DSD

In het kort kan worden gesteld dat intersekse staat voor maatschappij, mensenrechten, en emancipatie, en dat DSD staat voor ziekenhuis, ziekte, en lotgenotencontact. De misvattingen over intersekse & DSD komen voor een deel voort uit de gedachte dat DSD en intersekse identiek zijn, maar paradoxaal genoeg, ook uit de gedachte dat intersekse en DSD niets met elkaar te maken hebben, of zelfs dat ze niet naast elkaar kunnen bestaan.

Ga naar de bovenkant