Introductie seksediversiteit2024-05-06T10:52:15+00:00
Schoolbord met daarop geschreven de woorden 'introductie seksediversiteit' en met op de voorgrond een appel, een wisser, een schooltas een aantal schriften of boeken en een bakje met een aantal potloden.

 1. Diversiteit: Het erkennen, respecteren en waarderen van verschillen tussen mensen op diverse gronden, zoals leeftijd, gezondheid, ras, cultuur, sekse, genderidentiteit en meer. Het gaat verder dan het simpelweg tolereren van verschillen.
 2. Seksediversiteit: Het idee dat sekse een spectrum is met talloze gelijkwaardige variaties, inclusief man en vrouw. Het is een inclusief begrip.
 3. Intersekse: Betreft de ervaring van de gevolgen van het geboren worden met een lichaam dat niet voldoet aan de typische definities van man of vrouw.
 4. DSD: Staat voor “Disorders of Sex Development” of “Differences of Sex Development”. Het is niet identiek aan intersekse en wordt door sommigen als stigmatiserend beschouwd.
 5. Verschil tussen Intersekse en DSD: Intersekse gaat over mensenrechten, terwijl DSD over medische aandoeningen gaat.
 6. Hoeveelheid intersekse personen: Het exacte aantal hangt af van de gebruikte definitie. Een Deens onderzoek suggereert dat ongeveer 190.000 Nederlanders en 126.000 Belgen intersekse zijn volgens een bepaalde definitie.
 7. Zichtbaarheid: Veel intersekse personen zijn onzichtbaar in de maatschappij vanwege het taboe rondom het onderwerp.
 8. Geslacht bij geboorte: Het ‘echte’ geslacht van een kind kan niet bij de geboorte worden vastgesteld. Bij intersekse kinderen wordt vaak een sekse gekozen in de hoop dat het kind zich hier later ook naar zal voelen.
 9. Onnodige operaties: Er is een groeiend besef dat niet-noodzakelijke medische behandelingen bij intersekse kinderen uitgesteld moeten worden tot het kind zelf kan beslissen.
 10. Geslachtsregistratie: Er zijn stappen gezet om de geslachtsregistratie voor intersekse personen uit te breiden, met sommigen die een ‘X’ op hun geboorteakte en paspoort hebben.
 11. Intersekse vs. Trans: Intersekse betreft biologisch geslacht, terwijl trans betrekking heeft op genderidentiteit en -expressie.
 12. Termen: Woorden als “interseksueel” en “(pseudo)hermafrodiet” zijn verouderd en worden over het algemeen als onjuist of kwetsend beschouwd.
 13. Beroemdheden: NNID onthoudt zich van het bevestigen of ontkennen van roddels over welke beroemdheden intersekse zouden zijn.Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

Verwijzingen

Introductie seksediversiteit

Wat is intersekse? Wat is een DSD? Hoeveel intersekse personen zijn er? Waar zijn die mensen dan? Bestaan (pseudo-)hermafrodieten? Het draait allemaal om definities en die vind je op deze pagina.

Seksediversiteit, genderdiversiteit, en seksuele diversiteit

In de Nederlandse wetgeving is op ongeveer 750 plaatsen sprake van begrippen als man, vrouw, vader, moeder, broer, zus enzovoort. Maar nergens staat in de wet beschreven wat de definitie van man en vrouw is. Dat was blijkbaar niet nodig; lange tijd werd er van net gedaan alsof alleen mannenlichamen en vrouwenlichamen bestonden (sekse), dat mensen zich alleen man of vrouw voelden (gender), en dat mannen alleen relaties aangingen met vrouwen (seksuele orientatie). Natuurlijk hebben naast intersekse personen, transpersonen en LHB-personen altijd al bestaan – maar door strikte maatschappelijke normen vond bijna iedereen het erg ongemakkelijk om daar over te praten. Sekse, gender, en seksualiteit zijn verschillende onderwerpen, maar delen een belangrijke vraag: wat verstaan we onder man en vrouw? Daar komt nog bij dat iedereen met alle drie de onderwerpen te maken heeft en zichzelf daarom drie vragen kan stellen:

 1. Wat is mijn sekse?
 2. Wat is mijn gender?
 3. Wat is mijn seksuele oriëntatie?

Veel mensen zullen snel een antwoord kunnen geven, voor anderen is het gecompliceerder. Het is inmiddels breed geaccepteerd is dat nuance in die antwoorden mogelijk is. Dus niet alleen maar man/vrouw, mannelijk/vrouwelijk, hetero/homo. Ieder van die antwoorden ligt ergens op een breed spectrum en kan bovendien variëren al naar gelang de gevoelens of sociale omstandigheden.1Zie de pagina over intersekse voor uitleg over hoe seksediversiteit afhankelijk kan zijn van de doorleefde ervaring, de sociale gevolgen, en de door de maatschappij gehanteerde normen. Dit leidt tot zoveel variatie dat spreken we van seksediversiteit, genderdiversiteit, en seksuele diversiteit.

 • Soort diversiteit
 • Uiting van die diversiteit
 • Seksediversiteit
  Biologisch gezien is mijn lichaam…
 • Vrouw
  Intersekse
  Man
 • Genderdiversiteit
  Ik ervaar en presenteer mijzelf als…
 • Vrouwelijk
  Trans
  Androgyn
  Non-binair / genderqueer
  Genderfluïde
  Bigender
  Pangender /polygender
  Mannelijk
  Agender
  Genderloos / gendervrij
 • Seksuele diversiteit
  Mijn romantische/seksuele relaties zijn…
 • Heteroseksueel
  Lesbisch
  VSV (vrouwen die seks hebben met vrouwen)
  Biseksueel
  MSM (mannen die seks hebben met mannen)
  Homoseksueel
  Aseksueel
  Panseksueel
  Omniseksueel
  Polyamoreus
 • Onvolledig overzicht van gebruikelijke aanduidingen binnen drie vormen van diversiteit.

Deze website gaat over seksediversiteit. Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit meer benoemde uitingsvormen bestaan dan voor seksediversiteit. Dat komt misschien doordat de emancipatie van subgroepen binnen seksuele diversiteit en genderdiversiteit veel eerder gestart is dan die van seksediversiteit.2Lang is gedacht dat de vrouw een incomplete man was. De Griekse wijsgeer Aristoteles beschouwde vrouw als minder dan de mannen, maar meer dan slaven. De taal van seksediversiteit is nog volop in ontwikkeling. Met deze website hopen we daar aan bij te dragen.

Schoolbord met daarop geschreven de woorden 'wie wat waar waarom wanneer hoe?' en met op de voorgrond een appel, een wisser, een schooltas een aantal schriften of boeken en een bakje met een aantal potloden.

Beeld: istockphoto.com/Kritchanut

Beginnerscursus seksediversiteit

We begrijpen dat dit onderwerp voor veel mensen nieuw3Onderzoek uit 2020 liet zien dat ongeveer tweederde van de mensen in Nederland en Vlaanderen niet weet wat intersekse is. We zijn inmiddels een paar jaar verder en ook in de politiek is nu veel aandacht voor seksediversiteit en de onnodige medische-behandelingen die intersekse kinderen zonder hun toestemming ondergaan. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen nu op de hoogte is: te vaak wordt nog gedacht dat intersekse hetzelfde of ongeveer hetzelfde is als transgender. en misschien ook overweldigend kan zijn. Daarom hebben we een FAQ-sectie samengesteld. Hierin vind je beknopte antwoorden op veelgestelde vragen, zodat je snel een duidelijk beeld krijgt van waar seksediversiteit om draait.

De teksten zijn bewust beknopt gehouden. Bij onderwerpen met een te beknopt antwoord kun je met de link ‘lees verder’ dieper in het onderwerp duiken.

De antwoorden zijn onafhankelijk van elkaar te begrijpen – je hoeft dus niet met de eerste vraag te beginnen.

Wat is diversiteit?2024-01-07T21:23:00+00:00

Diversiteit

Diversiteit staat voor het erkennen, accepteren, respecteren en waarderen van verschillen tussen mensen, onder meer op basis van leeftijd, gezondheid, ras, afkomst, cultuur, sekse, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, opleiding, werkervaring, sociaal-economische status, religieuze overtuigingen, politieke overtuigingen en andere ideologieën. Diversiteit houdt ook in dat ieder mens uniek is en dat verschillen tussen individuen worden erkend, geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd.

Diversiteit komt tot stand wanneer groepen en individuen zonder vooroordelen samenleven en samenwerken in een omgeving die voor iedereen veilig is. Dit betekent dat diversiteit méér is dan enkel het tolereren van verschillen.

(meer…)

Wat is seksediversiteit?2024-01-07T21:22:16+00:00

Wat is seksediversiteit?

In het kort is seksediversiteit het uitgangspunt dat sekse een spectrum is met oneindig veel gelijkwaardige variaties, inclusief man en vrouw. Het is een inclusieve aanduiding; dat betekent dat iedereen onderdeel uitmaakt van het begrip seksediversiteit.

(meer…)

Wat is intersekse?2024-01-07T21:21:53+00:00

Wat is intersekse?

Er zijn veel definities in omloop. De definitie die seksediversiteit.nl gebruikt, geeft iedereen voldoende ruimte om een eigen invulling te geven aan het begrip intersekse

Intersekse is de doorleefde ervaring van de sociaal-culturele gevolgen van het geboren worden met een lichaam dat niet past binnen de normatieve sociale constructie van man en vrouw.

(meer…)

Wat is een DSD?2024-01-07T21:39:22+00:00

Wat is een DSD?

Allereerst: intersekse of DSD zijn niet hetzelfde, maar het betreft wel grotendeels dezelfde groep mensen. Het acroniem DSD, in de betekenis van Disorders of Sex Development, is in 2006 bedacht door gezondheidswerkers die het woord intersekse stigmatiserend en onnauwkeurig vonden. In 2006 betekende intersekse en DSD dus precies hetzelfde. Maar kort na de publicatie waarin DSD werd geïntroduceerd bleek dat de gevoelswaarde van DSD niet identiek was aan die van het woord intersekse. Zowel patiëntenorganisaties als mensenrechtenexperts struikelden over het woord disorders dat een sterk negatieve connotatie heeft. Het werd gezien als extra stigmatiserend en medicaliserend.

(meer…)

Wat is het verschil tussen intersekse en DSD?2024-01-07T20:53:43+00:00

Wat is het verschil tussen intersekse en DSD?

Intersekse is niet hetzelfde als het door gezondheidswerkers gebruikte DSD. Die letters staan voor Disorders of Sex Development of Differences of Sex Development. Het gaat wel over ongeveer dezelfde groep mensen, maar waar intersekse over mensenrechten gaat, gaat DSD over lichamelijke problemen en de medische behandeling. Onderstaand overzicht geeft in grote lijnen aan waarin intersekse en DSD van elkaar verschillen:

 • De intersekse gemeenschap…
 • De DSD-gemeenschap…
 • …werkt vanuit de sociale wetenschappen.
 • …werkt vanuit de geneeskunde.
 • …gaat uit van onze doorleefde ervaring.
 • …gaat uit van ons lichaam.
 • …ziet sekse als een spectrum.
 • …ziet sekse als een dichotomie.
 • …spreekt over mensenrechten.
 • …spreekt over de beste chirurgische technologie.
 • …wil gelijkwaardigheid en emancipatie.
 • … discrimineert door trans en intersekse kinderen anders te behandelen.
 • … accepteert lichamelijke diversiteit.
 • … ontkent die diversiteit.
 • …werkt aan inclusie.
 • …werkt aan integratie.
 • …vraagt psychosociale ondersteuning omdat de maatschappij intersekse onvoldoende accepteert.
 • …biedt psychotherapie omdat het grote aantal zelfmoordpogingen zorgwekkend is.
 • … eist lichamelijke integriteit.
 • …biedt lichamelijke ‘normalisatie’.
 • …is tevreden met een goede ‘kwaliteit van leven’.
 • …is tevreden als we ‘normaal’ zijn gemaakt.
 • …wil de maatschappij veranderen.
 • …wil patiënten veranderen.
 • …werkt in de maatschappij.
 • …werkt in ziekenhuizen en patiëntenorganisaties.
 • In een woord: demedicalisering.
 • In een woord: medicalisering.
 • Maar het belangrijkste verschil is dat de intersekse-gemeenschap wordt geleid door intersekse mensen en de DSD-gemeenschap geleid wordt door gezondheidswerkers.
Wat is beter, intersekse of DSD?2024-01-07T21:32:04+00:00

Wat is beter, intersekse of DSD?

Ah, zo werkt dat dus niet. Als het woord ‘beter’ gebruikt wordt, is iets anders ‘slechter’ en dat gaat hier niet op. Meningen kunnen haaks op elkaar staan, maar een filosoof zal zeggen dat beide zienswijzen toch ‘waar’ kunnen zijn. In de Griekse oudheid wees Pyrrho van Elis er op dat twee visies naast elkaar kunnen bestaan omdat tegen ieder standpunt met evenveel redelijkheid het tegendeel gesteld kan worden. Volgens hem kan niet één visie op een onderwerp als waarheid worden geaccepteerd zonder de aanhangers van een andere visie onrecht aan te doen. Hij concludeerde daarom dat je geen oordeel over de visie van een ander moet uitspreken. Dat geldt trouwens niet alleen voor de woordkeuze, maar ook voor de gehanteerde definities.1Dat wil niet zeggen dat activiteiten die aan een geaccepteerde naam verbonden zijn, ethisch acceptabel zijn en ook geaccepteerd moeten worden: als iemand zegt dat DSD een prima naam is, betekent dat nog niet dat nnmb’s uitvoeren een prima activiteit is.

Bij intersekse en DSD draait alles om de definitie van beide woorden. Ouders van een kind met het Adreno Genitaal Syndroom (AGS/CAH)) kunnen bijvoorbeeld zeggen dat hun kind geen vermannelijking van de geslachtsdelen (meer) heeft en dat AGS dús niet onder intersekse of DSD valt. Dat is een andere waarheid dan die van de volwassen vrouw die het woord intersekse wel gebruikt omdat ze de invloed van de verhoogde testosteronproductie in de bijnier op haar lichaam waarneemt. Iedereen heeft het recht op zijn eigen definitie en daarmee op zijn waarheid.

Te ingewikkeld? Ga dan uit van de kortere versie: respecteer elkaars visie. Iemand die zegt dat hij intersekse is heeft, is intersekse. Iemand die zegt dat hij/zij een DSD heeft, heeft een DSD. Als iemand zegt dat geen van beide begrippen hem/haar/hen beschrijft, dan is dat ook goed. Maar eis niet dat de ander jouw terminologie gebruikt om zichzelf te beschrijven.

Waarom gebruikt seksediversiteit.nl ook het acroniem DSD?2024-01-07T21:31:43+00:00

Waarom gebruikt seksediversiteit.nl ook het acroniem DSD?

Artsen hebben voor het acroniem DSD gekozen omdat de drie letters van alles kunnen betekenen. Dat zou minder stigmatiserend zijn dan het woord intersekse.

Artsen hebben voor het acroniem DSD gekozen omdat de drie letters van alles kunnen betekenen. Dat zou minder stigmatiserend zijn dan het woord intersekse.

Stichting NNID, de uitgever van deze website, is een non-gouvernementele organisatie (NGO) die zich voornamelijk met mensenrechten bezighoudt. In de politieke en wetenschappelijke omgeving waar NNID actief is, wordt vrijwel alleen het woord intersekse gebruikt. Dat doen wij dus ook.1Nog liever gebruiken we natuurlijk de inclusieve term seksediversiteit. Maar we respecteren dat andere mensen liever het acroniem DSD gebruiken of de naam van een diagnose.

Waar toepasselijk wordt op deze website de aanduiding DSD (Differences of Sex Development) gebruikt – het staat iedereen vrij te kiezen voor intersekse of voor DSD. Of voor allebei. Of voor iets anders, bijvoorbeeld vormen van seksediversiteit. Goede voorlichting en politieke aandacht zijn belangrijker voor de belangenbehartiging, gelijkberechtiging en emancipatie van seksediversiteit dan de naam die wordt gebruikt.

Kortom: Deze website is er voor iedereen die ervaren heeft dat de maatschappelijk acceptatie van mensen die zijn geboren met een lichaam dat niet voldoet aan de sociale norm van man en vrouw nog steeds gering is.  De naam die dan gebruikt wordt is niet zo belangrijk.

Hoeveel intersekse personen zijn er?2024-01-07T21:30:35+00:00

Hoeveel intersekse personen zijn er?

Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de definitie die je gebruikt, maar ook welke onderzoekspopulatie je gebruikt. NNID gaat uit van een percentage dat afkomstig is van Deens onderzoek, gebaseerd op een grote aselecte steekproef, dat in 2019 gepubliceerd is en uitgaat van het zelf ervaren dat je een lichaam hebt dat niet past binnen de normatieve sociale constructie van man en vrouw.  Uit het Deense onderzoek blijkt dat ongeveer 190.000 Nederlanders en 126.000 Belgen voldoen aan de definitie die NNID hanteert voor intersekse.

(meer…)

Waar zijn al die mensen dan?2024-01-07T21:29:20+00:00

Waar zijn al die mensen dan?

Ondanks dat met iedere definitie flinke aantallen naar voren komen, zijn intersekse personen nauwelijks zichtbaar in de maatschappij. Ook wetenschappers die onderzoek doen naar intersekse hebben de grootst mogelijke moeite om in contact te komen met intersekse mensen.

De reden waarom zo weinig mensen zijn terug te vinden, heeft te maken met het taboe dat nog steeds op het onderwerp rust. In hun jeugd is vaak gezegd er vooral met niemand over te praten, zodat de meeste mensen zich ‘onzichtbaar’ maken zodra ze volwassen zijn. Dat taboe is nog steeds aanwezig. Zo verzuchtte een moeder van een intersekse kind tijdens een lotgenotenbijeenkomst ‘had mijn kind maar ADHD of Asperger, dan had ik er gewoon met andere moeders over kunnen praten op het schoolplein’.

We zijn niet alleen onzichtbaar voor artsen en onderzoekers. Ook voor andere intersekse personen zijn we dikwijls onvindbaar – de patiënten- & lotgenotenorganisaties hebben veel minder leden dan het aantal diagnoses doet vermoeden. Mensen die wel lid worden van zo’n organisatie komen meestal niet met hun verhaal naar buiten, ondanks dat de Nederlandse maatschappij over het algemeen tolerant is ten opzichte van intersekse.

Hoe wordt bij de geboorte het ‘echte’ geslacht vastgesteld?2024-01-07T21:20:06+00:00

Hoe wordt bij de geboorte het ‘echte’ geslacht vastgesteld?

Je kunt het ‘echte’ geslacht van een kind niet vaststellen bij de geboorte. Intersekse kinderen hebben lichamelijke kenmerken die niet helemaal passen in de standaard categorieën ‘man’ of ‘vrouw’ zoals de maatschappij die hanteert. Dus bij de geboorte wordt er een geslacht gekozen, met de verwachting dat het kind zich later ook zo zal voelen. Maar voor ongeveer 5% klopt die verwachting niet, en het is niet te zeggen wie bij die 5% hoort.

(meer…)

Onnodige operaties worden toch niet meer uitgevoerd?2024-01-07T21:16:47+00:00

Onnodige operaties

Steeds meer gezondheidswerkers zijn van mening dat non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) bij intersekse kinderen uitgesteld moeten worden tot het kind zelf een keuze kan maken. Helaas is dit niet van toepassing op alle vormen van seksediversiteit. Bij baby’s met CAOS worden bijvoorbeeld de testes tegenwoordig meestal niet meer verwijderd. Maar bij kinderen met CAH gaat men vaak over tot vroege chirurgische behandeling zonder dat het kind kan beslissen. Dit wordt gedaan onder het mom dat deze kinderen ‘er baat bij zouden hebben’ – iets waarvoor geen bewijs bestaat. Bovendien herdefiniëren sommige artsen het begrip ‘intersekse’ tot ‘kinderen bij wie het geslacht echt niet kan worden vastgesteld’, waardoor zij zich gerechtigd voelen andere kinderen toch te opereren.

In 2018 kreeg Nederland van het VN Comité voor het Verdrag tegen Foltering sterke aanbevelingen om deze medische behandelingen strafbaar te stellen[2]. Desondanks, zo blijkt ook uit onderzoek van Nivel[1], dat in  vinden er nog steeds nnmb’s plaats zonder toestemming van het kind.

(meer…)

Wat ben je? Man, vrouw of daar tussenin?2024-01-07T21:27:14+00:00

Wat ben je? Man, vrouw of daar tussenin?

De meeste intersekse personen identificeren zich als man óf vrouw. Maar net zoals de rest van de maatschappij niet uit Barbies en Kens bestaat, zo zijn ook intersekse personen niet allemaal gelijk. Er zijn stoere kerels, prachtige vrouwen en alles daar tussenin. Niets bijzonders dus. Maar heb jij je wel eens afgevraagd waarom je er zo zeker van bent dat je man óf vrouw bent (of juist niet zeker)? Eerder werd Pyrrho van Elis al een keer genoemd, de man die betoogde dat geen enkele kennis zeker is. Omdat je alleen je eigen visie kent, zou een klein beetje filosofische twijfel voor niemand kwaad kunnen.

Uitreiking van het eerste Nederlandse paspoort met een X als geslachtsaanduiding voor een volwassen intersekse persoon. Beeld: Miriam van der Have

NNID zet zich in voor het afschaffen van de geslachtsregistratie door de overheid. De verplichting om in de Basis Registratie Personen (BRP) te vermelden of iemand man of vrouw is, maakt dat ouders extra druk voelen om een kind te onderwerpen aan onnodige medische behandelingen die makkelijk uitgesteld kunnen worden tot het kind oud genoeg is om zelf te beslissen. Nu al is het voor intersekse kinderen mogelijk om in de BRP vermeld te worden als ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’ en een aantal intersekse kinderen hebben inmiddels een X in hun paspoort. In 2018 heeft de Rechtbank in Roermond beslist dat volwassen intersekse personen de geslachtsregistratie mogen laten wijzigen naar ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’. Hoewel NNID blij is met deze ontwikkelingen, vinden wij dat alle Nederlanders de mogelijkheid moeten hebben om hun geslachtsregistratie in de BRP te laten doorhalen. Bovendien moet die ontwikkeling dan een stap zijn naar het compleet afschaffen van de geslachtsregistratie door de overheid.

Waarom is intersekse geen derde geslacht?2024-01-07T21:20:49+00:00

Waarom is intersekse geen derde geslacht?

Intersekse is geen ‘derde geslacht’. De meeste intersekse mensen zien zichzelf als man of vrouw. Er zijn wel mensen die intersekse als een apart geslacht zien, maar de internationale intersekse-organisaties zijn daar niet voor. In de verklaring van Malta zeggen zij dat er juist minder hokjes moeten komen, niet meer. Sommige intersekse mensen hebben een ‘X’ op hun geboorteakte en paspoort, maar die ‘X’ betekent ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’, en is dat is dus niet een derde geslacht.

Voor intersekse mensen kan het best moeilijk zijn als zij een andere genderidentiteit ontwikkelen dan die ze bij hun geboorte is toegewezen. Dat is vooral lastig als ze vlak na hun geboorte een operatie hebben gehad om hen ‘normaal’ te maken, zonder dat ze dat zelf konden beslissen. Door sociale druk voelen ze zich vaak gedwongen om zich als man of vrouw te presenteren, en niet als non-binair of intersekse.

Waarom is intersekse niet hetzelfde als trans?2024-01-07T21:25:20+00:00

Waarom is intersekse niet hetzelfde als trans?

Intersekse is niet hetzelfde als trans of transgender. Trans gaat over genderidentiteit en genderexpressie: hoe je je zelf ziet en hoe je jezelf presenteert aan anderen. Bij trans is het sociale geslacht (gender) niet in overeenstemming met het biologische geslacht (sekse).

Bij intersekse is het biologische geslacht niet in overeenstemming met wat artsen als een standaard mannenlichaam of vrouwenlichaam zien. De meeste intersekse personen identificeren zich als man of vrouw en meestal komt hun gender overeen met de bij de geboorte toegekende sekse. Het verschil tussen intersekse en transgender laat zich misschien het best uitleggen met een vergelijking:

Trans personen zoeken de hulp van een arts om hun lichaam aan te passen aan hun inzichten en intersekse personen zoeken hulp om van de arts af te komen die hun lichaam heeft aangepast aan zijn inzichten.

De vergelijking is zo kort door de bocht is dat het de werkelijkheid geweld aan doet. Steeds meer trans personen vinden de lichamelijke aanpassing van ondergeschikt belang. Bovendien zet de transgender beweging zich al lange tijd voor depathologisering, waarbij de sociale aspecten van trans-zijn worden benadrukt en de rol van gezondheidswerkers wordt teruggebracht tot het zich inzetten voor trans personen die wél de hulp van een arts vragen.

Veel intersekse personen kunnen tegenwoordig goed opschieten met gezondheidswerkers en lang niet iedere trans persoon is op zoek naar een dokter. Maar het geeft wel de essentie van het verschil aan. Want hoewel het belang van goede gezondheidszorg voor trans- en intersekse personen steeds vaker erkend wordt, gaan veel van onze verhalen over het stroeve contact met gezondheidswerkers.

(meer…)

Waarom niet interseksueel?2024-01-07T21:26:27+00:00

Waarom niet interseksueel?

Nee, interseksueel is niet het juiste woord.  In plaats daarvan kun je het hebben over een intersekse persoon; met een spatie die aangeeft dat intersekse een attributief bijvoeglijk naamwoord is – net als rood haar, Utrechtse kanalen, lange benen, rode wijnglazen (dat zijn geen rodewijnglazen, want dat zijn transparante wijnglazen).1In de zin ‘Ik ben intersekse’ is intersekse een predicatief bijvoeglijk naamwoord.

Het woord intersekse is geen zelfstandig naamwoord. Dus iemand een intersekse noemen, is onjuist. Is iemand die zijn been gebroken heeft een ‘brekebeen’? Is iemand die kanker heeft een ‘kankeraar’? In de medische wereld is het erg onbeschaafd om iemand naar een diagnose te noemen.  Om die reden is ook het woord interseksueel niet bruikbaar. Bovendien is intersekse geen vorm van seksualiteit. Het is ook geen seksuele oriëntatie en ook geen genderidentiteit. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat intersekse personen geen seksuele oriëntatie en genderidentiteit hebben – we verschillen daarin niet van andere mensen. Misschien dat je onder intersekse mensen wat meer homo’s, lesbo’s en bi’s tegenkomt of dat er meer vragen worden gesteld wat het man-zijn of vrouw-zijn voor je betekent. Maar dat is niets om je voor te schamen, toch?

Waarom zijn intersekse mensen geen (pseudo)hermafrodieten?2024-01-07T21:24:16+00:00

Waarom zijn intersekse mensen geen (pseudo)hermafrodieten?

De slapende Hermaphroditus is een beeld in het Louvre. In het echt worden geen mensen geboren met volledige mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen omdat deze organen tijdens de zwangerschap ontstaan uit hetzelfde weefsel. Dat weefsel kan zich in mannelijke richting ontwikkelen of in vrouwelijke richting, maar niet in allebei.

De slapende Hermaphroditus is een beeld in het Louvre. In het echt worden geen mensen geboren met volledige mannelijke en volledig vrouwelijke voortplantingsorganen omdat deze organen tijdens de zwangerschap ontstaan uit hetzelfde weefsel. Dat weefsel kan zich in mannelijke richting ontwikkelen of in vrouwelijke richting, maar niet in allebei.

Pseudohermafroditisme is de verouderde naam die vroeger voor bepaalde vormen van seksediversiteit werd gebruikt. Tegenwoordig wordt de term over het algemeen als kwetsend ervaren omdat het de suggestie wekt dat er sprake is van iemand die zich ten onrechte (pseudo is Grieks voor ‘vals’) uitgeeft voor hermafrodiet. Hermafroditeit is het biologische verschijnsel van tweeslachtigheid, waarbij een dier in de voortplanting zowel de mannelijke rol (bevruchten) als de vrouwelijke rol (baren) kan hebben. Slakken en regenwormen zijn tweeslachtige dieren. Intersekse personen hebben op een zeer zeldzame uitzondering na óf testiculair weefsel óf ovarieel weefsel óf helemaal geen gonadaal weefsel. Ook bij die uitzondering is het niet mogelijk een kind te baren én een kind te verwekken. Veel intersekse personen zijn zelfs verminderd vruchtbaar of onvruchtbaar. Dus, nee, wij zijn geen hermafrodieten.

Is [naam beroemdheid] intersekse?2024-01-07T21:23:35+00:00

Is [naam beroemdheid] intersekse?

Op het internet wordt veel geschreven over welke beroemdheid wel of geen intersekse persoon is. Verwacht hier geen bevestiging of ontkenning van die roddels. Het moet mogelijk zijn om te vertellen over intersekse zonder dat je bang hoeft te zijn voor de consequenties. Maar het moet ook geen verplichting zijn.

(meer…)

Separator diversiteit

Deze pagina is onderdeel van de volgende catergorie(ën):

Aanbevolen [26]Doelgroep Bondgenoten [14]Doelgroep Eerstelijnszorgverleners [21]Thema Gezondheidszorg [19]Doelgroep Intersekse personen [18]Doelgroep lhbti-organisaties [10]Niveau Onderwerpniveau 3 [16]Thema Onderwijs [11]Doelgroep Ouders [21]Doelgroep Patiëntenorganisaties [15]Doelgroep Sociale professionals [10]Aanbevolen Voor Ouders [10]Thema Werkvloer [4]

Beeld: istockphoto.com/Kritchanut (Schoolbord), Ksenia Bravo (Rij met mensen).

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 door Miriam van der Have

Ga naar de bovenkant