Steun je
intersekse kind
#1InleidingEen gids voor ouders

  1. Intersekse is een term die een breed scala aan natuurlijke variaties in menselijke geslachtskenmerken beschrijft, waarbij individuen worden geboren met lichamelijke eigenschappen die niet strikt passen binnen de traditionele definities van mannelijk of vrouwelijk.
  2. De intersekse conditie kan direct bij de geboorte zichtbaar zijn, maar kan ook pas duidelijk worden tijdens de kindertijd, puberteit of volwassenheid, en soms wordt het nooit ontdekt tenzij door specifieke medische tests.
  3. Seksediversiteit manifesteert zich op verschillende manieren, zoals variaties in de grootte van de clitoris of penis, de aanwezigheid van niet-ingedaalde testikels bij iemand die uiterlijk vrouwelijk lijkt, of de aanwezigheid van een baarmoeder bij iemand die uiterlijk mannelijk lijkt.
  4. Primaire geslachtskenmerken zijn bij geboorte aanwezig en omvatten chromosomen, geslachtsorganen, en hormoonproductie, terwijl secundaire geslachtskenmerken zich ontwikkelen tijdens de puberteit en betrekking hebben op kenmerken zoals borstgroei en haargroei.
  5. Intersekse komt vaker voor dan algemeen wordt aangenomen, met schattingen die aangeven dat ten minste 1 op de 200 mensen intersekse is, en in Nederland wordt aangenomen dat 1 op de 90 mensen aan de definitie van intersekse voldoet zoals gebruikt door NNID.Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

Inleiding

Wat is intersekse?
Is het een jongen of een meisje? Dit is de vraag die overal ter wereld wordt gesteld wanneer een kind ter wereld komt. Veel ouders zullen die vraag zonder nadenken beantwoorden. Maar voor een aanzienlijk aantal zal het antwoord ingewikkelder zijn.

Intersekse is een overkoepelend begrip dat gebruikt wordt om een brede variatie in natuurlijke seksediversiteit te beschrijven. Intersekse mensen worden geboren met een lichaam dat niet past binnen de geldende maatschappelijke normen van man of vrouw. Toch zijn de lichamen en de geslachtskenmerken van intersekse mensen gezonde variaties in de menselijke seksediversiteit.

Soms is intersekse al zichtbaar bij de geboorte, soms wordt het zichtbaar in de kindertijd, en bij weer anderen duurt het tot de puberteit of zelfs tot de volwassenheid. Er is ook een groep die er nooit achterkomt dat ze intersekse zijn, bijvoorbeeld omdat de verschillen alleen met een microscoop of een laboratoriumtest zijn vast te stellen.

Er zijn vele verschillende manieren waarop seksediversiteit zich kan manifesteren. Een kind kan geboren worden met een grotere clitoris of een kleinere, of een anders gevormde penis. Soms is een kind bij geboorte uiterlijk typisch vrouwelijk, maar blijkt het niet-ingedaalde testikels te hebben. En soms blijkt een typisch mannelijk uitziend kind een baarmoeder of eierstokken te hebben. In sommige gevallen zal een meisje niet beginnen met menstrueren of zal een jongen juist wel beginnen met menstrueren. Andere kinderen kunnen een hormoonhuishouding hebben die anders is dan van een ‘meisje’ of een ‘jongen’ wordt verwacht.

Deze variaties zijn natuurlijk en komen vaker voor dan je zou denken. Er is aangetoond dat ten minste 1 op de 200 mensen intersekse is [3 , 4]en sommige bronnen stellen dat tot 1,7% van de mensen enige variatie in hun geslachtskenmerken heeft[1]. In Nederland worden de cijfers van een groot Deens onderzoek gehanteerd[2]; daaruit bleek dat 1 op de 90 mensen voldoet aan de definitie van intersekse zoals NNID die gebruikt.

Deze gids is gemaakt door IGLYO, OII Europe en EPA. Het heeft tot doel het onderwerp intersekse te introduceren bij jonge ouders, advies te geven over hoe je je intersekse kind het beste kunt ondersteunen, en te laten zien waar je meer informatie kunt vinden. De versie die u nu leest is door Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, aangepast aan de situatie in Nederland. In november 2023 is de informatie voor het laatst bijgewerkt.

Referenties & verwante onderwerpen

  1. Blackless M, Charuvastra A, Derrijck A, Fausto-Sterling A, Lauzanne K, Lee E. How Sexually Dimorphic Are We? Review and Synthesis. American Journal of Human Biology. 2000;12:151-166. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6300(200003/04)12:2<151::AID-AJHB1>3.0.CO;2-F
  2. Frisch M, Moseholm E, Andersson M, Bernhard Andresen J, Graugaard C. Sex i Danmark, Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018 (Sex in Denmark. Key findings from Project SEXUS 2017-2018). Aalborg, Denmark: State Serum Institute (Department of Epidemiological Research), 28 oktober 2019. ISBN 978-87-971732-0-6.
  3. van Lisdonk J. Leven met intersekse/DSD – Een verkennend onderzoek naar de leefsituatie van personen met intersekse/DSD. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 18 juni 2014 2014. Rapport Nr. 2014-15. ISBN 978 90 377 0705 2.
  4. van Lisdonk J. Living with Intersex/DSD: An exploratory study of the social situation of persons with intersex/dsd. The Hague, the Netherlands: Netherlands Institute for Social Research, 25 August 2014 2014. Rapport Nr. 2014-23. ISBN 978 90 377 0717 5.
Jong kind zit op de grot en speelt met een teddybeer. Lijntekening gemaakt in een enkele pennenstreek.

Een gids voor ouders van intersekse kinderen. Samengesteld door IGLYO, OII Europe, EPA en NNID.

Balk met de namen van de van de organisaties die aan deze gids hebben gewerkt.