Artikelen voor gevorderden

De artikelen op seksediversiteit.nl worden grofweg verdeeld in twee groepen: voor beginners en gevorderden. De informatie voor gevorderden is gebaseerd op wetenschappelijke publicaties die genoemd worden in het literatuuroverzicht aan het einde van het artikel. Er wordt meer basiskennis verondersteld en de tekst is moeilijker leesbaar door langere zinnen en het gebruik van vaktermen die niet altijd worden uitgelegd.

De informatie is bedoeld voor professionals die  de opgedane kennis binnen hun vakgebied kunnen toepassen, maar kan ook interessant zijn voor niet-professionals die het onderwerp seksediversiteit beter willen begrijpen.

Op dit moment zijn onderstaande artikelen beschikbaar:

 

aanbevolen artikelen aanbevolen artikelen  aanbevolen artikelen aanbevolen artikelen  aanbevolen artikelen aanbevolen artikelen

 • XY WE Magazine, de theatercampagne over intersekse

  Over de theatervoorstelling XY WE , meer dan 100 maal uitgevoerd, door ruim 4.000 mensen bezocht, meer dan 1,5 miljoen online views en reacties uit meer dan 20 landen, is een eenmalig magazine verschenen.

 • Onderzoek seksueel grensoverschrijdende ervaringen

  Heb jij een vorm van seksediversiteit die de meeste mensen niet kennen, ben je 18+ en wonende of heb je gewoond in Nederland? Heb je ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld, met ongewenste seksueel getinte opmerkingen of betastingen? Dan nodigen we je uit om je ervaringen met ons te delen.

 • Onder mijn broekje

  "Onder mijn broekje" van Martina Engel, geïllustreerd door Lique Wels, is een kinderboek voor 3-4-jarigen. Het verhaal volgt Loek en zijn knuffel Nana in hun ontdekking van lichaamsdiversiteit.

 • Auteurs van de Verklaring van Malta. Niet alle auteurs staan op de foto omdat het voor een aantal van hen niet veilig is om publiekelijk bekend te staan als betrokken bij het opstellen van deze verklaring.

  Regionale intersekse verklaringen

  De Verklaring van Malta beschrijft in grote lijnen wat de internationale intersekse gemeenschap wil bereiken. Regionale intersekse organisaties in Afrika, Azië, Europa, Latijns-America/Caraïben, en Oceanië hebben daar hun eigen verklaringen aan toegevoegd.

 • De foto is gemaakt tijdens de Utrecht Canal Pride op 16 juni 2018 vanaf de'intersekseboot'. Centraal staat Leigh Tukker met uitgestrekte paarse, glanzende vleugels die opvallend groot zijn. Zij staat op de voorplecht van de boot en te dansen. Rondom hen zijn mensen die gele borden vasthouden met afbeeldingen en teksten erop. Een van de borden zegt "FROM UTRECHT" en een ander bord toont symbolen van een man en een vrouw met de tekst "INTERSEKSE" en een pijl ertussen. Een ander opvallend bord toont de woorden "INTERSEKSE RECHTEN" in grote gele letters op een zwarte achtergrond. De menigte op de achtergrond kijkt naar de de boot en er hangen kleurrijke slingers tussen de bomen en gebouwen. Het lijkt een vrolijke en feestelijke sfeer te hebben, maar met een serieus thema gerelateerd aan intersekse rechten.

  Publicatie – Als sekse(e) niet vanzelfsprekend is

  Als seks(e) nietvanzelfsprekend is biedt inzicht in de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen. Met interviews en twee kerntheorieën worden beïnvloedende factoren geïdentificeerd. Het doel is betere ondersteuning en positieve ontwikkeling voor deze groep te bevorderen. Geschikt voor zowel betrokkenen als professionals in de jeugdgezondheidszorg.

 • Solidariteitstatement: Bescherm Nederlandse intersekse kinderen!

  Onderteken ook! Door te ondertekenen verklaar je je solidair met intersekse personen en roep je de regering op om intersekse kinderen wettelijk te beschermen tegen medische mensenrechtenschendingen in Nederland.

 • Cilia Daemen, wethouder van de gemeente Nijmegen, en Miriam van der Have, directeur van NNID, ondertekenen de Nederlandse Intersekse Verklaring tijdens de opening van Roze Woensdag, 19 juli 2023.

  De Nederlandse Intersekse Verklaring

  De Intersekse Verklaring wordt door een gemeente of betrokken organisatie ondertekend, als start van de inzet voor de acceptatie van seksediversiteit, en emancipatie van intersekse personen.

 • Stakeholders

  Een beknopt en onvolledig overzicht van de organisaties waarvan bekend is dat zij een meer dan gemiddelde invloed hebben op het beleid voor seksediversiteit.

 • Beleid maken voor seksediversiteit

  Hoe kun je seksediversiteit en intersekse in beleid opnemen? En op welke gronden doe je dat dan? Vaak wordt gedacht dat het beëindigen van de non-consensuele, zonder problemen uit te stellen operaties bij kinderen het enige is waar intersekse organisaties aan werken. Maar in werkelijkheid behoren seksediversiteit en intersekse zichtbaar te zijn in tal van beleidsterreinen.

 • Intersekse mensen vertellen

  Overal in de wereld beginnen intersekse mensen hun ervaringen vast te leggen, soms op schrift, soms op video. Op deze pagina staan de mooiste publicaties bij elkaar.

aanbevolen artikelen aanbevolen artikelen  aanbevolen artikelen aanbevolen artikelen  aanbevolen artikelen aanbevolen artikelen