Het Nederlandse kenniscentrum voor seksualiteit. Komt voort uit een fusie tussen Rutgers Nisso Groep, en WPF, World Population Foundation.

Rutgers is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van seksualiteit. De organisatie heeft haar oorsprong in de geboorteregelingbeweging en is vernoemd naar Johannes Rutgers, pionier op het gebied van seksuele voorlichting en gezondheidszorg in Nederland. Met meer dan 50 jaar ervaring combineert Rutgers onderzoek, belangenbehartiging en voorlichting om seksualiteit bespreekbaar te maken en seksuele gezondheid te bevorderen, zowel nationaal als internationaal.

Belangrijke pijlers van Rutgers zijn:

  1. Onderzoek en kennisontwikkeling: De organisatie verricht onderzoek naar diverse aspecten van seksualiteit en deelt kennis en inzichten met professionals, beleidsmakers en het bredere publiek. De thema’s variëren van anticonceptie en seksueel geweld tot seksuele diversiteit en gendergelijkheid.
  2. Onderwijs en voorlichting: Rutgers ontwikkelt educatief materiaal en programma’s voor scholen, professionals en ouders om open communicatie over seksualiteit te stimuleren. Ze benadrukken het belang van wederzijdse instemming, respect en gelijkheid.
  3. Seksuele gezondheid: Rutgers werkt aan preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s), ongewenste zwangerschappen en abortussen. Ze richten zich op bewustwording, toegang tot anticonceptie en het recht op veilige abortuszorg.
  4. Seksueel geweld: De organisatie zet zich in voor de preventie van seksueel geweld en biedt ondersteuning aan overlevenden. Ze promoten gezonde relaties en werken aan de bestrijding van schadelijke gender- en sociale normen.
  5. Beleidsbeïnvloeding en advocacy: Rutgers werkt actief aan het beïnvloeden van beleid en wetgeving op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Ze voeren dialoog met beleidsmakers, nemen deel aan publieke debatten en werken samen met andere organisaties om mensenrechten en gendergelijkheid te bevorderen.
  6. Internationale programma’s: Rutgers werkt samen met partners wereldwijd, met name in Afrika en Azië, om de SRGR te bevorderen. Daarbij worden lokale initiatieven ondersteund, bijgedragen aan capaciteitsopbouw om de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten te verbeteren en de rechten van vrouwen, jongeren en LGBTQIA+-gemeenschappen te versterken.

Rutgers onderscheidt zich door de wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Medewerkers doen regelmatig onderzoek naar verschillende aspecten van seksualiteit en baseren interventies en programma’s van de organisatie op deze inzichten.

De organisatie pleit ook op beleidsniveau voor seksuele rechten en gezondheid. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met overheidsinstellingen, NGO’s, zorgprofessionals en andere relevante stakeholders met als doel een omgeving te creëren waarin seksuele rechten worden gerespecteerd en waarin iedereen toegang heeft tot kwalitatieve seksuele gezondheidszorg.