Ethiek

Ethiek gaat over zaken die misschien niet strafbaar zijn, maar misschien ook niet toelaatbaar. Ethiek gaat over normen en waarden. Het gaat over bestaande principes en of die mogen voortbestaan, het gaat over de actuele visie op recht en onrecht. Ethiek gaat ook over keuzes en wie die keuzes mogen maken. Het was de ethiek die bepaalde dat ouders toestemming mochten geven voor nnmb’s en het is de ethiek die zegt dat alleen het kind consent kan geven voor dergelijke medische behandelingen. In veel gevallen gaat ethiek vooraf aan recht. Maar altijd geldt dat ethiek uitgaat van het menselijk gedrag in relatie tot zijn omgeving en zijn tijd. Dat ethiek verandert wil niet zeggen dat wat vroeger slecht was nu opeens goed is – het betekent slechts dat de ethiek eerder gefaald heeft door het slechte niet op tijd te herkennen. Wel kan het betekenen dat wat we vroeger goedkeurden uiteindelijk toch slecht blijkt te zijn geweest.

Ga naar de bovenkant