kunnen brengen. Nu al organiseren wij online-bijeenkomsten, maar we hebben voor dit jaar nog veel grotere (en nóg leukere) plannen. Dat vraagt veel inspanning, maar het zal lukken.

Separator: start positie