Onnodige operaties

Steeds meer gezondheidswerkers zijn van mening dat non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) bij intersekse kinderen uitgesteld moeten worden tot het kind zelf een keuze kan maken. Helaas is dit niet van toepassing op alle vormen van seksediversiteit. Bij baby’s met CAOS worden bijvoorbeeld de testes tegenwoordig meestal niet meer verwijderd. Maar bij kinderen met CAH gaat men vaak over tot vroege chirurgische behandeling zonder dat het kind kan beslissen. Dit wordt gedaan onder het mom dat deze kinderen ‘er baat bij zouden hebben’ – iets waarvoor geen bewijs bestaat. Bovendien herdefiniëren sommige artsen het begrip ‘intersekse’ tot ‘kinderen bij wie het geslacht echt niet kan worden vastgesteld’, waardoor zij zich gerechtigd voelen andere kinderen toch te opereren.

In 2018 kreeg Nederland van het VN Comité voor het Verdrag tegen Foltering sterke aanbevelingen om deze medische behandelingen strafbaar te stellen[2]. Desondanks, zo blijkt ook uit onderzoek van Nivel[1], dat in  vinden er nog steeds nnmb’s plaats zonder toestemming van het kind.

Referenties

  1. Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Concluding observations on the seventh periodic report of the Netherlands*. CAT/C/NLD/CO/7. United Nations, 18 december 2018.
  2. Leemrijse C, Dulmen Sv. Genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar. Utrecht, Nederland: Nivel, Oktober 2022. ISBN 978-94-6122-769-0.