Mensenrechten-benadering

Een op mensenrechten gebaseerde aanpak is een aanpak die normatief gebaseerd is op internationale mensenrechtennormen en operationeel gericht is op de bevordering en bescherming van de mensenrechten.
Daarbij worden de ongelijkheden die de oorzaak zijn van de schending van de rechten van intersekse personen geanalyseerd en worden discriminerende praktijken en de onrechtvaardige machtsverdelingen die de ontwikkeling in de weg staan aangevochten via rechtspraak, politiek, en wetgeving.

In het kader van een mensenrechtenbenadering zijn de plannen, beleid en ontwikkelingsprocessen verankerd in een systeem van vastgestelde rechten en overeenkomstige verplichtingen door het internationale recht. Dit draagt bij aan het bevorderen van de duurzaamheid van het activisme, dat mensen in staat stelt om zichzelf te versterken- vooral de meest gemarginaliseerden- en  om deel te nemen aan het formuleren van beleid en het ter verantwoording roepen van degenen die een plicht hebben om op te treden.