De interseksegemeenschap is na de introductie van het acroniem DSD ingestort en weer opgestaan. Inmiddels bestaat er een wereldwijde gemeenschap die een grote diversiteit kent. Intersekse personen ontmoeten elkaar online en persoonlijk, en zij praten steeds vaker nadrukkelijk mee in (het ontwerp van) wetenschappelijk onderzoek naar intersekse. De meeste hoofdstukken in deze sectie komen voort uit onbekendheid hoe de interseksegemeenschap gedefinieerd is en wat de interseksegemeenschap wil bereiken.

X – Titel

De visie op intersekse verandert, net als intersekse personen zelf ook veranderen. Elkaar ontmoeten in een gemeenschap helpt mensen zichzelf te zijn, ook buiten die gemeenschap.

X – Titel2023-09-20T18:19:28+00:00

171 – Overleg

Na meer dan twintig jaar met gezondheidswerkers te hebben gesproken zonder dat er wezenlijke verandering is opgetreden, is het niet reëel om te verwachten dat de komende tien jaar praten wel tot verandering zal leiden.

171 – Overleg2023-09-13T18:14:54+00:00

172 – Strafrecht

De Nederlandse wetgeving in lijn worden gebracht met het internationaal recht. Omdat gezondheidswerkers hardnekkig vasthouden aan de bestaande praktijk, is opname in het strafrecht als laatste redmiddel noodzakelijk.

172 – Strafrecht2023-09-14T16:07:59+00:00

14 – Identiteit

De visie op intersekse verandert, net als intersekse personen zelf ook veranderen. Elkaar ontmoeten in een gemeenschap helpt mensen zichzelf te zijn, ook buiten die gemeenschap.

14 – Identiteit2023-09-13T18:03:46+00:00

10 – Derde sekse

Intersekse als derde sekse is een misvatting die regelmatig in kranten en tijdschriften opduikt. Intersekse is echter een overlapping van man en vrouw en niet een aparte categorie.

10 – Derde sekse2023-09-16T14:52:53+00:00
Ga naar de bovenkant