Geneeskunde

In de huidige maatschappij is intersekse, ten onrechte, nog sterk gebonden aan de geneeskunde. In een al enige tijd gaande paradigmaverschuiving wordt intersekse gemedicaliseerd. Dat wil zeggen dat gepoogd wordt een einde te maken aan cosmetische medische behandelingen die bij intersekse kinderen worden uitgevoerd zonder dat zij oud genoeg zijn om toestemming te verlenen. Op basis van verouderde inzichten denken veel artsen en ouders dat toestemming van de ouders voldoende is voor informed consent. Op basis van door Nederland erkende internationaal recht, zeggen mensenrechtenspecialisten dat met cosmetische behandelingen gewacht moet worden tot het kind oud genoeg is om zelf te beslissen. Dit veranderende inzicht, en vooral de discussie die daaruit voortkomt, is de oorsprong van de meeste misvattingen over intersekse & geneeskunde.

Ga naar de bovenkant