OII Europe is de Europese parapluorganisatie voor op mensenrechten gebaseerde intersekseorganisaties.

OII Europe is de Europese tak van de Organisation Intersex International, die zich richt op de rechten van intersekse personen. OII Europe is een autonome non-profitorganisatie die samenwerkt met zowel nationale als internationale stakeholders.

Geschiedenis

De oprichting van OII Europe in 2012 tijdens de Tweede Internationale Intersekse Forum in Stockholm, was een belangrijke stap in de erkenning en bescherming van de rechten van intersekse personen in Europa. Voorafgaand aan de oprichting van OII Europe waren er al diverse lokale en nationale organisaties actief op het gebied van intersekse rechten, maar er was een groeiende behoefte aan een overkoepelende Europese organisatie om belangenbehartiging en bewustwording op Europees niveau te coördineren.

Doel

OII Europe streeft naar de erkenning van de mensenrechten van intersekse personen en werkt aan het beëindigen van discriminatie, stigmatisering en onnodige medische procedures. Het doel is om een Europa te realiseren waarin intersekse personen met waardigheid, respect en gelijkheid worden behandeld en waar hun recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking worden gewaarborgd.

Organisatie

OII Europe is een netwerkorganisatie die samenwerkt met diverse nationale intersekse organisaties en belangengroepen binnen Europa. De organisatie wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende Europese landen.De uitvoering van het beleid is als sinds de oprichting van Dan Christian Ghattas. Het kantoor is gevestigd in Berlijn, Duitsland.

Activiteiten

  • Belangenbehartiging: OII Europe voert een actieve lobby bij Europese instellingen zoals de Europese Unie en de Raad van Europa, en werkt samen met deze instellingen om beleid en wetgeving te ontwikkelen die de rechten van intersekse personen beschermen.
  • Bewustwording en educatie: De organisatie zet zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van intersekse personen en het vergroten van het bewustzijn rondom intersekse kwesties. Dit doet zij door middel van het organiseren van evenementen, het geven van voorlichtingen en het publiceren van educatief materiaal.
  • Ondersteuning van lokale organisaties: OII Europe ondersteunt nationale intersekse organisaties en gemeenschappen door het delen van kennis en ervaringen, het aanbieden van trainingen en het verstrekken van financiële middelen voor lokale projecten.
  • Mensenrechtenmonitoring en rapportage: Samen met de lidorganisaties monitort OII Europe de situatie van de mensenrechten van intersekse personen in Europa en stelt rapporten en aanbevelingen op voor nationale regeringen, Europese instellingen en internationale mensenrechtenorganisaties.

Door middel van deze activiteiten streeft OII Europe ernaar om de levensomstandigheden van intersekse personen in Europa te verbeteren en hun rechten te bevorderen.