Vertegenwoordigers van OII Europe en ILGA-Europe op bezoek bij de Raad van Europa.

Radboud UMC – foto Google Maps

DSD-Behandelcentra

Een beperkt aantal Nederlandse behandelcentra hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een DSD. Meestal ligt de nadruk van de specialisatie op een bepaald type DSD. Daardoor kan het voorkomen dat iemand wordt verwezen naar een andere stad, zelfs als in de eigen woonplaats een DSD-behandelcentrum aanwezig is.

In Vlaanderen is het Universiteitsziekenhuis in Gent gespecialiseerd in DSD.

Amsterdam UMC

Contactinformatie:

Informatie over de DSD-polikliniek staat op de website:
https://www.amc.nl/web/mijn-afspraak/mijn-afspraak-in-het-amc/dsd-polikliniek-.htm

Algemene vragen over DSD kunnen gesteld worden via mailto:DSDteam@amsterdamumc.nl

 • Kinderen
  Mevr. H. Heidinga, secretariaat kindergeneeskunde
  T.a.v. het DSD team
  Locatie AMC | H8-234
  Postbus 22660 1100 DD Amsterdam
  Faxnummer: 020 – 566 9181
 • Volwassenen
  Mevr. K. Smit, secretariaat interne geneeskunde
  T.a.v. het DSD team
  Locatie VUmc | ZH4A35
  De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam
  Faxnummer 020 – 444 4313

(Situatie zoals vermeld op de website van Amsterdam UMC dd. 8 januari 2024)

Erasmus MC

Contactinformatie:

 • Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
  Erasmus MC Sophia,
  1e etage, C-gang, balie C1 of C2

(Situatie zoals vermeld op de website van het Erasmus MC, dd. 8 januari 2024)

Radboudumc

Contactinformatie:

(Situatie zoals vermeld op de website van Radboud UMC, dd. 9 september 2017)

TRIXY Expertisecentrum

TRIXY is een nationaal expertisecentrum, waar clinici en wetenschappers samen werken in de zorg voor kinderen met X en Y chromosoom trisomieën (47,XXY, 47,XXX en 47,XYY). TRIXY is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC).

Contactinformatie:

(Situatie zoals vermeld op de website van Universiteit Leiden, dd. 8 januari 2024)

UMC Groningen

Contactinformatie:

 • Volwassenen:
  Je kunt het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.
  (050) 361 30 86
 • Kinderen:
  Je kunt de polikliniek Kinder-endocrinologie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.
  (050) 361 24 85

(Situatie zoals vermeld op de website van het UMC Groningen, dd. 8 januari 2024)

Wilhelmina kinderziekenhuis

Het DSD-team van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van het UMC Utrecht) heeft geen eigen webpagina.

Contactinformatie:

(Situatie zoals vermeld op de website van DSD Nederland, dd. 8 januari 2024)

UZGent

In regel verwijst de huisarts of een andere specialist u of uw kind door naar het Centrum voor geslachtsontwikkeling.
Als u denkt zelf een DSD-conditie te hebben, of als uw kind mogelijk een DSD-conditie heeft, neem dan per mail contact op met Bronwen Van Titelboom, secretariaat Kinderendocrinologie.

Contactinformatie:

(Situatie zoals vermeld op de website van UZ Gent, dd. 8 januari 2024)

Of zoek je dit…

Organisaties voor seksediversiteit

De organisaties die zich bezighouden met seksediversiteit zijn grofweg onder te verdelen in twee diagnose-gebonden patiëntenorganisaties en op de-medicalisering gerichte mensenrechten organisaties.

Stakeholders

Een beknopt en onvolledig overzicht van de organisaties waarvan bekend is dat zij een meer dan gemiddelde invloed hebben op het beleid voor seksediversiteit.