Bondgenoten

Intersekseorganisaties zoeken bondgenoten binnen andere op emancipatie gerichte groepen. Doordat veel mensen niet weten wat intersekse is, bestaan ook bij bondgenoten veel misvattingen over intersekse. Dat kan leiden tot afwijzing van intersekse als emancipatieonderwerp, tot afwijzing van intersekse personen, en tot toe-eigening van intersekse door andere groepen. Daarnaast leven misvattingen ook binnen de interseksegemeenschap, maar dan over de bondgenoten – bijvoorbeeld de misvatting dat de i niet in lhbtiq+ hoort omdat intersekse personen niet (allemaal) homo zijn. De misvattingen in deze sectie komen voor een deel voor uit (geïnternaliseerde) homo/trans/inter-fobie en leiden op zijn best tot een ‘performatief bondgenootschap.

104 – Zesde vinger?

Intersekse emancipatie richt zich op ervaringen, niet op lichamen. Het idee dat intersekse 'geneesbaar' is, is onjuist. De emancipatie van intersekse personen vereist sociale erkenning en maatschappelijke acceptatie. Dit vraagt een voortdurende strijd en inzet voor duurzame mensenrechten.

104 – Zesde vinger?2023-11-14T22:09:49+00:00
Ga naar de bovenkant