COC Nederland

COC Nederland of kortweg COC, opgericht in 1946, is een federatie van 20 COC-verenigingen die opkomt voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen (lhbti personen). Tijdens de Algemene Vergadering van lidverenigingen van het COC op 24 juni 2017 besloten de lidverenigingen unaniem de samenwerking met de interseksebeweging te versterken. Hierin wordt nauw samengewerkt met NNID.

COC Nederland is de oudste nog bestaande LHBTI-belangenorganisatie ter wereld. Het heeft sindsdien een cruciale rol gespeeld in de strijd voor de rechten en acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, trans- en intersekse personen in Nederland en daarbuiten. De organisatie zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lhbti personen in Nederland en in het buitenland. COC Nederland beschikt als één van de weinige lhbti-organisaties ter wereld over een ECOSOC speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.

COC zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lhbti personen in Nederland en in het buitenland. De organisatie beschikt als één van de weinige lhbti-organisaties ter wereld over een ECOSOC speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.

Geschiedenis

COC Nederland werd opgericht op 7 december 1946 onder de naam ‘Shakespeareclub’. In 1949 werd de naam veranderd in ‘Cultuur en Ontspanningscentrum’, afgekort COC. In de beginjaren opereerde de organisatie in het geheim vanwege de sociale stigmatisering en wettelijke restricties rondom homoseksualiteit. Door de jaren heen heeft het COC zich ontwikkeld van een verborgen subcultuur tot een prominente belangenbehartiger voor LHBTI-rechten.

Doel

Het COC streeft naar een diverse en inclusieve samenleving waarin iedereen daadwerkelijk zichzelf kan zijn. Dit betekent dat LHBTI-personen moeten kunnen leven in veiligheid, gelijkheid en vrijheid, zonder angst voor discriminatie en uitsluiting.

Organisatie

Het COC is een federatie met lokale verenigingen verspreid over Nederland. Elk van deze verenigingen wordt geleid door vrijwilligers en focust zich op activiteiten in hun eigen regio. Het nationale bestuur en het landelijke bureau in Amsterdam ondersteunen deze lokale verenigingen en coördineren landelijke initiatieven.

Activiteiten

Door de jaren heen heeft COC Nederland een significante bijdrage geleverd aan de sociale en juridische vooruitgang van LHBTI-rechten in Nederland. Dat heeft COC bereikt met activiteiten gericht op, onder andere, bewustwording en zichtbaarheid:

  • Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding: Op nationaal en internationaal niveau voert het COC lobbyactiviteiten uit om wet- en regelgeving en beleid te beïnvloeden. Het heeft bijgedragen aan grote wettelijke veranderingen, waaronder de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in 2001.
  • Voorlichting: Het COC verzorgt voorlichtingen op scholen, werkplekken en in de zorgsector om bewustzijn en acceptatie van LHBTI-kwesties te bevorderen.
  • Ondersteuning: Via diverse projecten en initiatieven biedt het COC ondersteuning aan specifieke groepen binnen de LHBTI-gemeenschap, zoals oudere LHBTI’s, LHBTI-vluchtelingen en trans- en intersekse personen.
  • Evenementen en cultuur: Het COC organiseert en ondersteunt diverse evenementen, zoals Paarse Vrijdag en Pride, en biedt een platform voor LHBTI-cultuur en gemeenschapsvorming.