Intersekse mensen

Veel misvattingen over intersekse mensen komen direct of indirect voort uit stereotyperingen. Vaak zijn die stereotypen gebaseerd op mythologische verhalen of op verouderde medische publicaties. In werkelijkheid lijken intersekse mensen helemaal niet op die stereotype beelden. Aan de buitenkant is, zeker voor leken, bijna nooit te zien dat iemand intersekse is. Intersekse emancipatie gaat daarom niet zozeer over lichamen, sekse of gender, maar over ervaringen – ervaringen van uitsluiting, geheimhouding, je anders voelen, gestigmatiseerd worden, niet jezelf durven zijn.

Ga naar de bovenkant