Een drukke straat in de late middag, verlicht door een gouden zonsondergang. De silhouetten van talloze mensen bewegen in beide richtingen, hun gezichten zijn in schaduw. De zachte gloed geeft een warme en levendige sfeer aan de scene.10 keer
vraag &
antwoord
intersekse#4Intersekse binnen LHBTI10 keer
vraag &
antwoord

 1. Intersekse bij LHBTQ+: Door intersekse toe te voegen aan LHBTQ+, krijgt seksediversiteit meer aandacht. Belangrijk is dat groepen echt samenwerken met intersekse mensen.
 2. Waarom samen optrekken?: LHBT’s en intersekse mensen ervaren vaak dezelfde problemen, zoals niet geaccepteerd worden. Samen kunnen ze sterker staan.
 3. De ‘I’ maakt verschil: De ‘I’ van intersekse toevoegen laat zien dat je ook aan hen denkt. Maar, alleen als je het serieus neemt en niet zomaar doet.
 4. Samenwerken is key: Grote organisaties werken al samen met intersekse groepen voor meer begrip en betere rechten, zowel in Nederland als internationaal.
 5. Inclusie is het doel: Niet de persoon moet veranderen om erbij te horen, maar de samenleving moet iedereen accepteren zoals ze zijn. Dit is beter dan proberen iedereen hetzelfde te maken.Samengevat met AI en gecontroleerd door een redacteur.

Verwijzingen

HOOFDSTUK 4

De plaats van intersekse binnen LHBTI

Hoewel geslachtskenmerken verschillen van seksuele oriëntatie en genderidentiteit, versterkt de toevoeging van intersekse aan lhbtq+ de zichtbaarheid en erkenning van seksediversiteit. Het is daarbij noodzakelijk dat organisaties in beleid  inhoudelijke betekenis geven aan de ‘i’ en samenwerken met de intersekse gemeenschap.

Lhbt of Lhbti?

Seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken zijn niet hetzelfde. Maar ieder mens heeft wel met alle drie te maken.

Alle drie hebben ze ook te maken met hoe de maatschappij denkt over mannen en vrouwen en hoe wij het leven en onszelf ervaren: op wie word je verliefd? Voel je je een man of een vrouw of misschien meer daar tussenin? Heb je het lichaam van een man of een vrouw? De taal die hiervoor gebruikt wordt is op dit moment nog heel binair: Je bent óf man of vrouw. Je wordt verliefd op mannen en/ of op vrouwen. Terwijl genderidentiteiten en seksuele oriëntatie ook buiten deze binaire kaders kunnen vallen. In het Engels wordt voor hiervoor de afkorting SOGIESC gebruikt. Dit betekent Sexual Orientation, Gender Identity and Expression and Sex Characteristics. In het Nederlands kom het neer op seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, en geslachtskenmerken. Er zijn geen absolute definities voor een man of voor een vrouw te formuleren, ook al wordt dat vaak gedacht. Daarom hebben mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender (LHBT’s) zijn veel onderwerpen waarop zij met interseke personen kunnen samenwerken. Intersekse personen voldoen net als LHBT’s niet aan de heersende normatieve definities van man en vrouw. En net als LHBT personen hebben ook zij last van stigmatisering, schaamte en gevoeligheden rondom (zelf)acceptatie, relatievorming, seksualiteit en het wel of niet krijgen van kinderen. Het lijkt daarom logisch de I toe te voegen aan LHBT. Op een aantal van de hiervóór genoemde punten liggen er patronen en vooroordelen die zij samen kunnen bestrijden.

De meeste intersekse mensen die zich niet als LHBT identificeren, kijken met bewondering naar de emancipatie van de LHBT’s. Intersekse personen voelen zich niet vanzelfsprekend verbonden met lhb en t[1 , 2]. Andersom is dat net zo. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Lhbtiq+-personen en organisaties werken samen waar dit kan en nodig is, maar er zijn ook afzonderlijke organisaties, omdat de achterban bestaat uit verschillende, zeer gevarieerde groepen, die specifieke aandacht nodig hebben.

De I in LHBTI

Conferentiepanel tijdens het IDAHOT Forum 2017 met Piet De Bruyn als centrale spreker, omringd door zes panelleden en diverse nationale vlaggen op de achtergrond

Panel over intersekse tijdens de IDAHOT Forum, een lhbti-conferentie waar ministers, beleidsmakers, experts, wetenschappers, en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. Beeld: Miriam van der Have.

Ook al zijn er grote verschillen tussen de groepen, de I toevoegen kan wel bijdragen aan erkenning en zichtbaarheid. Meer informatie over en aandacht voor intersekse kan leiden tot meer emancipatie en begrip. Maar achteloos of onjuist lhbtiq+-beleid voeren zonder dat het daadwerkelijk over intersekse gaat, werkt marginaliserend of roept vragen op. Kortom, het hangt van het thema en de context af welke lettercombinatie (lhb, lhbt, lhbti, lhbtiq enzovoort) passender is. Voor gemeenten en organisaties is het belangrijk om hier bewust een keuze in te maken en vóór het toevoegen van intersekse contact te zoeken met de betreffende belangenorganisaties.

Hoe zit dat in beleid?

Op internationaal gebied zijn er overkoepelende lhbti-organisaties, waar ook inhoudelijk aandacht wordt besteed aan intersekse. Deze organisaties werken nauw samen met de interseksegemeenschap. De wereldwijd opererende koepel voor lhbti-organisaties, ILGA World1ILGA World  is de wereldwijde federatie van 1977 nationale en lokale organisaties in 169 landen die zich inzetten voor gelijke rechten van lhbti-personen. ILGA World heeft een consultatieve status bij de Ecosoc Raad van de Verenigde Naties. ILGA World is gevestigd in Genève, Zwitserland. werkt samen met intersekse organisaties aan belangenbehartiging bij o.a. de Verenigde Naties en het Europees Parlement. De Europese jongerenorganisatie IGLYO2Met 117 lidorganisaties in 41 lidstaten van de Raad van Europe is IGLYO het grootste lhbt-netwerk voor jongeren en studenten. IGLYO is gevestigd in Brussel, België. verzorgt samen met intersekseorganisatie OII Europe 3Organisation Intersex International Europe is de Europese netwerkorganisatie waarbinnen 31 Europese intersekseorganisaties samenwerken. OII Europe is gevestigd in Berlijn, Duitsland. cursussen voor lhbtq+-organisaties die intersekse-inclusief willen werken. NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, werkt nauw samen met Nederlandse lhbtiq+-organisaties. Maar ze zien ook dwarsverbanden met het feminisme en mensen met een beperking. Nederlandse organisaties als COC Nederland, Transgender Netwerk, Bi+ Nederland, Rutgers en Movisie werken op relevante thema’s samen met NNID. Het uitgangspunt hierbij is dat intersekse alleen wordt toegevoegd als er ook inhoudelijk invulling aan gegeven kan worden. De Nederlandse regering heeft in 2017 intersekse toegevoegd aan het emancipatiebeleid. Zie de publicatie Misvattingen over intersekse voor meer informatie:

Integratie vs inclusie

Verschil uitsluiting, segregatie, integratie, en inclussie.

De internationale intersekseorganisaties richten zich op inclusie van intersekse in de maatschappij. Dit vraagt een andere aanpak dan integratie. Het verschil zit vooral in de richting waarin het beleid wordt ontwikkeld. Bij integratie past een persoon zich aan om te kunnen functioneren in de maatschappij. Bij inclusie pas je de maatschappij aan zodat de persoon zichzelf kan blijven. Deze twee soorten beleid leiden tot een geheel ander resultaat.

Intersekse bevindt zich op dit moment tussen segregatie en integratie: de patiëntenorganisaties zijn gedeeltelijk zichtbaar geworden in de maatschappij en er is een belangenorganisatie opgericht die zich bezighoudt met emancipatie en mensenrechten. Het risico van integratie is dat de groep een afzonderlijke groep binnen de samenleving blijft.

Standpunt NNID

Titel

Tekst.

Wat mensen zeggen


 • Ontmenselijkt worden
  [Intersekse] Mensen […] kunnen zich identificeren met de ‘l’, de ‘h’, de ‘b’ of de ‘t’ omdat ze de pijn van het ontmenselijkt worden herkennen. Het is de behoefte aan emancipatie en sociale inclusie die zij met de lhbtq+-beweging delen..[a]
  — Miriam van der Have, Directeur NNID – 21 juli 2016
 1. De Correspondent, 21 juli 2016.
Letterlijk citaat mensenrechtenparadigma
Letterlijk citaat Medisch paradigma
Uitspraak/aanbeveling/citaat mensenrechten institutie of – authoriteit
Citaat van boek  of (peer-reviewed) artikel, niet aan één auteur toe te wijzen,
ongeacht het paradigma
 1. van Heesch MA. Ze wisten niet of ik een jongen of meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties – Over het leven met en kennen van intersekse condities in Nederland [Proefschrift]. Vossiuspers, Amsterdam, Nederland: Universiteit van Amsterdam; 2015. ISBN: 978 90 562 97640
 2. van Lisdonk J. Living with Intersex/DSD: An exploratory study of the social situation of persons with intersex/dsd. The Hague, the Netherlands: Netherlands Institute for Social Research, 25 August 2014 2014. Rapport Nr. 2014-23. ISBN 978 90 377 0717 5.

10 keer vraag en antwoord over intersekse is een co-productie van Movisie en Stichting NNID.

Intersekse: 10 keer Vraag & Antwoord is een co-productie van Movisie en Stichting NNID

Deze publicatie is een update van de uitgaves uit 2016 en 2020.

Auteurs 2024:
Miriam van der Have en Mir Abe Marinus

Auteurs 2020:
Ceronne Kastelein (Movisie), Bente Keulen (NNID), Annelies Tukker (NNID) en Miriam van der Have (NNID)

Auteurs 2016:
Juul van Hoof (Movisie) en Miriam van der Have (NNID)

Met dank aan:
Bouko Bakker (Rutgers), Jeannette van Borselen (Ministerie van OCW) en Margriet van Heesch (UvA)

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van OCW.

Laatst gewijzigd op 2 februari 2024 door Miriam van der Have

De plaats van intersekse binnen LHBTI

Hoewel geslachtskenmerken verschillen van seksuele oriëntatie en genderidentiteit, versterkt de toevoeging van intersekse aan lhbtq+ de zichtbaarheid en erkenning van seksediversiteit. Het is daarbij noodzakelijk dat organisaties in beleid inhoudelijke betekenis geven aan de ‘i’ en samenwerken met de intersekse gemeenschap.

Lhbt of Lhbti?

Seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken zijn niet hetzelfde. Maar ieder mens heeft wel met alle drie te maken.

Alle drie hebben ze ook te maken met hoe de maatschappij denkt over mannen en vrouwen en hoe wij het leven en onszelf ervaren. Op wie word je verliefd? Voel je je een man of een vrouw of misschien meer daar tussenin? Heb je het lichaam van een man of een vrouw? De taal die hiervoor gebruikt wordt is op dit moment nog heel binair. Je bent man óf vrouw. Je wordt verliefd op mannen en/ of op vrouwen. Terwijl genderidentiteiten en seksuele oriëntatie ook buiten deze binaire kaders kunnen vallen. In het Engels wordt voor hiervoor de afkorting SOGIESC gebruikt. Dit betekent Sexual Orientation, Gender Identity and Expression and Sex Characteristics. In het Nederlands komt het neer op seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, en geslachtskenmerken. Er zijn geen absolute definities voor een man of voor een vrouw te formuleren, ook al wordt dat vaak gedacht. Daarom hebben mensen lhbt-personen, dat zijn mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, veel onderwerpen waarop zij met intersekse personen kunnen samenwerken. Intersekse personen voldoen net als LHBT-personens niet aan de heersende normatieve definities van man en vrouw. En net als zij personen hebben intersekse personen last van stigmatisering, schaamte en gevoeligheden rondom zelfacceptatie, relatievorming, seksualiteit en het wel of niet krijgen van kinderen. Het lijkt daarom logisch de I toe te voegen aan LHBT. Op een aantal van de hiervóór genoemde punten liggen er patronen en vooroordelen die zij samen kunnen bestrijden.

De meeste intersekse mensen die zich niet als LHBT identificeren, kijken met bewondering naar de emancipatie van de LHBT-personen. Intersekse personen voelen zich niet vanzelfsprekend verbonden met lhb en t. Andersom is dat net zo. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Lhbtiq+-personen en organisaties werken samen waar dit kan en nodig is, maar er zijn ook afzonderlijke organisaties, omdat de achterban bestaat uit verschillende, zeer gevarieerde groepen, die specifieke aandacht nodig hebben.

De I in LHBTI

Ook al zijn er grote verschillen tussen de groepen, de I toevoegen kan wel bijdragen aan erkenning en zichtbaarheid. Meer informatie over en aandacht voor intersekse kan leiden tot meer emancipatie en begrip. Maar achteloos of onjuist lhbtiq+-beleid voeren zonder dat het daadwerkelijk over intersekse gaat, werkt marginaliserend of roept vragen op. Kortom, het hangt van het thema en de context af welke lettercombinatie, bijvooorbeeld lhb, lhbt, lhbti, lhbtiq enzovoort, passend is. Voor gemeenten en organisaties is het belangrijk om hier bewust een keuze in te maken en vóórdat intersekse wordt toegevoegd, contact te zoeken met de betreffende belangenorganisaties.

Hoe zit dat in beleid?

Op internationaal gebied zijn er overkoepelende lhbti-organisaties, waar ook inhoudelijk aandacht wordt besteed aan intersekse. Deze organisaties werken nauw samen met de interseksegemeenschap. De wereldwijd opererende koepel voor lhbti-organisaties, ILGA World werkt samen met intersekse organisaties aan belangenbehartiging bij o.a. de Verenigde Naties en het Europees Parlement. De Europese jongerenorganisatie IGLYO verzorgt samen met intersekse-organisatie OII Europe cursussen voor lhbtq+-organisaties die intersekse-inclusief willen werken. NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, werkt nauw samen met Nederlandse lhbtiq+-organisaties. Maar ze zien ook dwarsverbanden met het feminisme en mensen met een beperking. Nederlandse organisaties als COC Nederland, Transgender Netwerk, Bi+ Nederland, Rutgers en Movisie werken op relevante thema’s samen met NNID. Het uitgangspunt hierbij is dat intersekse alleen wordt toegevoegd als daaraan ook inhoudelijk invulling kan worden gegeven. De Nederlandse regering heeft in 2017 intersekse toegevoegd aan het emancipatiebeleid. Zie de publicatie Misvattingen over intersekse voor meer informatie:

 • over de definities van man, vrouw, en sekse,
 • over de plaats van de i in lhbtiq+, en
 • over de vraag of intersekse een identiteit is.

Integratie versus inclusie

Verschil tussen uitsluiting, segregatie, integratie, en inclussie.

De internationale intersekseorganisaties richten zich op inclusie van intersekse in de maatschappij. Dit vraagt een andere aanpak dan integratie. Het verschil zit vooral in de richting waarin het beleid wordt ontwikkeld. Bij integratie past een persoon zich aan om te kunnen functioneren in de maatschappij. Bij inclusie pas je de maatschappij aan zodat de persoon zichzelf kan blijven. Deze twee soorten beleid leiden tot een geheel ander resultaat.

Huidige situatie

Intersekse bevindt zich op dit moment tussen segregatie en integratie: de patiëntenorganisaties zijn gedeeltelijk zichtbaar geworden in de maatschappij en er is een belangenorganisatie opgericht die zich bezighoudt met emancipatie en mensenrechten. Het risico van integratie is dat de groep een afzonderlijke groep binnen de samenleving blijft.