Raad van Europa

De 46 lidstaten, waaronder 27 die lid zijn van de Europese Gemeenschap, hebben het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend, een verdrag dat bedoeld is om de mensenrechten, democratie en rechtsgang te beschermen. De Commissaris voor de Mensenrechten heeft in 2015 het rapport ‘Human Rights and Intersex People’ gepubliceerd. Op dit rapport volgde in 2017 resolutie 2191(2017) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa waarin de lidstaten wordt geadviseerd de rechten van intersekse personen te respecteren.

De Raad van Europa, opgericht in 1949, is een internationale organisatie met als hoofddoel het bevorderen van de mensenrechten, democratie en de rechtsstaat in Europa. Het heeft 46 lidstaten, waaronder alle Europese landen, met uitzondering van Wit-Rusland en Rusland. Het hoofdkwartier is gevestigd in Straatsburg, Frankrijk.

De Raad van Europa moet niet worden verward met de Europese Unie; het is een afzonderlijke entiteit met meer leden en andere doelen. De Raad functioneert als een forum waar Europese landen samenkomen om overeenkomsten te sluiten en normen te ontwikkelen op diverse gebieden, zoals mensenrechten, cultuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Een van de bekendste organen van de Raad van Europa is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit Hof houdt zich bezig met klachten over schendingen van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens, een verdrag dat door alle lidstaten van de Raad van Europa is ondertekend. Burgers van lidstaten kunnen rechtstreeks klachten indienen bij het Hof, dat bindende uitspraken kan doen.

De Parlementaire Vergadering, bestaande uit parlementariërs uit de lidstaten, en het Comité van Ministers, bestaande uit de ministers van Buitenlandse Zaken, zijn de belangrijkste besluitvormingsorganen. Daarnaast heeft de Raad van Europa commissies en agentschappen die gespecialiseerd zijn in specifieke beleidsterreinen, zoals de strijd tegen corruptie, bescherming van minderheden en bevordering van culturele diversiteit.

Om synergie te creëren en dubbel werk te voorkomen, werkt de Raad van Europa werkt samen met andere internationale en Europese organisaties, zoals de Europese Unie, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Verenigde Naties.

De Raad van Europa heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van normen en waarden in Europa, het beschermen van de mensenrechten en het bevorderen van democratische governance. Het is daarom nog steeds een belangrijk platform voor dialoog en samenwerking tussen Europese landen.