Mensenrechtenorganisatie ILGA is een paraplu-organisatie voor meer dan 1700 organisaties uit ruim 160 landen die werkt aan de gelijkheid van LHBTI personen en hun bevrijding van alle vormen van discriminatie. ILGA probeert dat doel te bereiken door wereldwijde samenwerking en ondersteuning van de leden. In 2008 werd ‘intersex’ aan de naam toegevoegd. ILGA is gevestigd in Genève, Zwitserland, en is vaak actief bij de VN in Genève.

ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) is een toonaangevende internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor de rechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse (LHBTI) personen.

Doel

ILGA World heeft als hoofddoel het bevorderen en beschermen van de mensenrechten van LHBTI-personen op wereldwijde schaal. De organisatie streeft naar een wereld waarin elke persoon haar of zijn rechten kan genieten, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.

Organisatie

Sinds haar oprichting in 1978 is ILGA World uitgegroeid tot een federatie die meer dan 1.700 lidorganisaties uit meer dan 150 landen en gebieden vertegenwoordigt. De structuur is georganiseerd in zes geografische regio’s (ILGA Noord-Amerika, ILGA Latijns-Amerika en de Caraïben, ILGA Europa, ILGA Azië, ILGA Oceanië en ILGA Afrika). Deze regionale afdelingen houden hun eigen conferenties en evenementen en werken aan specifieke kwesties die relevant zijn voor hun gebieden.

Activiteiten

Sinds de oprichting heeft ILGA World zich gepositioneerd als een belangrijke speler in de strijd voor de rechten en waardigheid van LHBTI-personen. Die positie is bereikt door mensen bij elkaar te brengen en permanent te werken aan de bewustwording in de maatschappij:

  • Belangenbehartiging bij internationale instellingen: ILGA World speelt een actieve rol bij de Verenigde Naties door te lobbyen, het bijwonen van vergaderingen en het opstellen van rapporten om de rechten van LHBTI-personen te bevorderen.
  • Onderzoek en publicaties: ILGA World publiceert jaarlijks verschillende belangrijke rapporten, zoals de “State-Sponsored Homophobia” rapport, dat wetten die homoseksualiteit criminaliseren in kaart brengt.
  • Capaciteitsopbouw: ILGA World organiseert workshops, webinars en trainingssessies om de vaardigheden en kennis van LHBTI-activisten en organisaties wereldwijd te versterken.
  • Wereld- en regionale ronferenties: ILGA World houdt regelmatig conferenties, wat essentiële momenten zijn voor netwerken, het delen van best practices en het vaststellen van de strategische richting van de organisatie.
  • Communicatie en bewustwording: Door gebruik te maken van media, sociale netwerken en evenementen, werkt ILGA World aan het verhogen van de zichtbaarheid van LHBTI-kwesties en het bevorderen van positieve veranderingen in publieke percepties en beleid.

Lid worden

ILGA World is een paraplu-organisatie met feitelijk alleen de regionale afdeling als leden. De regionale afdelingen zijn elk ook een paraplu-organisatie: : organisaties die lid willen worden van ILGA World, kunnen dat alleen doen door lid te worden van een regionale ILGA-organisatie. ILGA World is een organisatie voor organisaties. Om die reden kunnen individuen geen lid worden.