Bijlagen

De bijlagen van de web-versie van Misvattingen over intersekse. Deze bijlagen komen wat betreft nummering en inhoud niet overeen met de pdf-versie.

A – Begrippen

De visie op intersekse verandert, net als intersekse personen zelf ook veranderen. Elkaar ontmoeten in een gemeenschap helpt mensen zichzelf te zijn, ook buiten die gemeenschap.

A – Begrippen2024-01-19T22:48:19+00:00
Ga naar de bovenkant