NNID-publicaties

De diverse publicaties die samen deze website vormen zijn herkenbaar aan de afbeeldingen die boven de webpagina’s staan en die ook in de zoekresultaten worden getoond.

Misvattingen over intersekse versie 2 is met 173 hoofdstukken , 6 bijlagen, en en meer dan 1100 bronverwijzingen de meest uitgebreide bron over intersekse en seksediversiteit. De oorspronkelijke PDF-versie is in 2023 als pdf gepubliceerd. De web-versie is in 2024 uitgebreid met een aantal nieuwe referenties en met een groot aantal citaten van direct betrokkenen.

Intersekse 101 richt zich op mensen die voor het eerst informatie over intersekse lezen. Het was een van de eerste publicaties van NNID en stamt oorspronkelijk uit 2013. In 2024 is de informatie geheel bijgewerkt.

10 keer Vraag en Antwoord is een beknopte handreiking voor sociaal professional die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met intersekse personen. De oorspronkelijke PDF-uitgave van Movisie en NNID stamt uit 2016 en is in 2024 geactualiseerd.

Woordenlijst – meer dan 750 woorden in 18 categorieën worden automatisch aan de webpagina’s toegevoegd. De betekenis van deze woorden wordt zichtbaar als de muis op zo’n woord wordt geplaatst. Een ►-teken betekent dat meer informatie beschikbaar is.

Steun je Intersekse Kind is bedoeld voor ouders die nog maar kort weten dat hun kind intersekse is. De publicatie uit 2018 is een co-productie van OII Europe, IGLYO, EPA, en NNID. De hier gepubliceerde versie is aangepast aan de situatie in Nederland en in 2024 geactualiseerd.

Bronnen

Onder veel artikelen op seksediversiteit.nl staat welke bronnen gebruikt zijn voor de tekst.  Waar mogelijk is een link naar de oorspronkelijke informatie opgenomen. Dat is niet het geval met informatie die op andere websites staat. In alle gevallen geldt dat Stichting NNID, de uitgever van deze website, niet verantwoordelijk is voor de informatie op de websites waarnaar gelinkt wordt.